Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-530

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 10 december 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen

aftreden van de regering
besluit
toepassing van de wet

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
17/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541

Vraag nr. 5-530 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift Lokaal van 16 november 2010 doet de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten haar beklag over het feit dat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn voor de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. Naar verluidt liggen er momenteel meer dan zestig koninklijke besluiten te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om ze in werking te kunnen doen treden.

Kunt u mij voor uw bevoegdheidsdomeinen meedelen welke koninklijke besluiten momenteel klaar zijn, maar liggen te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om te kunnen worden uitgevaardigd?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2011 :

De regering belasten met de afhandeling van de lopende zaken is een grondwettelijke gewoonte die de bevoegdheid van de regering in haar uitvoerende taken beperkt.

Rechtsleer en rechtspraak hebben de lopende zaken aan de hand van een aantal criteria nader omschreven. Dezelfde criteria zijn opgenomen in de traditionele omzendbrieven betreffende de lopende zaken bij het begin van een periode van lopende zaken. Er worden drie categorieën van handelingen onderscheiden :

1. zaken van dagelijks beheer: deze kunnen steeds afgehandeld worden;

2. belangrijke handelingen die het dagelijks beheer overschrijden: maatregelen kunnen genomen worden in de mate dat zij geen nieuw initiatief vereisen van de regering; zij moeten de normale afwikkeling vormen van beleidskeuzes die reeds vóór de periode van lopende zaken genomen werden;

3. de dringende zaken die geen uitstel dulden omdat anders de fundamentele belangen van de Natie kunnen geschaad worden: ook hier mag een regering in lopende zaken optreden.

Het is binnen dit kader dat de regering, in zijn opdrachten als uitvoerende macht, telkens moet afwegen of een maatregel effectief kan worden genomen. Dit vergt een onderzoek geval per geval, rekening houdend met de omstandigheden en de noodzaak om de maatregel te nemen. Enkel uitvoeringsbesluiten die deze toets doorstaan, worden uitgevaardigd.