Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brotchi Jacques" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2014)      
  Benoeming van de heer Jacques Brotchi tot lid van het Bureau van de Senaat
6-3
p. 6 6-3 p. 6 (PDF)
Aantal geriatrische bedden - Verhoging (4-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-363
Aantal geriatrische bedden - Verhoging (4-549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-549
Algemene geneeskunde - Erkenning als specialiteit - Daling van het aantal huisartsen - Weerslag op de toegang tot de gezondheidszorg - Studies (4-2783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2783
Artsen-specialisten - Kadaster - Stand van zaken (5-8467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8467
Baby's die zwemmen (Zwembaden : verband tussen blootstelling aan chloor en opduiken van astma) (5-71)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-15
p. 8-12 5-15 p. 8-12 (PDF)
Belangenconflict - Voorstel van gemotiveerd advies geamendeerd in plenaire - Noodzaak tot terugzending naar commissie (neen)      
  6-44
p. 59-60 6-44 p. 59-60 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat hetinschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) (Inschrijvingsprioriteiten in de Vlaamse scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (6-492)      
  Bespreking
6-47
p. 91-99 6-47 p. 91-99 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van de heer Jacques Brotchi tot voorzitter van de Senaat (tengevolge het ontslag van mevrouw Christine Defraigne)
6-44
p. 6 6-44 p. 6 (PDF)
Beperking van het medische aanbod - Beroepstitel waarop de beperking niet van toepassing is (3-5552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7630-7631 3-72 p. 7630-7631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8427-8428 3-78 p. 8427-8428 (PDF)
Budget van het RIZIV bestemd voor huizen voor respijtzorg (5-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1210
Centrale afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis - Financiële situatie - Omzetheffing op terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten (Bereidingen op basis van bloedderivaten - Spreiding van de betaling van achterstallen) (3-4666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6288 3-65 p. 6288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6744-6745 3-67 p. 6744-6745 (PDF)
  Bul. 3-70
p. 7256-7257 3-70 p. 7256-7257 (PDF)
Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie, Wenen, 8-9 april 2019 (6-530)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
6-530/1
p. 1-56 6-530/1 p. 1-56 (PDF)
De 434 geneesheren die uit het buitenland zijn gekomen in 2007 (Tekort aan artsen en nood aan verhoging van de quota) (4-224)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-25
p. 10-12 4-25 p. 10-12 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 28 en 29 juni 2016 te Brussel (Het referendum op 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk - Banen, groei en investeringen - Samenwerking tussen de EU en de NAVO - De migratiecrisis en de relaties tussen de EU en Turkije - CETA en TTIP) (6-284)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe en Jacques Brotchi en mevrouw Güler Turan
6-284/1
p. 1-14 6-284/1 p. 1-14 (PDF)
De Wereld Diabetes Dag : evaluatie van de situatie en maatregelen die genomen werden om de epidemie in België te bestrijden (5-273)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-34
p. 30-31 5-34 p. 30-31 (PDF)
De beperking van het medische aanbod (3-1424)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-205
p. 15-17 3-205 p. 15-17 (PDF)
De bestrijding van kanker (WGO - Nationaal Kankerplan - Antioxidanten) (5-1300)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 7-8 5-139 p. 7-8 (PDF)
De bevallingen in instellingen buiten het ziekenhuis (5-7354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7354
De contingentering van kinesitherapeuten (Vraag voor een kadaster) (4-335)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 69-71 4-33 p. 69-71 (PDF)
De correcte vergoeding van de kosten verbonden aan een orgaandonatie door een levende donor (5-1181)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 19-21 5-93 COM p. 19-21 (PDF)
De datum van inwerkingtreding van twee koninklijke besluiten in het kader van het Kankerregister (4-119)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 32-33 4-17 p. 32-33 (PDF)
De discriminerende taks die Ryanair heft voor mensen met overgewicht (4-750)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-75
p. 20-22 4-75 p. 20-22 (PDF)
De erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad (4-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Onontvankelijkheid van mondelinge vragen over individuele gevallen - De vraag wordt daarom niet gesteld
4-54
p. 10 4-54 p. 10 (PDF)
De erkenning van geneesheren-specialisten (3-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 28-32 3-82 p. 28-32 (PDF)
De forensische geneeskunde (Ontoereikende financiering - Erg laag aantal autopsieën) (5-889)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 28-31 5-94 p. 28-31 (PDF)
De gebrekkige toegang van illegalen en mensen zonder papieren tot de gezondheidszorg (Recht op dringende medische hulp - Administratieve rompslomp - Problematiek van de betaling van de artsen) (3-1296)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 21-23 3-191 p. 21-23 (PDF)
De gevolgen van het Bologna-proces voor het beroep van gebrevetteerde verpleegkundigen (Twee opleidingsmogelijkheden - In stand houden of niet van de opleiding tot gebrevetteerde verpleegkundige - Mobiliteit van de gebrevetteerde verpleegkundigen) (3-1610)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 48-50 3-164 p. 48-50 (PDF)
De legalisering van geneesmiddelen die cannabinoïden bevatten in een therapeutische context (Geneesmiddelen op basis van cannabis - Sativex) (5-4069)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 5-6 5-267 COM p. 5-6 (PDF)
De mazelenepidemie (Inenting) (5-222)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-27
p. 9-11 5-27 p. 9-11 (PDF)
De methoden voor contingentering van de artsen (3-437)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-83
p. 10-13 3-83 p. 10-13 (PDF)
De ontwikkeling en de situatie van "Stroke Units" in België (Cerebrovasculair accident - Behandeling van hersenbloedingen en trombose - Nood aan uitrusting en speciaal opgeleide artsen) (4-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-68
p. 27-29 4-68 p. 27-29 (PDF)
De oprichting van een kadaster van verpleegkundigen (5-250)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 8-10 5-31 COM p. 8-10 (PDF)
De pretecho's (Echo's van de foetus als aandenken - Risico's) (5-2065)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 26-28 5-139 COM p. 26-28 (PDF)
De quota van RIZIV-nummers en de planning van het medisch aanbod (Contingentering - Artsen - Numerus clausus - Kadaster van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (5-1165)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-123
p. 8-11 5-123 p. 8-11 (PDF)
De quota voor artsen (3-615)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-100
p. 18-20 3-100 p. 18-20 (PDF)
De resultaatsgebonden bezoldiging van de Franse artsen (5-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-99
p. 9-11 5-99 p. 9-11 (PDF)
De sensibiliseringsmaatregelen die de regering wil nemen met betrekking tot de resistentie tegen antibiotica (5-1129)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 16-19 5-93 COM p. 16-19 (PDF)
De situatie van de jonge afgestudeerden in de kinesitherapie (Examen na het einde van de studies om een RIZIV-nummer te verkrijgen - Kadaster) (5-342)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-40
p. 5-7 5-40 p. 5-7 (PDF)
De terbeschikkingstelling van de regering (van seksuele delinquenten na afloop van hun straf) (3-1960)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 33-35 3-193 p. 33-35 (PDF)
De terugbetaling van de "continuous glucose monitoring" voor type 1-diabetici in België (5-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-81
p. 11-13 5-81 p. 11-13 (PDF)
De terugbetaling van de behandelingen van hepatitis en het uitstel van het plan tegen hepatitis (5-1341)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-143
p. 13-15 5-143 p. 13-15 (PDF)
De terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven (4-110)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 30-31 4-17 p. 30-31 (PDF)
De terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven (Niet-terugbetaling van chemische castratie) (4-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-68
p. 48-49 4-68 p. 48-49 (PDF)
De terugbetaling van mammografieën (Aansporing voor vrouwen om zich te laten onderzoeken) (5-688)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 18-21 5-64 COM p. 18-21 (PDF)
De toekomst van het kadaster van verpleegkundigen en het tekort aan verpleegkundigen (5-105)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20
p. 15-17 5-20 p. 15-17 (PDF)
De toename van antisemitisme in België (5-928)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-97
p. 25-27 5-97 p. 25-27 (PDF)
De toename van het aantal HIV-besmettingen in België (5-315)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-37
p. 23-26 5-37 p. 23-26 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (4-700)      
  Verslag van de heren Jacques Brotchi (S) en André Flahaut (K)
4-700/1
p. 1-20 4-700/1 p. 1-20 (PDF)
De transversale criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten (Ontwerp tot actualisering van het ministerieel besluit van 30 april 1999) (5-1406)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-148
p. 27-29 5-148 p. 27-29 (PDF)
De vastgestelde criteria inzake bariatrische operaties (Probleem van obesitas - Terugbetaling van de ingreep - Te strikte criteria) (4-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 48-50 4-14 p. 48-50 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jacques Brotchi, gecoöpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jacques Brotchi, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Brotchi, gecoöpteerd senator
3-70
p. 9 3-70 p. 9 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Jacques Brotchi, senator aangewezen door de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Een volledig kadaster van artsen-specialisten (5-90)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 7-10 5-20 COM p. 7-10 (PDF)
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-499)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-499/1
p. 1-4 5-499/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-696)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-696/1
p. 1-4 5-696/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het Kankerplan 2012 en de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in België (Haalbaarheid - Hersentumoren) (5-401)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-46
p. 16-18 5-46 p. 16-18 (PDF)
Het aantal horecazaken dat niet aan de normen van het FAVV voldoet (Voedselhygiëne) (5-59)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-13
p. 12-14 5-13 p. 12-14 (PDF)
Het advies van de Hoge Raad voor de gezondheid om het gebruik van voedingsmiddelen met palmolie te beperken (5-4071)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 6-8 5-267 COM p. 6-8 (PDF)
Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid (5-2007)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2007/1
p. 1-19 5-2007/1 p. 1-19 (PDF)
Het budget van het RIZIV dat aan respijthuizen wordt toegekend (Plaatsen waar zwaar zieke kinderen even terechtkunnen zodat hun ouders op adem kunnen komen) (5-92)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 10-11 5-20 COM p. 10-11 (PDF)
Het coronavirus en de pelgrimstocht naar Mekka (5-1108)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-114
p. 27-29 5-114 p. 27-29 (PDF)
Het energiebeleid in België (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het kadaster van de medische activiteit (Beschikbaarheid van het kadaster - Afschaffing van de numerus clausus - Vrij verkeer van personen) (4-551)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 54-56 4-50 p. 54-56 (PDF)
Het programmatiebeleid inzake de PET-scans (Opvolging chronische ziekten - Kanker) (3-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 36-38 3-134 p. 36-38 (PDF)
Het steriliseren van spenen door injectie van ethyleenoxyde in de Belgische kraaminrichtingen (Kankerverwekkend gas) (5-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-36
p. 15-17 5-36 p. 15-17 (PDF)
Het tekort aan artsen (Medische planning - Contingentering - Kadaster van geneesheren) (4-132)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-16
p. 29-31 4-16 p. 29-31 (PDF)
Het uitwerken van een kadaster van activiteiten van de geneesheren-specialisten (5-669)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-76
p. 9-11 5-76 p. 9-11 (PDF)
Het visum van de vzw Mdeon (Visum voorafgaand aan de bekostiging door farmaceutische ondernemingen van de deelname aan een wetenschappelijke manifestatie - Internationaal Congres van de vereniging van Franstalige orthopedisten - Nevenactiviteiten terwijl de wetenschappelijke doelstelling moet overheersen) (4-198)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-20
p. 8-10 4-20 p. 8-10 (PDF)
Hulde (2018-2019)      
  In memoriam de heer Robert Urbain, minister van Staat
6-44
p. 7-8 6-44 p. 7-8 (PDF)
  aan de heer Jacques Brotchi met zijn verkiezing tot voorzitter van de Senaat
6-44
p. 8 6-44 p. 8 (PDF)
  6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
  aan mevrouw Christine Defraigne, uittredend voorzitster
6-44
p. 6-7 6-44 p. 6-7 (PDF)
  6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
  6-44
p. 8 6-44 p. 8 (PDF)
  In memoriam de heer Philippe Moureaux, minister van Staat
6-45
p. 6-8 6-45 p. 6-8 (PDF)
Kinesitherapeuten - Ademhalingskinesitherapie- Praktijk - Toestemming (4-961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-961
Kinesitherapeuten - Respiratoire kinesitherapie - Uitbreiding van de toegestane kinesitherapeutische handelingen - Legalisering van een feitelijke toestand (4-1029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1029
Kinesitherapeuten - Respiratoire kinesitherapie - Uitbreiding van de toegestane kinesitherapeutische handelingen - Legalisering van een feitelijke toestand (4-2282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2282
Kostprijs van het vervoer van dialysepatiënten per ziekenwagen (5-1211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1211
Maagoperaties - Nomenclatuurnummers (Obesitas - Terugbetaling van de maagring) (3-5467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7069-7071 3-69 p. 7069-7071 (PDF)
Mobile Health-toepassingen - Proefprojecten - Selectieprocedure - Tijdschema - Selectiecriteria - Betrokkenheid van het Fonds national de la recherche scientifique en van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (6-1054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1054
Mobile Health-toepassingen - Ontwikkeling - Digitale kloof - Synergie met de deelstaten (6-1053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1053
Multiresistente tuberculose (5-94)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-19
p. 12-14 5-19 p. 12-14 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Jan Peumans
   Over de onverenigbaarheid van het mandaat van senator met het mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter
6-1
p. 10-15 6-1 p. 10-15 (PDF)
   Over de zetelverdeling - Interpretatie
6-1
p. 11 6-1 p. 11 (PDF)
Onkosten voor de behandeling van multiple sclerose - bijdrage van de ziekteverzekering (5-1212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1212
Onontvankelijkheid van amendementen, neergelegd in plenaire vergadering, omdat ze dezelfde tekst voorstellen als de tekst die in commissie werd goedgekeurd      
  4-30
p. 49 4-30 p. 49 (PDF)
  4-30
p. 50 4-30 p. 50 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling (Begrip "lichte vrachtauto" - Bepaalde terreinwagens en monovolumes) (3-1494)      
  Algemene bespreking
3-143
p. 4-23 3-143 p. 4-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Algemene bespreking
   Kosteloze tandverzorging voor kinderen van zelfstandigen
3-143
p. 12 3-143 p. 12 (PDF)
   Vruchtbaarheidsbehandeling (ZIV)
3-143
p. 12 3-143 p. 12 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
4-738/5
p. 1-18 4-738/5 p. 1-18 (PDF)
   Alternatieve financiering sociale zekerheid : globaal beheer zelfstandigen - Financiering van de minimumpensioenen door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Beleid m.b.t. de zelfstandigen
4-738/5
p. 3-4 4-738/5 p. 3-4 (PDF)
   Dienstencheques - Intensifiëring van de controle op de dienstencheques ondernemingen en bestrijding van eventuele problemen van "carrousels" : voorwaarden van de erkenning - Beschikbaarheid van het jaarlijks evaluatieverslag in juni
4-738/5
p. 8-9 4-738/5 p. 8-9 (PDF)
   Fonds voor de grondstoffen en de producten : bijdragen betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt ; rijkslaboratoria
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
  4-738/5
p. 8 4-738/5 p. 8 (PDF)
   Heffingen en bijdragen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten - Provisiefonds
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : kinderbijslag - Jaarlijkse leeftijdstoeslag
4-738/5
p. 5-6 4-738/5 p. 5-6 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : minimumpensioen zelfstandigen
4-738/5
p. 3-4 4-738/5 p. 3-4 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : vermindering van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
4-738/5
p. 2-3 4-738/5 p. 2-3 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : vervroegd pensioen zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Kringloopfonds (Sociale economie) - Financiering - Uitbreiding van de Raad van bestuur met vertegenwoordigers van de gewesten
4-738/5
p. 3 4-738/5 p. 3 (PDF)
   Samenstelling van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst - Afvaardiging van de Directie-generaal Zelfstandigen van FOD Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en vertegenwoordigers van de 2 meest representatieve organisaties van zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Termijn voor het beroep van de werknemer tegen een beslissing van de RSZ
4-738/5
p. 5 4-738/5 p. 5 (PDF)
  4-738/5
p. 6-7 4-738/5 p. 6-7 (PDF)
   Vergoeding t.l.v. iedere persoon die toelating vraagt voor introductie van een genetisch gemodificeerd organisme
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
  4-738/5
p. 8 4-738/5 p. 8 (PDF)
   Vergoedingen voor FOD Volksgezondheid t.l.v. operatoren voor het verkrijgen van een gezondheidscertificaat voor uitvoer van dierlijke bijproducten
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
   Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en van de uitkeringen in het raam van de sociale verzekering bij faillissement voor de zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Verhoging van de werkbonus - Wijziging wet 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering
4-738/5
p. 9 4-738/5 p. 9 (PDF)
   Wijziging wet houdende goedkeuring overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) - Bedrag van de boetes
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
  4-738/5
p. 8 4-738/5 p. 8 (PDF)
Opstellen van een kadaster van verpleegkundigen (5-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1213
Pneumokokkeninfecties - Vaccinatie - Toevoeging aan het vaccinatieprogramma voor kinderen onder twee jaar - Terugbetaling (3-4665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6286-6288 3-65 p. 6286-6288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6742-6744 3-67 p. 6742-6744 (PDF)
Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Standpunt (5-6822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6822
Regeling van de werkzaamheden      
  Volgorde van de agenda - Eerst stemming over de inoverwegingneming van twee voorstellen
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
  Vooruitgang van de agenda
6-47
p. 67 6-47 p. 67 (PDF)
Rilatine (5-11065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11065
Studenten geneeskunde - Contingentering - Vlaanderen - Statistieken (4-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1261
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (de heer Jacques Brotchi) (2018-2019)      
  6-44
p. 6-7 6-44 p. 6-7 (PDF)
  Hulde aan mevrouw Christine Defraigne, uittredend voorzitster
6-44
p. 6-7 6-44 p. 6-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heren Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Bart Van Malderen en de dames Petra De Sutter, Cindy Franssen, Martine Taelman en Miranda Van Eetvelde
6-261/2
p. 1-103 6-261/2 p. 1-103 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-261/2)
6-28
p. 4-32 6-28 p. 4-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-303/1)
6-24
p. 10-19 6-24 p. 10-19 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Karin Brouwers, Elisabeth Meuleman en Latifa Gahouchi en de heren Jacques Brotchi en Lionel Bajart
6-465/2
p. 1-21 6-465/2 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-465/2)
6-47
p. 8-21 6-47 p. 8-21 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Stemming
6-47
p. 118 6-47 p. 118 (PDF)
  6-47
p. 124 6-47 p. 124 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gérard Deprez en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez, Jacuques Brotchi en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (6-503)      
  Inoverwegingneming (aangenomen) en stemming over de onmiddellijke behandeling (verworpen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez, Richard Miller en Jacques Brotchi
5-540/1
p. 1-4 5-540/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (5-1284)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heren Jacques Brotchi en Armand De Decker
5-1284/2
p. 1-4 5-1284/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Jacques Brotchi
5-1284/4
p. 2 5-1284/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 29, 31 en 32 van mevrouw Marie Arena en de heer Jacques Brotchi c.s.
5-1284/4
p. 1-3 5-1284/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Brotchi c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1284/7
p. 1 5-1284/7 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-56
p. 21-26 5-56 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 6 tot 13 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-254/2
p. 3-5 5-254/2 p. 3-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 3 tot 6, 15 en 16 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-328/2
p. 3-5 5-328/2 p. 3-5 (PDF)
  5-328/2
p. 9 5-328/2 p. 9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (6-508)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard en Rik Daems
6-508/1
p. 1-5 6-508/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een verbod op het gebruik van systemen van het type "Mosquito" om hangjongeren te verjagen (4-786)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-786/1
p. 1-5 4-786/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Voorstel van de heren André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi en de dames Cindy Franssen, Leona Detiège en Nele Lijnen
5-2201/1
p. 1-13 5-2201/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi en Armand De Decker
5-1234/2
p. 1 5-1234/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de urgentie van een nationaal kankerplan, om inzake kankerbestrijding een structureel beheer en een langetermijnplanning uit te bouwen (4-373)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi c.s.
4-373/1
p. 1-4 4-373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap (5-686)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-686/1
p. 1-5 5-686/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME (Chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encefalomyelitis) (5-2036)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Jacques Brotchi en André du Bus de Warnaffe
5-2036/1
p. 1-8 5-2036/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids (Toenemend aantal HIV-infecties - Oprichting begeleidings- en behandelingscentra) (3-1344)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Brotchi
3-1344/1
p. 1-4 3-1344/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids (Toenemend aantal HIV-infecties - Oprichting begeleidings- en behandelingscentra) (4-165)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-165/1
p. 1-4 4-165/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Jacques Brotchi
5-30
p. 54-55 5-30 p. 54-55 (PDF)
  5-30
p. 60-61 5-30 p. 60-61 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Inoverwegingneming en stemming over de onmiddellijke behandeling (aangenomen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier, Jean-Paul Procureur, Josy Dubié en Jacques Brotchi en de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman
4-1123/1
p. 1-6 4-1123/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt (5-1242)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-1242/1
p. 1-6 5-1242/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om te komen tot een nauwkeurig kadaster van de activiteit die daadwerkelijk wordt uitgeoefend door huisartsen en geneesheren-specialisten (en de invoer van een efficiënt, flexibeler en transparant beheer van de RIZIV-nummers) (4-432)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-432/1
p. 1-4 4-432/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (6-507)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard, Lionel Bajart en Rik Daems
6-507/1
p. 1-7 6-507/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpérée en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (5-197)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Jacques Brotchi, Gérard Deprez en Richard Miller
5-197/1
p. 1-8 5-197/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Jacky Morael en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-1370/1
p. 1-6 5-1370/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (3-1602)      
  Amendementen nrs 13 tot 16 van mevrouw Annane en de heer Brotchi
3-1602/3
p. 1-4 3-1602/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendement nr 32 van de heren Jacques Brotchi en Patrik Vankrunkelsven
4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 16 en 31 van de heer Jacques Brotchi
4-74/2
p. 9-11 4-74/2 p. 9-11 (PDF)
  4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (3-1957)      
  Voorstel van mevrouw Annane en de heer Brotchi
3-1957/1
p. 1-7 3-1957/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-172/1
p. 1-7 4-172/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance : oprichting van een interparlementaire conferentie om het begrotingsbeleid te bespreken - Oprichting van een conferentie) (5-1988)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-1988/1
p. 1-5 5-1988/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen (6-506)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin, de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Philippe Dodrimont en Gilles Mouyard en mevrouw Freya Saeys
6-506/1
p. 1-9 6-506/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen (4-1365)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-1365/1
p. 1-6 4-1365/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde (5-1518)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-1518/1
p. 1-6 5-1518/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het normatieve kader voor alle personeelsleden van een federale overheidsdienst die bij de uitoefening van hun functie moeten reizen en in het buitenland verblijven, te verstrengen (Dienstreizen - Uitgaven voor kandidaatstellingen voor internationale functies) (5-1240)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-1240/1
p. 1-6 5-1240/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Bespreking
5-58
p. 29-32 5-58 p. 29-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend (Wijziging KB 18 december 2003) (5-1941)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1941/1
p. 1-3 5-1941/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in België (5-1233)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2006 tot vastlegging van de gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten, teneinde de verplichting erin op te nemen om het nummer van de Tabak Stop Lijn (0800 111 00) te vermelden op alle sigarettenpakjes (4-1144)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-1144/1
p. 1-3 4-1144/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat België een grotere financiële bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen (5-675)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-675/1
p. 1-5 5-675/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Amendementen nrs 3 tot 6 van mevrouw Anne Barzin en de heer Jacques Brotchi, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-526/3
p. 2-3 6-526/3 p. 2-3 (PDF)
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen - Confederalisme - De afschaffing van de Senaat - De verlenging van de arrestatietermijn naar 72 uur - De invoering van een protocollaire monarchie - Het afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen - De vermindering van het aantal kamerleden - De afschaffing van de faciliteitengemeenten - Hervormingen van het systeem van belangenconflicten - De afschaffing van het Hof Van Assisen - De afschaffing van de noodzaak om een bijzondere wet te hebben voor de herziening van de taalwet gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - De creatie van een nieuw rechtsgebied, namelijk provincie Vlaams-Brabant - De noodtoestand - De vrijheid van onderwijs - De vervroeging van het begin van het zittingsjaar van de Kamer van volksvertegenwoordigers - De herziening van het systeem van moties van vertrouwen en wantrouwen - Het systeem van de geloofsbrieven - De afschaffing van de legislatuurparlementen - De procedure tot herziening van de Grondwet) (6-502)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Anne Barzin en de heer Jacques Brotchi
6-502/2
p. 1 6-502/2 p. 1 (PDF)
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (Subsidiariteits- en proportionnaliteitscontrole volgens het Verdrag van Lissabon - Inhoudelijk advies) (4-1148)      
  Advies aan de Europese Commissie
   Verslag van de heren Dirk Claes en Jacques Brotchi
4-1148/1
p. 1-23 4-1148/1 p. 1-23 (PDF)
Wensen (2018-2019)      
  Eindejaarswensen
6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
Wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg - Wijzigingen en eventuele verbeteringen (4-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1888
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Algemene bespreking
   Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen : tegemoetkoming van de ziekteverzekering
3-143
p. 13 3-143 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
   Samenstelling van de Raad voor Medische Esthetiek
5-2740/2
p. 2 5-2740/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken - Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's - Voorafgaande medische diagnose - Acupunctuur - Bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 48 5-94 p. 48 (PDF)
   Uitbreiding van het wettelijk kader voor de biobanken
5-94
p. 48-49 5-94 p. 48-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Medische controle ziekteverzekering : Kamers van eerste aanleg en van beroep - Eedaflegging van de leden - Vermijden van het uitstel van een zitting wanneer leden afwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging) (5-1996)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen - Farmaceutische specialiteiten voorgeschreven op stofnaam - Referentieterugbetalingssysteem - Persoonlijk aandeel van de patiënten - Prijsvolumecontracten - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Generische geneesmiddelen - Prijsblokkering voor het jaar 2012 - Wijziging wet betreffende verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wet 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen) (5-1465)      
  Verslag van de heren Louis Ide en Jacques Brotchi
5-1465/3
p. 1-14 5-1465/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : bijzondere toepassingsmodaliteiten voor bepaalde categorieën werknemers - Wijziging KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling - Wijziging WIB 1992 : afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct. op de belastbare bezoldigingen) (5-2290)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2290/2
p. 1 5-2290/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het e-Health-platform (Openbare instelling van sociale zekerheid, belast met een elektronische dienstverlening en een onderlinge elektronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren uit de gezondheidszorg) (4-863)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
4-863/2
p. 1-12 4-863/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 14-20 4-40 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie (6-474)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van de heer Jacques Brotchi c.s.
6-474/2
p. 1-9 6-474/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (Bijdragevermindering voor werkgevers van het hotelbedrijf die het geregistreerd kassasysteem gebruiken) (5-2289)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2289/2
p. 1-9 5-2289/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen bestemd voor transplantatie - Register van levende donoren - Opvolging na de transplantatie - Bescherming van personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken en van kinderen - Opdrachten van de orgaanuitwisselingsorganisatie - Omzetting richtlijn 2010/53/EU) (5-1641)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 33-37 5-68 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorsel teneinde het elktronisch toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken (4-169)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-169/1
p. 1-12 4-169/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen (5-502)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en François Bellot en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-502/1
p. 1-10 5-502/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieën studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Brotchi
3-115
p. 49-50 3-115 p. 49-50 (PDF)
  3-115
p. 103 3-115 p. 103 (PDF)
Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden (Striktere controles en sancties voor de gerechtsdeurwaarders - Tuchtrecht - Voorafgaandelijke inschrijving bij Economische zaken voor advocaten en gerechtsdeurwaarders - Wijziging artikelen 531 en 532 Gerechtelijk Wetboek - Wijziging wet 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument) (5-2003)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2003/1
p. 1-16 5-2003/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Brotchi
3-1067/2
p. 1-4 3-1067/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjarige ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank (5-706)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-706/1
p. 1-3 5-706/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (5-391)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-391/1
p. 1-3 5-391/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit (o.a. beroepen die lange jaren van studie hebben gevergd - Wijziging van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen) (5-2474)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2474/1
p. 1-5 5-2474/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het elektronisch toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken (3-1816)      
  Voorstel van de heer Brotchi
3-1816/1
p. 1-12 3-1816/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (5-739)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-739/1
p. 1-4 5-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn (5-2480)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2480/1
p. 1-12 5-2480/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken (5-718)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-718/1
p. 1-3 5-718/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (5-452)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois, Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-452/1
p. 1-4 5-452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpérée, Bert Anciaux en François Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1881/1
p. 1-3 5-1881/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (5-687)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-687/1
p. 1-4 5-687/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-60
p. 28 5-60 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie (in levensmiddelen) (5-1203)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-1203/1
p. 1-8 5-1203/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (5-719)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-719/1
p. 1-4 5-719/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie (5-666)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-666/3
p. 1-54 5-666/3 p. 1-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme (5-677)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-677/2
p. 1 5-677/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten (5-1037)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-1037/1
p. 1-5 5-1037/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiënten voor voedingsmiddelen (5-821)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken (4-1348)      
  Voorstel van de heren Richard Fournaux, Patrik Vankrunkelsven, Jacques Brotchi en Alain Courtois
4-1348/1
p. 1-5 4-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk (5-451)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-451/1
p. 1-16 5-451/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiënt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (5-500)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-500/1
p. 1-11 5-500/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 6 tot 32 van de heren Brotchi en Destexhe
3-1519/4
p. 1-12 3-1519/4 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 74 van de heer Brotchi
3-1519/7
p. 1-3 3-1519/7 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 89 van de heren Vankrunkelsven en Brotchi
3-1519/9
p. 1-3 3-1519/9 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heren Brotchi en Vankrunkelsven
3-1519/10
p. 3 3-1519/10 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 91, 92, 94 en 96 van mevrouw Van de Casteele en de heer Brotchi
3-1519/10
p. 2 3-1519/10 p. 2 (PDF)
  3-1519/10
p. 3-4 3-1519/10 p. 3-4 (PDF)
  3-1519/10
p. 4 3-1519/10 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 97 tot 101 van mevrouw Van de Casteele en de heer Brotchi
3-1519/11
p. 1-3 3-1519/11 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Amendement nr 12 van de heer Brotchi
3-675/5
p. 1-2 3-675/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heren Destexhe en Brotchi
3-373/5
p. 1-3 3-373/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (4-803)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-803/1
p. 1-20 4-803/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (4-655)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-655/1
p. 1-23 4-655/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een federale commissie voor de analyse en de evaluatie van kanker in België (4-525)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi c.s.
4-525/1
p. 1-7 4-525/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in België (Orgaantransplantaties) (5-667)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-667/2
p. 1 5-667/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/1
p. 1-20 4-562/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/2
p. 1-11 4-562/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (3-1079)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Brotchi
3-1079/2
p. 1-7 3-1079/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (4-164)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-164/1
p. 1-17 4-164/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (5-1540)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1540/1
p. 1-17 5-1540/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (3-1309)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Brotchi
3-1309/1
p. 1-21 3-1309/1 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Defraigne en de heer Brotchi
3-1309/3
p. 1-3 3-1309/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Defraigne en de heer Brotchi
3-1309/4
p. 1-2 3-1309/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
4-337/1
p. 1-21 4-337/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstelling van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (4-463)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-463/1
p. 1-2 4-463/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (3-1410)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Brotchi
3-1410/1
p. 1-6 3-1410/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (4-168)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Jacques Brotchi
4-168/1
p. 1-6 4-168/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (4-56)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Jacques Brotchi
4-56/1
p. 1-7 4-56/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (5-448)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez
5-448/1
p. 1-6 5-448/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verlenging van de duur van de afwezigheid bij overlijden van de partner of van een inwonend kind) (4-991)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en van de dames Nahima Lanjri, Olga Zrihen en Anne Delvaux
4-991/1
p. 1-5 4-991/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen (5-688)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-688/1
p. 1-3 5-688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (4-166)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-166/1
p. 1-5 4-166/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (3-1609)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Annane en de heren Roelants du Vivier, Collas, Cheffert, Destexhe en Brotchi
3-1609/1
p. 1-5 3-1609/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur (Baby's geboren met een defect aan de neurale buis, veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur bij de moeder - Spina bifida en anencefalie) (4-970)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne
4-970/1
p. 1-4 4-970/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (4-388)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Alain Destexhe, Jacques Brotchi en Richard Fournaux
4-388/1
p. 1-4 4-388/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten teneinde in restaurants en cafés een rookverbod in te voeren (Probleem van het "passief roken" beschouwd als een risico voor de volksgezondheid - Rookverbod in gesloten en voor het publiek toegankelijke plaatsen waar voedingsmiddelen en/of andere producten voor consumptie worden aangeboden - Machtiging aan de Koning) (3-1080)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes en de heren Brotchi en Wilmots
3-1080/1
p. 1-6 3-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken (5-689)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-689/1
p. 1-3 5-689/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieën van artsen (Voorkomen van burn-out) (5-1959)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1959/1
p. 1-3 5-1959/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Orgaantoerisme - Donatie van nieren : levens- en hospitalisatieverzekeringen - Transplantatiecentra) (5-897)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-897/2
p. 1 5-897/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, André du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen (5-922)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-922/2
p. 1 5-922/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (5-2115)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2115/1
p. 1-10 5-2115/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Verhelpen van een aantal fouten en juridische leemten in de wet) (4-656)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-656/1
p. 1-24 4-656/1 p. 1-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-338/2
p. 1-2 5-338/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Jacques Brotchi c.s.
5-338/3
p. 2 5-338/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heren Philippe Mahoux en Jacques Brotchi, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-338/6
p. 1-2 5-338/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen (Vrijheid van de artsen - Niet-inmenging van de ziekenhuisinstellingen) (5-2173)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2173/1
p. 1-3 5-2173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen (5-2172)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jacques Brotchi, Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2172/1
p. 1-3 5-2172/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel (5-710)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-710/1
p. 1-5 5-710/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie (5-983)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi en Rik Torfs en mevrouw Nele Lijnen
5-983/1
p. 1-6 5-983/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha Saïdi en Cécile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiënten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten teneinde een uitbreiding van het toepassingsgebied van de pre-implantatiediagnostiek mogelijk te maken (5-1103)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1103/1
p. 1-10 5-1103/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, teneinde de selectie van het geslacht van het toekomstige embryo te verbieden (5-904)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en Christine Defraigne
5-904/1
p. 1-4 5-904/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar (5-705)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-705/1
p. 1-3 5-705/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2253/1
p. 1-10 5-2253/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (4-753)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Jacques Brotchi
4-753/1
p. 1-12 4-753/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Brotchi
3-1035/1
p. 1-12 3-1035/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (3-2020)      
  Voorstel van de heer Brotchi
3-2020/1
p. 1-7 3-2020/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-167/1
p. 1-7 4-167/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Jacques Brotchi
4-167/2
p. 1 4-167/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 12 van de heer Jacques Brotchi c.s.
4-167/3
p. 1-4 4-167/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 47-51 4-30 p. 47-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft (5-2324)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2324/1
p. 1-2 5-2324/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen (5-450)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-450/1
p. 1-4 5-450/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de derde graad te maken (5-740)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-740/1
p. 1-3 5-740/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (Correcties, inzonderheid wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, van een aantal ongelijkheden ten nadele van kunstenaars die hun activiteiten uitoefenen als loontrekkende) (5-743)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-743/1
p. 1-4 5-743/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999