S. 5-1988 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen
Richard Miller    Gťrard Deprez    Jacques Brotchi   

stabiliteitsprogramma
Verdrag betreffende de Europese Unie
motie van het Parlement
parlementair toezicht
rijksbegroting
interparlementaire samenwerking
eurozone
begrotingstekort
Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur
overheidsschuld
begrotingscontrole
budgettair evenwicht
Economische en Monetaire Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1988/1 5-1988/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/2/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2013   Indiening Doc. 5-1988/1 5-1988/1 (PDF)
28/2/2013   Inoverwegingneming
28/2/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/2/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving