S. 4-738 Dossierfiche K. 52-1011

Ontwerp van programmawet
Regering Y. Leterme I  

aardgas
sociaal achtergestelde groep
zelfstandig beroep
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
veiligheidsinrichting
sociaal recht
uitvoer
visserijindustrie
bescherming van de fauna
wild leven
onderzoeker
agrarisch bijproduct
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
klacht inzake bestuurlijke geschillen
belastingaftrek
criminaliteit
gemeentepolitie
kleine en middelgrote onderneming
vis
bosbouw
verwarming
armoede
delegatie van bevoegdheid
sociale begroting
recht om voor het gerecht te treden
vennootschapsbelasting
product op basis van vis
gewestvorming
vakbond
wetenschappelijk beroep
vervroegd pensioen
pensioenregeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
overheidsadministratie
farmaceutisch product
omzet
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
onderzoeksbeleid
koopkracht
aanwerving
eigendomsdelict
gemeenschappelijk vervoer
beschermde soort
beveiliging en bewaking
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
budgettair evenwicht
belastingontheffing
tuinbouw
arbeidsinspectie
pendel
openbare veiligheid
gedelegeerde wetgeving
zwarte handel
begrotingsfonds
duurzame mobiliteit
Kringloopfonds
Fedorest
uitvoervergunning
misdaadbestrijding
zeevisserij
geldboete
regionale financiŽn
heffing bij uitvoer
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
overheidsapparaat
rente
collectief ontslag
energieproductie
bijproduct
rechtsmiddel
reizigersvervoer
genetisch gemodificeerd organisme
schepping van werkgelegenheid
visserijproductie
landbouwproduct
opheffing van de zaak
lokale financiŽn
horecabedrijf
dierlijk product
stof van dierlijke oorsprong
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
gezinsuitkering
bijkomend voordeel
industriŽle herstructurering
sociale zekerheid
laag loon
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
fauna
grondstof
politie
bescherming van de flora
wetenschappelijk onderzoek
energiecentrale
verjaring van de vordering
ziekenhuisopname
verkeersveiligheid
fiscale stimulans
gemeente
veeteelt
elektrische energie
ziekenhuis
energieprijs
ziekteverzekering
elektrische industrie
diefstal
ministerie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1011/1 Wetsontwerp 20/3/2008
K. 52-1011/2 Amendementen ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1011/3 Amendementen ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1011/4 Amendement ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1011/5 Amendementen ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1011/6 Amendementen ingediend in de commissie 11/4/2008
K. 52-1011/7 Amendementen ingediend in de commissie 15/4/2008
K. 52-1011/8 Amendementen ingediend in de commissie 15/4/2008
K. 52-1011/9 Amendementen ingediend in de commissie 15/4/2008
K. 52-1011/10 Verslag namens de commissie 16/4/2008
K. 52-1011/11 Amendementen ingediend in de commissie 16/4/2008
K. 52-1011/12 Amendementen ingediend in de commissie 16/4/2008
K. 52-1011/13 Verslag namens de commissie 21/4/2008
K. 52-1011/14 Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1011/15 Amendementen ingediend in de commissie 23/4/2008
K. 52-1011/16 Verslag namens de commissie 28/4/2008
K. 52-1011/17 Verslag namens de commissie 28/4/2008
K. 52-1011/18 Tekst aangenomen door de commissies 28/4/2008
K. 52-1011/19 Verslag namens de commissie 29/4/2008
K. 52-1011/20 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 8/5/2008
K. 52-1011/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2008
4-738/1 4-738/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/5/2008
4-738/2 4-738/2 (PDF) Amendementen 21/5/2008
4-738/4 4-738/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2008
4-738/3 4-738/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/5/2008
4-738/5 4-738/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/2008
4-738/6 4-738/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/5/2008
4-738/7 4-738/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/5/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2008   Indiening Doc. K. 52-1011/1
22/4/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/4/2008   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-1011/18
8/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 36, p. 2-88 + p. 90-97
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-16/o30)
Integraal verslag nr. 36, p. 97-98
Doc. K. 52-1011/21
8/5/2008   Aanneming na amendering door commissie
17/4/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/5 4-82/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/4/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
22/4/2008   Inleidende uiteenzetting door Patrick Dewael,
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
9/5/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/5/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-738/1 4-738/1 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/5/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Inschrijving op agenda
29/5/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-738/6 4-738/6 (PDF)
29/5/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-738/2 4-738/2 (PDF)
29/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-17/o5) Hand. 4-32 Hand. 4-32 (PDF)
Doc. 4-738/7 4-738/7 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
20/5/2008   Bespreking
20/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
20/5/2008   Aanneming zonder amendering
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-738/3 4-738/3 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
21/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-738/4 4-738/4 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-738/5 4-738/5 (PDF)
29/5/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30513-30528)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2008, 7/5/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/5/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/5/2008, 27/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/5/2008, 28/5/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/5/2008 5 14/5/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/5/2008 20 3/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2008 16/6/2008 , blz 30513-30528

Kruispuntbank van de wetgeving