Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-363

van Jacques Brotchi (MR) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aantal geriatrische bedden - Verhoging

gerontologie
zorg voor ouderen
sociale voorzieningen
bejaarde
ziekenhuis

Chronologie

20/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-95
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-549

Vraag nr. 4-363 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik wens uw aandacht te vestigen op de alarmerende vaststelling van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg met betrekking tot het gebrek aan geriatrische bedden in BelgiŽ. Er zijn in onze ziekenhuizen namelijk veel te weinig bedden, terwijl het aantal bejaarde patiŽnten door de hogere levensverwachting toeneemt.

De bij koninklijk besluit van 2†februari†1985 vastgestelde norm voor geriatrische bedden bedroeg vijf bedden per duizend inwoners van 65 jaar en ouder, of 7.500 bedden voor alle Belgische inwoners.

Volgens die norm van 5 per 1.000 zouden er op dit ogenblik iets meer dan 9.000 bedden moeten zijn, terwijl er in werkelijkheid maar 6.800 zijn. Dat zijn er dus 2.200 te weinig.

We stellen nochtans grote lokale verschillen vast: in Vlaanderen zouden er 1.400 bedden meer moeten zijn, wat overeenstemt met een verhoging van 30%. In WalloniŽ zouden er 1.000 bedden, of 60%, moeten bijkomen terwijl er in Brussel daarentegen een overschot van 300 bedden zou zijn.

Door die tekorten zouden de geriatrische patiŽnten ingevolge het gebrek aan een aangepaste zorgverstrekking te vlug worden doorverwezen naar andere opvangstructuren zoals rusthuizen, terwijl de geriatrische zorgverstrekking in de eerste plaats bedoeld is om de ouderen te re-integreren in het normale leven, bij voorkeur bij hen thuis. Die zelfstandigheid is uiterst belangrijk want ze garandeert een betere levenskwaliteit.

Ik heb de volgende vraag:

Aan welke oplossing denkt u om het aantal geriatrische bedden in WalloniŽ en Vlaanderen op korte termijn te verhogen met het oog op een significante verbetering van de zelfstandigheid en de levenskwaliteit van de bejaarden?