S. 5-1240 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het normatieve kader voor alle personeelsleden van een federale overheidsdienst die bij de uitoefening van hun functie moeten reizen en in het buitenland verblijven, te verstrengen
Jacques Brotchi   

ambtenaar
motie van het Parlement
overheidsapparaat
reis
plichten van de ambtenaar
beroepsdeontologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1240/1 5-1240/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2011   Indiening Doc. 5-1240/1 5-1240/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd