Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6822

van Jacques Brotchi (MR) d.d. 19 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Standpunt

medische diagnose
Hoge Gezondheidsraad
ongeboren vrucht
moederschap

Chronologie

19/10/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-6822 d.d. 19 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In maart 2012 heb ik u ondervraagd over de ontwikkeling van een handelspraktijk die erin bestaat toekomstige ouders pretecho's van de foetus aan te bieden (vraag om uitleg nr. 5-2065, Handelingen 5-139COM van 27 maart 2012, p. 26). Die praktijken, die geen enkel medisch doel hebben, doen vragen rijzen omdat ze problematisch kunnen zijn wanneer een afwijking wordt vastgesteld. Wanneer er tijdens de zwangerschap een probleem wordt ontdekt, is de dialoog tussen de patiŽnt en de gezondheidswerker van essentieel belang. Zou het niet raadzaam zijn pretecho's uitsluitend te laten uitvoeren gedurende de laatste maanden van de zwangerschap, zodat er geen interferentie mogelijk is met medische diagnoses?

U hebt geantwoord dat u mijn bezorgdheid deelt inzake de pretecho's die zonder medische indicatie worden uitgevoerd en dat u dienaangaande tegen juli 2012 een voorstel van de Hoge Gezondheidsraad verwachtte. Kan de minister mij meedelen of ze de conclusies van de Hoge Gezondheidsraad over dit onderwerp heeft ontvangen en zo ja, wat het standpunt van de Raad is?