S. 3-2020 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen
Jacques Brotchi   

rechtsmiddel
rechten van de verdediging
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
dokter
chirurg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2020/1 3-2020/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/1/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2007   Indiening Doc. 3-2020/1 3-2020/1 (PDF)
18/1/2007   Inoverwegingneming
18/1/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/1/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving