S. 5-2290 Dossierfiche K. 53-2990

Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca
Regering E. Di Rupo I  

horecabedrijf
steun aan ondernemingen
incidenteel werk
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2990/1 Wetsontwerp 26/7/2013
K. 53-2990/2 Verslag namens de commissie 4/10/2013
K. 53-2990/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/10/2013
K. 53-2990/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/10/2013
K. 53-2990/5 Aanvullend verslag namens de commissie 10/10/2013
K. 53-2990/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/10/2013
K. 53-2990/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/10/2013
5-2290/1 5-2290/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/10/2013
5-2290/2 5-2290/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2013
5-2290/3 5-2290/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/10/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2990/1
4/10/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2989/3
8/10/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 159, p. 17-18
10/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2990/5
10/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 160, p. 39-53
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-1/o35)
Integraal verslag nr. 160, p. 95
Doc. K. 53-2990/7
10/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
10/10/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
10/10/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
11/10/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/10/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2290/1 5-2290/1 (PDF)
11/10/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/10/2013   Inschrijving op agenda
24/10/2013   Algemene bespreking Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o17) Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
Doc. 5-2290/3 5-2290/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/10/2013   Verzending naar commissie
23/10/2013   Inschrijving op agenda
23/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi
23/10/2013   Bespreking
23/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/10/2013   Aanneming zonder amendering
23/10/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/10/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/10/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/11/2013   Bekrachtiging en afkondiging
27/11/2013   Bekendmaking (92151-92152)
19/5/2014   Erratum (39884)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/10/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/10/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2013 5 16/10/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/10/2013 20 11/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/11/2013 27/11/2013 , blz 92151-92152
Errata
Op 19/5/2014 , blz 39884

Kruispuntbank van de wetgeving