S. 5-922 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen
Philippe Mahoux   

handel in organen
orgaantransplantatie
bio-ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-922/1 5-922/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/4/2011
5-922/2 5-922/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/4/2011   Indiening Doc. 5-922/1 5-922/1 (PDF)
7/4/2011   Inoverwegingneming
7/4/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/6/2011   Verzending naar een andere commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/4/2011   Verzending naar commissie
7/6/2011   Inschrijving op agenda
7/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi, Marleen Temmerman
7/6/2011   Bespreking
7/6/2011   Hoorzitting met de heer Christiaan De Coster, directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidsvoorzieningen, FOD Volksgezondheid
7/6/2011   Hoorzitting met de heer Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en e-Health-platform
7/6/2011   Verslag over de besprekingen
Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van een verslag over de besprekingen
Doc. 5-922/2 5-922/2 (PDF)
9/6/2011   Herverzending naar een andere commissie
9/6/2011   Verzending naar verenigde commissies
16/6/2011   Inschrijving op agenda
16/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
16/6/2011   Verslag door de heer Jacques Brotchi
namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Bespreking
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Bespreking
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Bespreking
14/6/2012   Inschrijving op agenda
14/6/2012   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Opnieuw verzonden 7/6/2011
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/6/2011, 30/6/2011, 22/11/2011, 29/11/2011

Kruispuntbank van de wetgeving