S. 6-474 Dossierfiche K. 54-1537

Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie
Hendrik Vuye   Denis Ducarme   Servais Verherstraeten   Patrick Dewael   Peter De Roover  

Parlementair Comitť belast met wetsevaluatie
bijzondere commissie
wetgeving
wetgevende procedure
institutionele hervorming
rechtstreeks gekozen kamer
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1537/1 Wetsvoorstel 21/12/2015
K. 54-1537/2 Addendum 26/9/2016
K. 54-1537/3 Verslag namens de commissie 2/12/2016
K. 54-1537/4 Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2016
K. 54-1537/5 Advies van de Raad van State 10/1/2017
K. 54-1537/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 25/6/2018
K. 54-1537/7 Aanvullend verslag namens de commissie 23/11/2018
K. 54-1537/8 Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2018
K. 54-1537/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2018
6-474/1 6-474/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/12/2018
6-474/2 6-474/2 (PDF) Amendementen 22/3/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/12/2015   Indiening Doc. K. 54-1537/1
14/1/2016   Inoverwegingneming
30/11/2016   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 143 Bijlage 08/12/2016, p. 7
2/12/2016   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 54-1537/3
10/1/2017   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 54-1537/5
8/11/2018   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 253, p. 40
23/11/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 54-1537/7
29/11/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 257, pp. 55-59
Doc. K. 54-1537/6
29/11/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-2/o54)
Integraal verslag nr. 257, p. 65
Doc. K. 54-1537/9
29/11/2018   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2018   Overzending Doc. 6-474/1 6-474/1 (PDF)
4/12/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/12/2018   Verzending naar commissie
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Desquesnes
11/3/2019   Inleidende uiteenzetting
door de heer Dietger Geeraert, vertegenwoordiger van de heer Koen Geens, minister van Justitie
11/3/2019   Bespreking
25/3/2019   Inschrijving op agenda
25/3/2019   Externe adviesaanvraag
De voorzitter zal de ingediende amendementen voor advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/11/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/3/2019