S. 4-863 Dossierfiche K. 52-1257

Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform
Regering Y. Leterme I  

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gegevensverwerking
Rijksregister van de natuurlijke personen
gezondheidsbeleid
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
eHealth-platform
voorkoming van ziekten
administratieve formaliteit
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privé-leven
programmawet
elektronische overheid
toepassing van informatica
beroep in de gezondheidszorg
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
uitwisseling van informatie
rechten van de zieke
volksgezondheid
sociale zekerheid
medische gegevens
gezondheidsverzorging
Gegevensbeschermingsautoriteit
ziekteverzekering
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1257/1 Wetsontwerp 17/6/2008
K. 52-1257/2 Amendementen 1/7/2008
K. 52-1257/3 Verslag namens de commissie 9/7/2008
K. 52-1257/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/7/2008
K. 52-1257/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 10/7/2008
K. 52-1257/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-863/1 4-863/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 11/7/2008
4-863/2 4-863/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2008
4-863/3 4-863/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/6/2008   Indiening Doc. K. 52-1257/1
9/7/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1257/3
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 47-90 + nr. 51, p. 97-98
10/7/2008   Vraag tot terugzending (verworpen)
Integraal verslag nr. 51, p. 97
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o34)
Integraal verslag nr. 51, p. 98-100
Doc. K. 52-1257/6
10/7/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/7/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-863/1 4-863/1 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-4/o0) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-863/3 4-863/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/7/2008   Verzending naar commissie
14/7/2008   Inschrijving op agenda
14/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o3)
14/7/2008   Aanneming zonder amendering
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-863/2 4-863/2 (PDF)
18/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/8/2008   Bekrachtiging en afkondiging
13/10/2008   Bekendmaking (54454-54465)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2008, 15/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/7/2008 15 21/10/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/7/2008 60 15/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/8/2008 13/10/2008, blz 54454-54465