S. 5-2173 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoŲrdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen
Guy Swennen    Jacques Brotchi    Philippe Mahoux    Jean-Jacques De Gucht   

ziekenhuis
rechten van de zieke
bio-ethiek
euthanasie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2173/1 5-2173/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/6/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2013   Indiening Doc. 5-2173/1 5-2173/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Els Van Hoof
17/7/2013   Bespreking
9/10/2013   Inschrijving op agenda
9/10/2013   Bespreking
16/10/2013   Inschrijving op agenda
16/10/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/7/2013, 9/10/2013, 16/10/2013, 6/11/2013, 19/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving