S. 5-1242 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt
Alain Courtois    Jacques Brotchi   

medisch onderzoek
basisonderwijs
motie van het Parlement
leerling
lichamelijke opvoeding
sport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1242/1 5-1242/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2011   Indiening Doc. 5-1242/1 5-1242/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving