S. 3-675 Dossierfiche K. 51-2888

Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

beroepsdeontologie
apotheker
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-675/1 3-675/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/5/2004
3-675/2 3-675/2 (PDF) Amendementen 15/12/2005
3-675/3 3-675/3 (PDF) Advies van de Raad van State 13/3/2006
3-675/4 3-675/4 (PDF) Amendementen 14/6/2006
3-675/5 3-675/5 (PDF) Amendementen 14/6/2006
3-675/6 3-675/6 (PDF) Amendementen 15/12/2006
3-675/7 3-675/7 (PDF) Amendementen 10/1/2007
3-675/8 3-675/8 (PDF) Amendementen 24/1/2007
3-675/9 3-675/9 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-675/10 3-675/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2007
3-675/11 3-675/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/2007
K. 51-2888/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2004   Indiening Doc. 3-675/1 3-675/1 (PDF)
13/5/2004   Inoverwegingneming
13/5/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-675/3 3-675/3 (PDF)
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-18/o2) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
Doc. 3-675/11 3-675/11 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/5/2004   Verzending naar commissie
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
19/5/2004   Bespreking
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Bespreking
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Bespreking
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Niet behandeld
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Niet behandeld
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Bespreking
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o2)
24/1/2007   Aanneming na amendering
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-675/9 3-675/9 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-675/10 3-675/10 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2888/1
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 19/5/2004, 23/6/2004, 21/3/2006, 19/4/2006, 21/6/2006, 29/11/2006, 10/1/2007, 24/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/2/2007 60 23/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving