S. 4-1123 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren
François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Olga Zrihen    Marleen Temmerman    Jean-Paul Procureur    Josy Dubié    Jacques Brotchi   

aids
voorkoming van ziekten
Wereldgezondheidsorganisatie
geneesmiddel
infectieziekte
ontwikkelingshulp
gezondheidsverzorging
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1123/1 4-1123/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/1/2009
4-1123/2 4-1123/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2009   Indiening Doc. 4-1123/1 4-1123/1 (PDF)
22/1/2009   Inoverwegingneming
22/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/3/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/1/2009   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Niet behandeld
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
24/3/2009   Bespreking
24/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/2009   Aanneming zonder amendering
24/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1123/2 4-1123/2 (PDF)
2/4/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/3/2009