Schriftelijke vragen van 4-4801 tot 4-4900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4801 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkzoekenden - Weigering om een taalcursus te volgen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4802 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Congo - Ontbossing - Maatregelen - Steun aan duurzame projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5756
4-4803 Wille Paul (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Belgische luchtvaartmaartschappijen - Incidenten veroorzaakt door dronken passagiers - Aantallen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4804
4-4804 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgische luchtvaartmaartschappijen - Incidenten veroorzaakt door dronken passagiers - Aantallen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4803
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6060
4-4805 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5709
4-4806 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ecologisch bewustzijn - Minder gedrukte exemplaren van het jaarverslag - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5809
4-4807 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Frequente spoorwissels - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5810
4-4808 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Hasselt naar Brussel - Stiptheidsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5811
4-4809 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Oplopen van vertragingen in Aarschot - Frequentie en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5812
4-4810 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Regeerakkoord - Uitzendarbeid bij openbare besturen - Uitvoeringsbesluiten - Overleg met sociale partners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5813
4-4811 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Ambtenaren - Bijkomende baan - Verbod om deze te verrichten in de openbare sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5814
4-4812 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt - Inleggen van een bijkomende trein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5815
4-4813 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuw uniform - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5816
4-4814 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Shortselling - Permanent verbod - Wetgevende initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1055
4-4815 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4838
4-4816 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Radio-isotopen - Wereldwijde tekorten - Bouwen van een nieuwe installatie - Mutlipurpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications (MYRRHA)-project
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1081
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5312
4-4817 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1053
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5511
4-4818 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vredegerecht van Willebroek - Verhuizing naar Puurs - Redenen en kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1077
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5710
4-4819 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kaliumjodidetabletten - Personen die dicht bij een kerncentrale wonen - Gebrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1075
4-4820 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds voor de beperking van de milieuoverlast in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal - Werking - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4821 Schelfhout Els (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) - Identificatie - Andere documenten dan een paspoort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1049
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6159
4-4822 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Privť-detectives - Vergunningen - Aangifte van overtredingen aan het parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4393
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6035
4-4823 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6036
4-4824 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5711
4-4825 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5749
4-4826 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering - Overleg met de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5313
4-4827 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4828 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Website www.mijnsz.be en www.masecu.be - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5314
4-4829 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mexicaanse griep - Informatiecampagnes - Doven en slechthorenden - Andere bijzondere doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5315
4-4830 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Postautomaten - Werking van de e-shop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5817
4-4831 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5818
4-4832 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Proefproject rond stilterijtuigen - Modaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5819
4-4833 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5820
4-4834 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4835
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6037
4-4835 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4834
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5896
4-4836 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een handicap - Beschikbaarheid van cijfermateriaal - Opsplitsingen per pathologie of handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6248
4-4837 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6061
4-4838 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4815
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-106
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5712
4-4839 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Human resources - Beleid - Nadelen van decentralisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4449
4-4840 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Controle en motivering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4450
4-4841 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Screening van de curriculum vitae - Afwijken van de diplomavereisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4451
4-4842 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4843
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5512
4-4843 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4842
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6160
4-4844 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4845
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5513
4-4845 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4844
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6161
4-4846 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4847
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5514
4-4847 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4846
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6162
4-4848 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4849
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5515
4-4849 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4848
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6163
4-4850 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4851
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5516
4-4851 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6164
4-4852 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4853
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5517
4-4853 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4852
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6165
4-4854 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4855
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5518
4-4855 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4854
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6166
4-4856 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-880
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5316
4-4857 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Stijging van het budget - Veranderingen in het personeelsbestand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5713
4-4858 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4859
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1094
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5317
4-4859 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4858
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1094
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5519
4-4860 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nosocomiale infecties - Vermijden van aangekondigde opstoten - Vrijgeven van statistische gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5318
4-4861 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Erkenning - Laattijdige uitreiking - Problemen voor de studenten geneeskunde - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1108
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5319
4-4862 Claes Dirk (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Iran - Opposanten van het regime - Terdoodveroordeling van drie burgers - Schending van de mensenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-1109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5410
4-4863 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Voedingsgewoonten - Aangekondigde enquÍte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4864 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5320
4-4865 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Economisch duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen - Minimumnormen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4866 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Justitie  
  Parlementaire onschendbaarheid - Opheffing - Aantal verzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Rappel 26/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5714
4-4867 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onvergunde vuurwapens - Vervolging - Identificatie van de bezitters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5715
4-4868 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Milieuvriendelijke vervoermiddelen - Onderzoek en ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6062
4-4869 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticketautomaten - Aantallen - Frequentie van pannes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5821
4-4870 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Promotietoer van Clouseau - Inzetten van een speciale trein - Logistieke ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5822
4-4871 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Leuven - Defecte ticketautomaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5823
4-4872 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Vertraging van 13 oktober 2009 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5824
4-4873 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Infrabel - Verstrekking van informatie over vertragingen - Klachten - Aantallen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5825
4-4874 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Verplichting de reizigers in te lichten over verstoord verkeer - Controle, aantal inbreuken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5826
4-4875 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Klachtenbeleid - Personeel op de klachtendienst - Opvolging van de klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5827
4-4876 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Maatregelen - Federale bevoegdheden - Gewestelijke bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5520
4-4877 Somers Ann (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Warenhuizen - Eenmalige promotie-acties - Bedrieglijke reclame - Aantal klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5897
4-4878 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Oudere personen - Isolement - Samenstelling en actie van de werkgroep " Geweldpleging op ouderen " - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4879 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Landbouwers - FinanciŽle steun - Vrijstel van heffingen op Europese en gewestelijke premies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5191
4-4880 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Mede-eigendom - Kruispuntbank van ondernemingen - Opname van de Verenigingen van mede-eigenaars - Problematiek en oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4881 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Sluiting kazernes - Sijsele - Objectieve criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4882 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) - Dierproeven - Maatregelen voor vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5898
4-4883 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4884
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5411
4-4884 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4883
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5757
4-4885 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4886
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5716
4-4886 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4885
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6038
4-4887 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5192
4-4888 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - Controle van de aangiften - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5193
4-4889 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4891
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5717
4-4890 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4891
4-4891 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4890
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5899
4-4892 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4893
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5718
4-4893 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4892
4-4894 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle van vrachtwagens - Gerichte acties - Aantallen - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4895 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4896
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5321
4-4896 Tilmans Dominique (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4895
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6039
4-4897 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Gedetailleerde cijfers - Contracten - Naleving - Sancties - FinanciŽle crisis - Invloed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4898 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Controles - Samenwerking met Hongarije
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4899 Destexhe Alain (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Bezoekersaantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4900 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5521