Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4876

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Werkgelegenheid - Maatregelen - Federale bevoegdheden - Gewestelijke bevoegdheden

werkgelegenheidsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
werkgelegenheidsbevordering

Chronologie

27/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5520

Vraag nr. 4-4876 d.d. 27 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een interview met Metro van 16 oktober 2009 uit Vlaams minister van Werk Muyters zijn ongenoegen over enkele overbodige federale werkgelegenheidsmaatregelen, zoals het jongerenbanenplan en de federale premie voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Die laatste organiseert het Vlaams Gewest namelijk zelf ook al. " Mensen staan zelfs al op de wachtlijsten ", stelt minister Muyters, die de federale maatregelen in ťťn adem " verloren geld " noemt.

Het is inderdaad niet de eerste keer dat de geachte minister flirt met de grenzen van de federale bevoegdheden inzake werkgelegenheidsbeleid. Het onderwerp van de federale premie voor opleidingen voor knelpuntberoepen zou reeds op het Overlegcomitť tussen de federale overheid en de deelgebieden zijn aangekaart. Muyters stelt een snelle InterministeriŽle conferentie in het vooruitzicht tijdens dewelke het item zal worden uitgeklaard.

1. Werd de kwestie inderdaad reeds aangekaart tijdens het Overlegcomitť? Welke waren de verschillende standpunten?

2. Wanneer zal de InterministeriŽle conferentie plaatsvinden?

3. Acht de geachte minister het noodzakelijk om een maatregel op het federaal niveau uit te werken die al bestaat in Vlaanderen?

4. Welke was haar drijfveer om deze maatregel te nemen?

5. Is zij bereid om deze maatregel te herzien en het geld efficiŽnter te besteden aan andere noden op de arbeidsmarkt, die wel tot het exclusieve beleidsdomein van de federale overheid behoren?