Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4807

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 22 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Frequente spoorwissels - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel

Chronologie

22/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5810

Vraag nr. 4-4807 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De treinreizigers die 's avonds op spoor 1 in Brussel-Centraal de trein richting Hasselt van 17 u 09 nemen, worden regelmatig geconfronteerd met spoorwissels, die bovendien steeds zeer laattijdig worden aangekondigd. Eťn van de oorzaken blijkt de trein naar Dendermonde van 17 u 02 te zijn. Die trein wordt quasi dagelijks aangekondigd met een vertraging van een vijf- ŗ zestal minuten en komt bijgevolg binnen rond de tijd dat de trein van 17 u 09 naar Hasselt wordt verwacht. Die laatste moet dus verplaatst worden naar spoor 3 of komt aan met een vertraging van enkele minuten, die uiteraard nooit wordt aangekondigd. Er is hier blijkbaar sprake van een structureel probleem, te meer omdat heel wat reizigers het zekere voor het onzekere nemen en in de hall van het station blijven wachten tot de trein van 17 u 09 effectief op het scherm wordt aangekondigd teneinde veel drukte en gedrum te vermijden indien er een spoorwissel wordt aangekondigd. Dit lijkt ons niet de bedoeling, te meer omdat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in het verleden al heeft geschermd met vertragingen die door de trage reizigersbewegingen worden veroorzaakt.

1. Voor elke maand van 2009 kreeg ik graag een overzicht van het aantal keer dat de trein van 17 u 02 naar Dendermonde in Brussel-Centraal aankwam:

- zonder vertraging (dat wil zeggen stipt op tijd volgens het officiŽle reisschema);

- met een vertraging van minder dan vijf minuten;

- met een vertraging van vijf tot tien minuten;

- met een vertraging van meer dan tien minuten.

2. Om welke precieze reden komt de trein van 17 u 02 richting Dendermonde zelden stipt aan?

3. Waarom wordt er niets gedaan aan dit probleem dat een structurele impact heeft op de stiptheid van de trein van 17 u 09 richting Hasselt?

4. Waarom worden reizigers niet op de hoogte gebracht van kleine vertragingen, die op dat ogenblik nochtans belangrijk zijn omwille van de hoge frequentie waarmee de treinen arriveren?