Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5825

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Infrabel - Verstrekking van informatie over vertragingen - Klachten - Aantallen en opvolging

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
consumentenvoorlichting
reizigersvervoer

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4873

Vraag nr. 4-5825 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Infrabel is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan de reizigers in stations en onbewaakte stopplaatsen. Nochtans merken pendelaars regelmatig op dat kleinere vertragingen van treinen gewoon worden doodgezwegen. Er wordt noch via de overzichtsschermen in het stationsgebouw, noch via de aankondigingschermen op de perrons melding gemaakt van vertragingen, ofschoon sommige kunnen oplopen tot een kleine tien minuten.

1. Welke zijn de precieze instructies die Infrabel heeft opgelegd aan de verantwoordelijken in de stations met betrekking tot de verplichte communicatie over vertragingen via mondelinge omroeping, op de overzichtsschermen in de stationsgebouwen en op de aankondigingschermen op de perrons?

2. Hoeveel klachten heeft Infrabel in 2008 en 2009 gekregen over het gebrek aan informatie?

3. Wat verstaat men onder een " klacht "? Moet die concrete vragen bevatten of volstaat een melding dat de trein in vertraging was en er geen communicatie rond gevoerd werd?

4. Hoeveel van deze klachten werden onderzocht en opgevolgd?

5. Hoeveel van de mensen die een klacht indienden, ontvingen een antwoord van de klachtendienst?