Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5816

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuw uniform - Kostprijs

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel
kledingstuk

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4813

Vraag nr. 4-5816 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft aangekondigd dat zowat 5 000 personeelsleden in de loop van volgend jaar een nieuw uniform krijgen. Dat werd ontworpen door Olivier Strelli. Het nieuwe uniform past ook in de nieuwe huisstijl die de NMBS lanceert naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de opsplitsing van de oude NMBS in drie delen (NMBS-Holding, Infrabel en NMBS). De nieuwe huisstijl krijgt de baseline " Bestemming beter! " en zal geleidelijk ingevoerd worden. Stap voor stap zullen de publiciteit, drukwerken en loketten een aangepast uitzicht krijgen.

1. Hoeveel heeft het laten ontwerpen van het nieuwe uniform gekost?

2. Hoeveel extra kosten zal de vervanging van de nieuwe uniformen volgend jaar met zich brengen?

3. Is er een volgorde bepaald van welke personeelsleden het nieuwe uniform zullen krijgen?

4. Hoeveel bedraagt de kostprijs van de nieuwe huisstijl, meer bepaald wat de aanpassing van de publiciteit, drukwerken en loketten betreft?

5. Zal de NMBS ook een extra publiciteitscampagne op poten zetten om de nieuwe huisstijl te promoten?

6. Zo ja, hoeveel extra budget zal hiervoor worden aangewend?