Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4824

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 22 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen

alcoholhoudende drank
alcoholisme
automobieluitrusting
politiecontrole

Chronologie

22/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5711

Vraag nr. 4-4824 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het antwoord op mijn vraag nr. 4-2217 vernam ik van de collega van de geachte staatssecretaris, mevrouw Onkelinx, dat zij met hem een bilateraal overleg was opgestart over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring inzake alcoholbeleid van de ministers die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben. Enkele van de in deze verklaring voorgestelde maatregelen vallen immers onder uw bevoegdheden. Ik denk met name aan de voorstellen die betrekking hebben op het verhogen van de verkeersveiligheid zoals het opvoeren van de alcoholcontroles (punt 4.4.1.), het voeren van een strenger beleid op het vlak van boetes en rijverboden (punt 4.4.2.), en het bekijken van de mogelijkheid om alcolocks te installeren in de wagens van recidivisten en beroepschauffeurs (punt 4.7.1.).

Graag had ik vernomen:

1. Welke overlegmomenten hebben reeds plaatsgevonden met uw federale collega bevoegd voor volksgezondheid?

2. Welke resultaten hebben deze contacten tot nog toe opgeleverd? Werden de hoger genoemde (of eventueel andere) voorstellen al bestudeerd op hun haalbaarheid? Werden er al initiatieven genomen om deze maatregelen te implementeren?