Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4872

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Vertraging van 13 oktober 2009 - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
pendel
consumentenvoorlichting

Chronologie

27/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5824

Vraag nr. 4-4872 d.d. 27 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De " sneltrein " Hasselt-Brussel met aankomst om 8 u 's ochtends liep op 13 oktober 2009 een vertraging van een tiental minuten op. Gedurende een aantal minuten stond de trein stil ter hoogte van Herent. Er werd helemaal niet gecommuniceerd naar de reizigers toe, noch over de vertraging, noch over de oorzaak ervan. Nochtans meen ik me te herinneren dat conducteurs verondersteld worden om de reizigers te informeren van zodra de trein drie minuten stilstaat en vanaf een algemene vertraging van vijf minuten.

Ik haal dit praktijkvoorbeeld aan om nogmaals aan te tonen dat er wel degelijk iets fout blijkt te lopen met de communicatie op deze lijn. Overigens had maandag 12 oktober 2009 de avondtrein met vertrek om 17 u 09 uur in Brussel-Centraal ook alweer vertraging opgelopen. Ofschoon de vertraging meer dan vijf minuten bedroeg, werd er niets omgeroepen. Ook op de aankondigingsschermen was niets te merken van enige vertraging. In de trein was de communicatie alweer nihil.

1. Wat is de reden van de vertraging van bovengenoemde ochtendtrein van 13 oktober 2009?

2. Waarom wordt er geen woord aan de reizigers gecommuniceerd over deze vertraging en de reden ervan?

3. Klopt het dat de conducteurs na drie minuten stilstand en vanaf een vertraging van vijf minuten moeten communiceren naar de reizigers toe?

4. Zal de geachte minister laten onderzoeken waarom dit op 13 oktober niet is gebeurd?

5. Hoeveel klachten heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dit jaar al ontvangen over de vertragingen op de lijn Hasselt-Brussel (en vice versa uiteraard)?

6. Aan hoeveel klachten werd gevolg gegeven?

7. Tot welke bevindingen is de NMBS gekomen?

8. Welke maatregelen neemt hij - naast de klassieke algemene maatregelen die zijn aangekondigd - opdat de communicatie op de lijn Hasselt-Brussel in de nabije toekomst zal verbeteren?