Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4811

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 22 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Ambtenaren - Bijkomende baan - Verbod om deze te verrichten in de openbare sector

overheidsapparaat
ambtenaar
deeltijdarbeid
dubbel beroep

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5814

Vraag nr. 4-4811 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werknemers in de privé-sector hebben naast hun voltijdse job soms ook een tweede deeltijdse job. Ook bij ambtenaren kan dit gebeuren. Alleen blijkt dat een ambtenaar die een voltijdse job heeft, wel een bijbaan kan op nahouden in de private sector, maar niet in de openbare sector.

1. Wat is de filosofie achter de regeling die een ambtenaar wel toestaat een bijbaantje te hebben in de private sector, maar hem verbiedt om een kleine deeltijdse baan te verrichten in de openbare sector?

2. Is hier geen sprake van enige vorm van discriminatie, vermits een werknemer in de private sector wel een bijbaan kan aanvaarden in dezelfde sector, terwijl iemand uit de openbare sector geconfronteerd wordt met een verbod om een bijbaan te verrichten in de openbare sector?

3. Overweegt de geachte minister om deze regeling te herzien?