Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5815

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt - Inleggen van een bijkomende trein

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4812

Vraag nr. 4-5815 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

's Ochtends en 's avonds beschikken de reizigers van de spoorlijn van Hasselt naar Brussel over een aantal treinen zonder tussenstop in Leuven. Zonder vertragingen betekent dit voor de reizigers een fikse tijdswinst. De laatste rechtstreekse " sneltrein " van Brussel vertrekt echter iets na zes uur. Nochtans zijn er heel wat mensen die later moeten werken of soms moeten overwerken. Zij worden niet alleen benadeeld omdat ze al langer moeten werken dan de meeste andere mensen, maar zijn ook nog eens een stuk langer onderweg naar huis omdat ze via Leuven moeten reizen. Een extra rechtstreekse trein rond zeven uur zou dus uitkomst kunnen bieden. Die hoeft trouwens niet over bijzonder veel wagons te beschikken, gezien het kleiner aandeel reizigers rond die tijd.

1) Zal de geachte minister de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) verzoeken om een extra rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt in te leggen rond zeven uur 's avonds zodat ook de mensen die laat moeten werken kunnen genieten van een snelverbinding richting Hasselt?

2) Zo ja, op welke termijn hoopt hij deze extra trein te realiseren?

3) Zo neen, welke motivatie zit er achter deze weigering?