Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4877

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 oktober 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Warenhuizen - Eenmalige promotie-acties - Bedrieglijke reclame - Aantal klachten

grootwarenhuis
handelspromotie
misleidende reclame
bescherming van de consument

Chronologie

27/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5897

Vraag nr. 4-4877 d.d. 27 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele warenhuizen, zoals Aldi en Lidl, pakken wekelijks uit met spectaculaire promotieacties van producten die ze eenmalig aanbieden tegen sterk concurrentiŽle prijzen. Regelmatig vangen we echter kritiek van consumenten op die zich beklagen over laattijdige leveringen van stocks of de aanwezigheid van slechts zeer beperkte voorraden. Consumenten die daar in de winkels opmerkingen over maken, wordt meegedeeld dat ze er maar vroeger moeten bij zijn. Geen evidentie voor werkenden dus. Bovendien blijken de leveringen van de producten soms te laat aan te komen, waardoor ook de vroege vogels onverrichter zake naar huis kunnen terugkeren. Een aantal consumenten voelt zich soms dan ook bij de neus genomen of keert misnoegd naar huis terug.

1. Gelden er bepaalde verplichtingen voor warenhuizen die grote eenmalige promotie-acties aankondigen met betrekking tot de voorraad van de producten die in promotie staan en met de verplichte voorradigheid van de producten op het ogenblik dat de promotie-acties starten?

2. Heeft de Inspectie reeds klachten ontvangen van consumenten die hun ongenoegen uiten over " bedrieglijke reclame "?

3. Kijken de diensten van de geachte minister erop toe dat promotie-acties correct worden nageleefd door degene die ze aankondigt?

4. Hoeveel controles ter zake werden de afgelopen twee jaar verricht in Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ?