Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5822

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Promotietoer van Clouseau - Inzetten van een speciale trein - Logistieke ondersteuning

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
culturele manifestatie
pendel

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
17/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4870

Vraag nr. 4-5822 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vrijdag 30 oktober 2009 maakt de Vlaamse popgroep Clouseau een promotietoer langs tien Vlaamse stations naar aanleiding van de release van haar tiende studioalbum " Zij aan zij ". Een origineel initiatief, dat op zich alleen maar aangemoedigd kan worden. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beweert in haar officiŽle communicatie dat ze hiervoor de logistieke en organisatorische ondersteuning verzorgt. Voor de uitvoering van de stationstournee legt de NMBS echter een speciale trein in, de zogenaamde " Clouseau Express ". Dat is opmerkelijk, aangezien het evenement om 6 u 's ochtends start. De NMBS beweert immers doorgaans 's ochtends en 's avonds het volledige materieel te moeten inschakelen om alle reizigers te kunnen vervoeren. Bovendien heet het officieel dat het net tijdens de spitsuren op werkdagen nu reeds oververzadigd is. Nochtans start de tour om 6 u 's ochtends. Bovendien heeft de NMBS reeds aangekondigd dat de fans, die via wedstrijden een plaats op de trein kunnen winnen, een gratis retourticket naar huis aangeboden krijgen.

1. Gegeven de stelling van de NMBS dat men op weekdagen tijdens de spitsuren het volledige beschikbare materieel moet inzetten voor de reizigers, waar heeft de NMBS nog een extra trein gevonden om eenmalig in te zetten als " Clouseau Express "?

2. Betekent het met andere woorden dat een andere reizigerstrein wordt ingekort?

3. Gegeven de stelling van de NMBS dat het spoornet op weekdagen tijdens de spitsuren nu reeds oververzadigd is op heel wat plaatsen, zal de " Clouseau Express " zonder enige vertragingsproblemen te ondervinden of te veroorzaken kunnen worden ingelegd?

4. Wat verstaat de NMBS precies onder " logistieke en organisatorische ondersteuning " van de Clouseau-stationstour?

5. Hoeveel extra materieel en manschappen zullen moeten worden ingezet voor dit initiatief?

6. Hoeveel bedraagt de geschatte totale kostprijs van de logistieke en organisatorische ondersteuning van de promotour ťn van de te betalen retourtickets van Clouseau op 30 oktober 2009?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

1. 2 en 5. De vraag naar materieel is een fluctuerend gegeven en uiteraard moet de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) daar kunnen op inspelen, hetgeen niet enkel geldt voor de ‘Clouseau Express’. Zo versterkt de NMBS treinen tijdens de piek op bepaalde dagen (bijvoorbeeld vrijdag), bij onder andere manifestaties en toeristische evenementen ( bijvoorbeeld treinen naar de kust). Het is dan ook niet abnormaal dat NMBS occasioneel één extra trein laat rijden zoals bijvoorbeeld de ‘Clouseau express’. Er zijn ook extra treinen voor het vervoeren van de Europese parlementariërs van Brussel naar Strasbourg, terug huiswaarts brengen van de kusttoeristen tijdens de avondpiek, enz…

In dit geval ging het om een trein die beperkt was tot vier rijtuigen.

3. De trein heeft tijdens de piekuren niet gereden op de meest verzadigde strategische delen van het net.

4. De logistieke en organisatorische ondersteuning bestond uit het opmaken van een dienstregeling en uit het inzetten van de trein (materieel, bestuurder en begeleiders, realtimeopvolging).

6. De interne kost van de retourbiljetten bedraagt 862 euro.

Tot vandaag beschikt de NMBS niet over al de nodige gegevens (bijvoorbeeld factuur met betrekking tot de rijpaden) om de kosten van de logistieke en organisatorische ondersteuning te kunnen vaststellen. Een eerste raming mondt echter uit in een kost van 17 000 euro.

Vanwege de mediabelangstelling zowel in de dagbladen (dubbele pagina in de weekendeditie van het Nieuwsblad van 31 oktober, volledige pagina in de weekendeditie van het Laatste Nieuws van 31 oktober) als in de gespecialiseerde weekbladen en op radio (interviews van 30 oktober) en televisie (interviews in het journaal van 13.00 en 19.00 uur van de VRT op 30 oktober, reportage in de uitzending "De Rode Loper" van de VRT van 2 november) overstijgt de return van deze actie ruimschoots de geraamde kosten. Die actie bereikte een zeer groot publiek waarbij de troeven van de trein in het daglicht werden gesteld. De NMBS kan de commerciële waarde van de 10 concerten van Clouseau niet evalueren maar het is zeker dat die de voornoemde kost ruim overschrijdt. Bovendien heeft de NMBS aangetoond welke rol ze kan spelen in een context van de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit. Met die actie kon in het bijzonder een jeugdig publiek worden aangesproken dat in de toekomst eventueel gebruik zal maken van de trein.