Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5897

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Warenhuizen - Eenmalige promotie-acties - Bedrieglijke reclame - Aantal klachten

grootwarenhuis
handelspromotie
misleidende reclame
bescherming van de consument

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
8/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4877

Vraag nr. 4-5897 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele warenhuizen, zoals Aldi en Lidl, pakken wekelijks uit met spectaculaire promotieacties van producten die ze eenmalig aanbieden tegen sterk concurrentiŽle prijzen. Regelmatig vangen we echter kritiek van consumenten op die zich beklagen over laattijdige leveringen van stocks of de aanwezigheid van slechts zeer beperkte voorraden. Consumenten die daar in de winkels opmerkingen over maken, wordt meegedeeld dat ze er maar vroeger moeten bij zijn. Geen evidentie voor werkenden dus. Bovendien blijken de leveringen van de producten soms te laat aan te komen, waardoor ook de vroege vogels onverrichter zake naar huis kunnen terugkeren. Een aantal consumenten voelt zich soms dan ook bij de neus genomen of keert misnoegd naar huis terug.

1. Gelden er bepaalde verplichtingen voor warenhuizen die grote eenmalige promotie-acties aankondigen met betrekking tot de voorraad van de producten die in promotie staan en met de verplichte voorradigheid van de producten op het ogenblik dat de promotie-acties starten?

2. Heeft de Inspectie reeds klachten ontvangen van consumenten die hun ongenoegen uiten over " bedrieglijke reclame "?

3. Kijken de diensten van de geachte minister erop toe dat promotie-acties correct worden nageleefd door degene die ze aankondigt?

4. Hoeveel controles ter zake werden de afgelopen twee jaar verricht in Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

1. In regel dient iedere verkoper die producten of diensten te koop aanbiedt aan de consument over een toereikende voorraad te beschikken van het product of de dienst, waarvoor hij reclame maakt.

Deze basisregel, die een verbod van lokvogelpraktijken inhoudt, wordt echter genuanceerd door de tekst van artikel 94/8, 5° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, die luidt als volgt: “Zijn onder alle omstandigheden oneerlijke handelspraktijken, misleidende handelspraktijken die producten of diensten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden zonder dat de verkoper aangeeft dat er een gegrond vermoeden bestaat dat hij deze producten of gelijkwaardige producten niet tegen die prijs kan leveren of door een andere verkoper kan doen leveren gedurende een periode en in hoeveelheden die, rekening houdend met het product of de dienst, de omvang van de voor het product gevoerde reclame en de aangeboden prijs redelijk zijn.”

2, 3 en 4. In dit verband kunnen, ter verduidelijking, de volgende statistische gegevens worden meegedeeld:


Aantal klachten

Aantal controles

2007

533

274

2008

418

337

2009 (voorlopige cijfers)

648

241