Paul Wille - Open Vld
 
Erevoorzitter van de Open Vld-Senaatsfractie
 
Eresenator
 
Geboren te Eeklo op 16 juni 1949

Handelsingenieur (KULeuven)

Zaakvoerder
Bestuurder van vennootschappen

1971-1977 en 2001-2012 : gemeenteraadslid (Eeklo)
1979-1999 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
1988-1999 : bestendig afgevaardigde (Oost-Vlaanderen)
1991-2000 : ondervoorzitter van de Werkgemeenschap van de Europese grensgebieden (WVEG)
1999-2009 : lid van het Vlaams Parlement
1999-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
1999-2003 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003- ? : adviseur voor Buitenlandse Handel (ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
2003-2009 : voorzitter van de VLD-fractie (Senaat)
2004-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2008- ? : ondervoorzitter van de Raad van Europa
2009-2010 : gecoöpteerd senator
2009-2010 : voorzitter van de Belgische delegatie in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)
Ridder in de Kroonorde (1 april 1987)


Heeft in de Senaat 8 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003