Vragen om uitleg - Ingediend - 2009-2010

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

656 resultaten

4-1089 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  het opheffen van het moratorium voor pediatrische bedden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1090 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  de financile toestand van voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1091 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  het vergoeden van de huisartsen voor het vaccineren tegen de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1092 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  de schulden van voetbalclub Royal Antwerp
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1093 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/10/2009
  de Russische waardepapieren van vr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1094 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/10/2009
  het rookverbod in gesloten ruimtes van centra voor maatschappelijke dienstverlening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4859
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4858
4-1095 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  de vaccinatie en de registratie in het kader van de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1096 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/10/2009
  nosocomiale infecties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4860
4-1097 Philippe Monfils (MR) 13/10/2009
  de ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1098 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de passage in het Waals regeerakkoord over genetisch gemodificeerde organismen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1099 Philippe Mahoux (PS) 15/10/2009
  de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1100 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/10/2009
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1101 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de moord op mevrouw Natalia Estemirova
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1102 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de aanbeveling met betrekking tot de follow-up van de mobiliteit van studenten en de wederzijdse erkenning van diploma's in Europa (802/1)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1103 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de ondertekening in 2009 van het Ambulanceverdrag tussen Belgi en Nederland (797/3)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1104 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/10/2009
  pathogeen-inactivatie van bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1105 Caroline Persoons (MR) 15/10/2009
  de hervorming van de Orde van geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1106 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de investeringen in brandweermateriaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1107 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de trend van nepflitspalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1108 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de problemen van de studenten geneeskunde bij de laattijdige uitreiking van de RIZIV-nummers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4861
4-1109 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de terdoodveroordeling van drie leden van de Iraanse oppositie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-4862
4-1110 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de dreiging van het moslimfundamentalisme in Europa
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1111 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de uitbreiding van het opleidingsprogramma voor het behalen van het brevet van brandweerman
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1112 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/10/2009
  internetfraude
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1113 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  het niet vervangen van 600 politieagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1114 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  eergerelateerd geweld
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4914
4-1115 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  eergerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4912
4-1116 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  het verdrag van de Raad van Europa over eergerelateerd geweld
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4913
4-1117 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/10/2009
  het grensoverschrijdend spoorverkeer tussen Rijsel en Brugge/Oostende, en Rijsel en Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1118 Nahima Lanjri (CD&V) 21/10/2009
  de mogelijkheid voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te krijgen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5056
4-1119 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/10/2009
  een nationale richtlijn om de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers op te lossen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-1120 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/10/2009
  de toekomst van de parodontologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1121 Cindy Franssen (CD&V) 21/10/2009
  de problemen bij het Herscham-team van de Brusselse metrobrigade
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1122 Cindy Franssen (CD&V) 22/10/2009
  de informatiecampagne over de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1123 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het zogenaamde asielgerelateerd extremisme
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1124 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  de regularisatie van illegalen en de controle van de voorgelegde documenten
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1125 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2009
  de reclameronselaars
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1126 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  de master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1127 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  het Fonds voor medische fouten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1128 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  de heffing van de verzekeringsmaatschappijen om de begroting te stijven
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1129 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2009
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1130 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de veiligheid in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1131 Franco Seminara (PS) 28/10/2009
  de verschillen tussen het statuut van arbeiders en van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1132 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  pathogeeninactivatie van bloedplaatjes en de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1133 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de contacten met de Hoge Gezondheidsraad in het kader van de bloedplaatjes-problematiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1134 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de contacten met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in het kader van de bloedplaatjes-problematiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1135 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de contacten met de Stichting HOVON in het kader van de bloedplaatjes-problematiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1136 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1137 Christiane Vienne (PS) 28/10/2009
  de stiptheid van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1138 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1139 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1140 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2009
  het medisch wapenattest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1141 Caroline Dsir (PS) 29/10/2009
  de presidentsverkiezingen in Tunesi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1142 Freya Piryns (Groen!) 29/10/2009
  de vergoeding voor het verplichte consult in het kader van een euthanasieverzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1143 Guy Swennen (sp.a) 29/10/2009
  de milieupolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1144 Guy Swennen (sp.a) 29/10/2009
  de studie met betrekking tot echtscheiding en co-ouderschap
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1145 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1146 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  de toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1147 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de spectaculaire prijsstijging van de hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1148 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de systematische controle van buitenlandse nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5054
4-1149 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  het experiment rond noodoproepen via "ICE"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5046
4-1150 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de hoge kosten van elektronisch betalen voor kleine handelaars
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5051
4-1151 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de verkeersborden betreffende kampeertoerisme
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5055
4-1152 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  het koninklijk besluit over de toeristische centra en de zondagsopening
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5049
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5050
4-1153 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de evaluatie van de wet op de gemeenschapswachten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5053
4-1154 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de genderkloof in Belgi
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1155 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de hoge tarieven voor het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5052
4-1156 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/11/2009
  de situatie omtrent apparaten om bloedstolling te meten (INR-apparaten)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1157 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/11/2009
  de uitbreiding van de derdebetalersregeling naar minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1158 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 4/11/2009
  de minimumleelftijd voor huwelijksmigratie
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5047
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5048
4-1159 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/11/2009
  eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1160 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/11/2009
  de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1161 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/11/2009
  de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1162 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  het wetsontwerp inzake levenloos geboren kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1163 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  het gebrek aan federale steun voor het Vlaamse Kruis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1164 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  de nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1165 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  de inspanningen van Belgi ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1166 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1167 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/11/2009
  de nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5081
4-1168 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/11/2009
  de financile situatie van de voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1169 Dominique Tilmans (MR) 10/11/2009
  het project PIT (Paramedisch Interventieteam)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1170 Els Schelfhout (CD&V) 10/11/2009
  het voorleggen van identiteitsdocumenten in het kader van de regularisatieprocedure
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5087
4-1171 Ann Somers (Open Vld) 10/11/2009
  het voornemen om een wet ter bestrijding van seksisme in te voeren
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5082
4-1172 Fatma Pehlivan (sp.a) 12/11/2009
  de verwarmingstoelage van de FOD Economie
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5085
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5086
4-1173 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  het Sociaal Verwarmingsfonds
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1174 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  de financile steun aan de MUG van de vzw "The Spirit of St. Luc"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1175 Dimitri Fourny (cdH) 12/11/2009
  de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5084
4-1176 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  de werking van Fedasil
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1177 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 18/11/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1230
4-1178 Lieve Van Ermen (LDD) 18/11/2009
  de blijvende financile ondersteuning van palliatieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1236
4-1179 Lieve Van Ermen (LDD) 18/11/2009
  de zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1266
4-1180 Lieve Van Ermen (LDD) 18/11/2009
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1237
4-1181 Dimitri Fourny (cdH) 18/11/2009
  de organisatie van selectieproeven door Selor
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1261
4-1182 Dimitri Fourny (cdH) 18/11/2009
  het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-942
4-1183 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  het overschrijden van de toegestane limieten door ziekenhuizen in het kader van de referentiebedragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1238
4-1184 Roland Duchatelet (Open Vld) 18/11/2009
  het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal, beter bekend als de zaak-Ye
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1246
4-1185 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  de problematiek omtrent de bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1239
4-1186 Nahima Lanjri (CD&V) 18/11/2009
  de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1259
4-1187 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 18/11/2009
  de oproep voor meer levende donoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1240
4-1188 Els Van Hoof (CD&V) 18/11/2009
  internet en zedendelicten
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1247
4-1189 Dominique Tilmans (MR) 18/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1262
4-1190 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1241
4-1191 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  de mogelijke oprichting van een hadroncentrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1242
4-1192 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het Fonds Kansspelen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1253
4-1193 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het Fonds Rode Kruis van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1194 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het dragen van sluiers in gerechtsgebouwen
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1248
4-1195 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  de versoepeling van de procedures voor het plaatsen van offshorewindmolens
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1251
4-1196 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het publiek geven van misdaadstatistieken over de politiezones en de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1255
4-1197 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1v
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1243
4-1198 Els Van Hoof (CD&V) 18/11/2009
  de omzetting van de Dienstenrichtlijn naar Belgisch recht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1254
4-1199 Jos Daras (Ecolo) 19/11/2009
  de voorgenomen heringebruikstelling voor reizigersverkeer van de lijn 125a (Flmalle - Seraing - Luik-Guillemins)
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1264
4-1200 Franco Seminara (PS) 19/11/2009
  het gebrek aan mogelijkheden om de elektronische identiteitskaart efficint te gebruiken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1263
4-1201 Cindy Franssen (CD&V) 19/11/2009
  het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1260
4-1202 Sabine de Bethune (CD&V) 19/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op boeken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1231
4-1203 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/11/2009
  de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)-rulingdienst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1232
4-1204 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/11/2009
  het aantal leidinggevenden bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1256
4-1205 John Crombez (sp.a) 19/11/2009
  de sanctiecommissie van de raad voor toezicht
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1233
4-1206 John Crombez (sp.a) 19/11/2009
  de wet betreffende de (roerende) inkomsten van de auteurs
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1234
4-1207 John Crombez (sp.a) 19/11/2009
  de btw-verlaging voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1235
4-1208 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/11/2009
  het ritueel slachten naar aanleiding van het Offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1257
4-1209 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/11/2009
  het ritueel slachten naar aanleiding van het Offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1210 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/11/2009
  het ritueel slachten naar aanleiding van het Offerfeest
  minister van Justitie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1211 Lieve Van Ermen (LDD) 19/11/2009
  de schatting van de fiscale status van patinten door mutualiteiten om een ranking te bekomen voor de terugbetaling van remgelden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1245
4-1212 Dimitri Fourny (cdH) 19/11/2009
  de installatie van radars
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1258
4-1213 Nahima Lanjri (CD&V) 19/11/2009
  de financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1244
4-1214 Christine Defraigne (MR) 19/11/2009
  de fiscus en de RSZ en betreffende de continuteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1252
4-1215 Dimitri Fourny (cdH) 19/11/2009
  de modernisatiewerken op de lijn 161-162
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1265
4-1216 Elke Tindemans (CD&V) 19/11/2009
  de filmkeuring
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1249
4-1217 Martine Taelman (Open Vld) 19/11/2009
  het uitzitten van gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1250
4-1218 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2009
  de toename van het aantal phishingaanvallen op het internet
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1219 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  het nakomen van de financile verplichtingen door Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1220 Cindy Franssen (CD&V) 26/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op een 'zorghotel'
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1221 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 26/11/2009
  de collectieve arbeidsovereenkomst 32bis
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6378
4-1222 Berni Collas (MR) 26/11/2009
  het kamp van Elsenborn en de hervorming van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1223 Alain Destexhe (MR) 26/11/2009
  de financiering van de oorlog in Congo vanuit Belgi
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6377
4-1224 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de veiligheid van kinderwagens
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5139
4-1225 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  patintenbelangen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1226 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  rookstopbegeleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1227 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  transvetten als substituut voor verzadigde vetten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5140
4-1228 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  namaakgeneesmiddelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1229 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  het Zilverfonds
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1230 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 26/11/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1177
4-1231 Sabine de Bethune (CD&V) 26/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op boeken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1202
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6343
4-1232 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)-rulingdienst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1203
4-1233 John Crombez (sp.a) 26/11/2009
  de sanctiecommissie van de raad voor toezicht van de CBSA
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1205
4-1234 John Crombez (sp.a) 26/11/2009
  de wet betreffende de (roerende) inkomsten van de auteurs
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1206
4-1235 John Crombez (sp.a) 26/11/2009
  de btw-verlaging voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1207
4-1236 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de blijvende financile ondersteuning van palliatieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1178
4-1237 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1180
4-1238 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  het overschrijden van de toegestane limieten door ziekenhuizen in het kader van de referentiebedragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1183
4-1239 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de problematiek omtrent de bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1185
4-1240 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 26/11/2009
  de oproep voor meer levende donoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1187
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6383
4-1241 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1190
4-1242 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de mogelijke oprichting van een hadroncentrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1191
4-1243 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1v
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1197
4-1244 Nahima Lanjri (CD&V) 26/11/2009
  de financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1213
4-1245 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de schatting van de fiscale status van patinten door ziekenfondsen om een ranking te bekomen voor de terugbetaling van remgelden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1211
4-1246 Roland Duchatelet (Open Vld) 26/11/2009
  het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal, beter bekend als de zaak-Ye
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1184
4-1247 Els Van Hoof (CD&V) 26/11/2009
  internet en zedendelicten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1188
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6364
4-1248 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  het dragen van sluiers in gerechtsgebouwen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1194
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6363
4-1249 Elke Tindemans (CD&V) 26/11/2009
  de filmkeuring
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1216
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6362
4-1250 Martine Taelman (Open Vld) 26/11/2009
  het uitzitten van gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1217
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6361
4-1251 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  de versoepeling van de procedures voor het plaatsen van offshorewindmolens
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1195
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6355
4-1252 Christine Defraigne (MR) 26/11/2009
  de fiscus en de RSZ en betreffende de continuteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1214
4-1253 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  het Fonds Kansspelen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1192
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6277
4-1254 Els Van Hoof (CD&V) 26/11/2009
  de omzetting van de Dienstenrichtlijn naar Belgisch recht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1198
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6359
4-1255 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  het publiek maken van misdaadstatistieken over de politiezones en de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1196
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6358
4-1256 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2009
  het aantal leidinggevenden bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1204
4-1257 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  het ritueel slachten naar aanleiding van het Offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1208
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6379
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6380
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6381
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6382
4-1258 Dimitri Fourny (cdH) 26/11/2009
  de installatie van radars
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1212
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6357
4-1259 Nahima Lanjri (CD&V) 26/11/2009
  de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1186
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6356
4-1260 Cindy Franssen (CD&V) 26/11/2009
  het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1201
4-1261 Dimitri Fourny (cdH) 26/11/2009
  de organisatie van selectieproeven door Selor
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1181
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6384
4-1262 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1189
4-1263 Franco Seminara (PS) 26/11/2009
  het gebrek aan mogelijkheden om de elektronische identiteitskaart efficint te gebruiken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1200
4-1264 Jos Daras (Ecolo) 26/11/2009
  de voorgenomen heringebruikstelling voor reizigersverkeer van de lijn 125a (Flmalle - Seraing - Luik-Guillemins)
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1199
4-1265 Dimitri Fourny (cdH) 26/11/2009
  de modernisatiewerken op de lijn 161-162
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1215
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6360
4-1266 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1179
4-1267 Dimitri Fourny (cdH) 1/12/2009
  de erkenning van het beroep van auto-expert en de oprichting van een Instituut
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6347
4-1268 Ann Somers (Open Vld) 1/12/2009
  de duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-963
4-1269 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 1/12/2009
  het statuut van de veteranen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1270 Jean-Paul Procureur (cdH) 1/12/2009
  de schietoefeningen uitgevoerd door het bedrijf MECAR
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1271 Dimitri Fourny (cdH) 2/12/2009
  de kleine slachthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6344
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6345
4-1272 Dimitri Fourny (cdH) 2/12/2009
  de referentiebedragen toegepast op de klinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6346
4-1273 Philippe Monfils (MR) 2/12/2009
  de veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1274 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/12/2009
  de algemene contractvoorwaarden in de sector van de internettoegang via teledistributie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1275 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/12/2009
  de inmenging van de operatoren in de persoonlijke levenssfeer in het kader van omroeptransmissie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1276 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de winterplannen voor daklozen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1277 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2009
  het niet vacant verklaren van de betrekking van directeur - administratief cordinator bij de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufchteau
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1278 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 3/12/2009
  het uitblijven van een definitieve regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1279 Geert Lambert (Onafhankelijke) 3/12/2009
  het gebruik van een vliegtuig van het Belgisch Leger door de EU-raadsvoorzitter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1280 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toename van het aantal uithuiszettingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1281 Nahima Lanjri (CD&V) 3/12/2009
  de onmogelijkheid voor minderjarige asielzoekers om zich bij een voetbalclub in te schrijven
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6348
4-1282 Nahima Lanjri (CD&V) 3/12/2009
  het resettlement-programma van de regering
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6349
4-1283 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/12/2009
  de mogelijkheid om het rijexamen af te leggen in een andere taal dan de taal van de regio
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1284 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 3/12/2009
  de berekening van de financiering van de actieplannen inzake de verkeersveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1285 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de financiering van het project 'Beeldvorming rond mensen in armoede' van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het subsidiringsbeleid van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1286 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  het gebrek aan een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1287 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  het tapijt in de gebouwen en de personeelsproblemen bij de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1288 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  de elektronische facturatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1289 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-971
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6353
4-1290 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  de registratie van de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1291 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2009
  de situatie van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1292 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het onderzoek betreffende bloedingen van patinten in het kader van pathogeenreducerende substanties voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1293 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het uitstel van het algemeen rookverbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1294 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de erkenning van navelstrengbloedbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1295 Martine Taelman (Open Vld) 10/12/2009
  de werklast van de justitieassistenten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6386
4-1296 Ccile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de ontbossing langs de lijn 42
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6389
4-1297 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het aantal vaccinaties tegen de A/H1N1-griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1298 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het bleachen van tanden door schoonheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1299 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  de wetgeving omtrent zonnecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1300 Christine Defraigne (MR) 10/12/2009
  de overplaatsing van de gevangene Nizar Trabelsi van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6301
4-1301 Jos Daras (Ecolo) 10/12/2009
  de vervanging van de brug van Tilff
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6390
4-1302 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de toepassing van het overgangsrecht in het nieuwe echtscheidingsrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1303 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  het vertrek van Nuon uit Belgi en het afvoeren van de geplande bouw van een elektriciteitscentrale in Manage
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1304 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de opvolging van de resolutie ter bestrijding van anorexia
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1305 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de mogelijkheid tot werken voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1306 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de onbeschikbaarheid van Dantriumcapsules op de Belgische markt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1307 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  haar beleid ten aanzien van dierenrechtenorganisaties die verwaarloosde en/of mishandelde dieren invoeren uit het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1308 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het statuut voor onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1309 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de parking van het station van Drongen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1310 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/12/2009
  het toenemend drugsgebruik in het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1311 Guy Swennen (sp.a) 10/12/2009
  de toekenning van een collectieve schuldenregeling aan handelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1312 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1313 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het proces-verbaal voor jongeren
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6387
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6388
4-1314 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  het gebruik van infiltratietechnieken door het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1315 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het Internationaal Humanitair Recht
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1316 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  de democratische ruimte in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1317 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1318 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  het toekennen van een btw-nummer aan ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1319 Ccile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de mate waarin rekening is gehouden met de grenszones in de financiering van de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6392
4-1320 Ccile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de criteria van de NMBS inzake materiaalkeuze voor spooroverwegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6391
4-1321 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  de Congolese dansers, uitgenodigd door Charleroi Danses, die in Zaventem werden vastgehouden
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1322 Ann Somers (Open Vld) 10/12/2009
  de wijzigingen in het huidige opvangbeleid voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6393
4-1323 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  het bleken van tanden buiten het tandartsenkabinet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1324 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  de benoeming van een nieuwe CEO van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1325 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de zorgbassins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6385
4-1326 Louis Ide (Onafhankelijke) 16/12/2009
  het beschikbaarheidshonorarium voor dokters van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1327 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de kapitaalsvereisten van toepassing op de Belgische financile instellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6472
4-1328 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de regelgeving van toepassing op de "credit rating agencies"
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6473
4-1329 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  het invoeren van een onderscheid tussen zakenbanken en depositobanken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6474
4-1330 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de regelgeving van toepassing op de uitgifteprospectus
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6475
4-1331 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  een voorafgaande controle op de verzekeringsproducten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6476
4-1332 Els Schelfhout (CD&V) 17/12/2009
  de bevoegdheden van de Provinciale Raad van de Orde der apothekers inzake de inbreuken op de Code van de plichtenleer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6477
4-1333 Els Schelfhout (CD&V) 17/12/2009
  de verpakking van geneesmiddelen die aan rusthuizen geleverd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6478
4-1334 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  genterneerden die psychiatrische hulp behoeven
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1335 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  de procedure om op het internet aangeboden gestolen goederen terug te vorderen
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1336 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  het arrest van het Hof van beroep van Brussel van 29 september 2009 inzake het leenrecht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6479
4-1337 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  de uitvoeringsbesluiten als voorzien in de auteurswetgeving
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6480
4-1338 Benoit Hellings (Ecolo) 28/12/2009
  de situatie in Georgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1339 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  de referentiemagistraten zedenzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1340 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  het inkijken van de lijst met zelfstandige verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1341 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1342 Christine Defraigne (MR) 7/1/2010
  de werkgroep betreffende ontvoeringen door ouders
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6481
4-1343 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  het diversiteitsbeleid van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1344 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de financiering van het project "Beeldvorming rond mensen in armoede" van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1345 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1346 Sabine de Bethune (CD&V) 7/1/2010
  de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Belgische federale adviesorganen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6524
4-1347 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de stand van zaken met betrekking tot de opvang van daklozen en asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1348 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  de problematiek omtrent de bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1349 Nahima Lanjri (CD&V) 7/1/2010
  het optrekken van de duur van het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1350 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  de sociale tarieven voor telecommunicatie bij Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6525
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6526
4-1351 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/1/2010
  de personeelsbezetting en de dossierlasten bij de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1352 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de medewerkers van gewezen ministers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1353 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de lange wachtlijsten in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1354 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  het aantal ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1355 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de Belgische krijgsmacht en de gevechten in Dongo (DRC)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1356 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de financiering van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1357 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1358 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de schending van de mensenrechten in China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1359 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1360 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  het rookverbod in de horeca en de communicatie naar de horecaondernemers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1361 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  energiedrankjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1362 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de aanpak door de politie van ontvoeringen door ouders
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1363 Geert Lambert (Onafhankelijke) 12/1/2010
  het aantal afgeschafte treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6575
4-1364 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/1/2010
  een kadaster voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1365 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2010
  de vrijstelling voor de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de fietsvergoeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6568
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6569
4-1366 Martine Taelman (Open Vld) 12/1/2010
  een evenwichtige verdeling van de kaders bij de rechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6573
4-1367 Martine Taelman (Open Vld) 12/1/2010
  de locatie van de hartcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6570
4-1368 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 12/1/2010
  het toelaten van meer afhandelaars op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1369 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/1/2010
  Impulseo 3
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1370 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/1/2010
  de sponsoring door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1371 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/1/2010
  de vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiring
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1372 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/1/2010
  een audit in het kader van de hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1373 Els Van Hoof (CD&V) 13/1/2010
  de vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1374 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de uitvoering van de wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patintenmobiliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1375 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1376 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1377 Martine Taelman (Open Vld) 14/1/2010
  de nieuwe gevangenissen van Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6566
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6567
4-1378 Martine Taelman (Open Vld) 14/1/2010
  de penitentiaire instellingen voor jongeren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6574
4-1379 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/1/2010
  het dragen van de hoofddoek in de diensten en beleidscellen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1380 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de erkenning van vluchtelingen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1381 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de toelage van het asielcentrum in Broechem
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1382 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de VICLAS-databank
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1383 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de wijzigingen aan het hervormingsplan van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1384 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de mogelijke uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6578
4-1385 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de invoering van de zwarte doos in alle politievoertuigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6579
4-1386 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de werkbezoeken aan buitenlandse voetbalstadia
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6580
4-1387 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  het gebruik van de elektronische identiteitskaart als voetbalticket
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6576
4-1388 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de vermelding van allergieverwekkende stoffen op de etiketten van voedingsmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6571
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6572
4-1389 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de bijdrage van gemeentes voor het verkorte telefoonnummer 17xx
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6577
4-1390 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de grote problemen in de nieuwe Vlaams-Brabantse meldkamer van de 100- en 101-alarmcentrale
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1391 Louis Ide (Onafhankelijke) 19/1/2010
  zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1392 Louis Ide (Onafhankelijke) 19/1/2010
  de vrijstelling van btw voor psychologen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1393 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2010
  de geplande verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1394 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2010
  de uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1395 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5206
4-1396 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  schijnechtscheidingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5310
4-1397 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het niet-terugbetalen aan de patint van kosten voor verstrekte hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5311
4-1398 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  getuigenbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5634
4-1399 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het "draaiboek schijnhuwelijken"
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5635
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5635
4-1400 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5640
4-1401 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  genitale verminking
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6192
4-1402 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/1/2010
  de strijd tegen kanker en de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1403 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/1/2010
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1404 Caroline Persoons (MR) 20/1/2010
  de gevolgen van de erkenning van het Stocletpaleis als werelderfgoed van de mensheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6787
4-1405 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2010
  de exclusieve uitoefening van een specialiteit als erkenningscriterium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1406 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/1/2010
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in het centrum 127 bis
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1051
4-1407 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  de onevenwichtige oordelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kamers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1408 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  het leeftijdsonderzoek bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1409 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/1/2010
  het uitblijven van het activeren van het Fonds Leefmilieu
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6789
4-1410 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2010
  de financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor druggebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1411 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/1/2010
  het recupereren van een bedrag van 9,2 miljoen euro na het faillissement van Lehman Brothers
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1412 Sabine de Bethune (CD&V) 21/1/2010
  de ontwikkelingshulp aan Afghanistan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6788
4-1413 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  de berekening van de opzegvergoeding tijdens een ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1414 Sabine de Bethune (CD&V) 21/1/2010
  de rapportage inzake de federale adviesorganen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6786
4-1415 Dimitri Fourny (cdH) 25/1/2010
  de toekomst van de spoorlijn 163 Bastenaken-Libramont
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6947
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6948
4-1416 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/1/2010
  een zesjarige opleiding voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1417 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/1/2010
  de toekomstige rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als interfederaal orgaan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1067
4-1418 Wouter Beke (CD&V) 25/1/2010
  de bijdragen aan de sociale zekerheid voor Centra voor Beroepsopleiding die beroepsopleiding bieden aan mindervalide arbeiders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6933
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6934
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6935
4-1419 Sabine de Bethune (CD&V) 25/1/2010
  de rapportage ter controle van de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie van Peking
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6938
4-1420 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/1/2010
  de invoering van een wachtdienst voor psychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1421 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/1/2010
  de registratie van methadongebruikers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1422 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/1/2010
  de stand van zaken omtrent de Koninklijke Munt van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1423 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/1/2010
  de toegankelijkheid van de federale musea
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1424 Yves Buysse (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de bediging van treinbegeleiders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1425 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de splitsing van de Orde der geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1426 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/1/2010
  de beperkingen in het stelsel van het betaald educatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1427 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 28/1/2010
  SWIFT en het doorgeven van bankgegevens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6931
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6932
4-1428 Geert Lambert (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de lopende informaticaprojecten van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6952
4-1429 Geert Lambert (Onafhankelijke) 28/1/2010
  het nieuwe centraal wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6953
4-1430 Geert Lambert (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de taken van de lokale politiezones met betrekking tot de wapenwetgeving
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6941
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6942
4-1431 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de uitgevoerde audit in het kader van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1432 John Crombez (sp.a) 28/1/2010
  het vrijwillig instappen van de gemeenten in een brandweerzone
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1433 Cindy Franssen (CD&V) 28/1/2010
  de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1434 Cindy Franssen (CD&V) 28/1/2010
  de preventiemodule in het kader van het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1435 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  het risico op ontstekingen ten gevolge van tongpiercings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6936
4-1436 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  de prijsverhogingen van DKV
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1437 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  de hervorming van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6954
4-1438 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de werktijden van artsen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1068
4-1439 Els Van Hoof (CD&V) 28/1/2010
  alcoholverkoop aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1440 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de vraag van de gemeente Galmaarden om de volgorde van het oproepen van MUG-diensten te wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1441 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  schijnhuwelijken
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1442 Els Schelfhout (CD&V) 28/1/2010
  het statuut van de onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6939
4-1443 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de afhandelaars te Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1444 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de toepassing van het adoptieverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6940
4-1445 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de erkenning van laboratoria voor klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6937
4-1446 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  het Familieplan voor zelfstandigen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6946
4-1447 Els Schelfhout (CD&V) 28/1/2010
  de termijnen voor het uitreiken van visa
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6961
4-1448 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  het nieuwe systeem van een 'zwarte doos' in personenwagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6960
4-1449 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  de aanpak van winkeldiefstallen
  minister van Justitie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6943
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6944
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6945
4-1450 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  het uitwerken van een plan 'School Shooting Incidents'
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6955
4-1451 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  de inzet van Belgische politiemensen in Afghanistan
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6956
4-1452 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  de onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6950
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6951
4-1453 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  het nieuwe Belgische actieplan tegen terrorisme
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6957
4-1454 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  de gemeentelijke belasting op ondergrondse aardgaspijpleidingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6958
4-1455 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  de veiligheid op de Belgische luchthavens
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6959
4-1456 Dirk Claes (CD&V) 28/1/2010
  de hoge kosten van betaalkaarten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6949
4-1457 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/2/2010
  de representativiteit van de Veiligheidsmonitor
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1458 Freya Piryns (Groen!) 2/2/2010
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1459 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/2/2010
  de stand van zaken betreffende het toelatingsexamen voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1460 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/2/2010
  het gebruik van busbanen door zorgverleners
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1461 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/2/2010
  het einde van de 'pax medica' in het kader van verkeersovertredingen door zorgverstrekkers
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1462 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/2/2010
  een classificatiesysteem van en onderzoek naar levenloos geboren kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1463 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  de financiering van medische hulpverlening per helikopter in de regio Virton
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1464 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1465 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/2/2010
  het Start2surf@home-project en het PC-recup-project
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1466 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/2/2010
  de onderhandelingen tussen de Chinese regering en de dalai lama over Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6997
4-1467 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/2/2010
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1468 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de bepaling van de leeftijd voor het verkrijgen van het motorrijbewijs A1
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1469 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de Interministerile Conferentie Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1470 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  het tijdelijk behouden van sociale voordelen na het vinden van werk
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1471 Martine Taelman (Open Vld) 4/2/2010
  de intermediaire structuren in het kader van banken voor menselijk lichaamsmateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6995
4-1472 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/2/2010
  de brandveiligheid in gebouwen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7000
4-1473 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/2/2010
  een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1474 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/2/2010
  de financiering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1475 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/2/2010
  de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang voor lagereschoolkinderen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1476 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  het proefproject met zes zones in het kader van de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1477 Dimitri Fourny (cdH) 4/2/2010
  de geplande verhuizing van de registratiekantoren gevestigd in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6994
4-1478 Els Van Hoof (CD&V) 4/2/2010
  psychiatrisch onderzoek in het kader van interneringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1479 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  de gesloten jeugdinstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1480 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  de all-infinanciering voor ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1481 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  het elektroniseren van de gezondheidszorg
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1482 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  het fonds om de integratie van de taliban in de Afghaanse samenleving aan te moedigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1483 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6996
4-1484 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6999
4-1485 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7001
4-1486 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6998
4-1487 Philippe Monfils (MR) 4/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1089
4-1488 Pol Van Den Driessche (CD&V) 8/2/2010
  de illegale cabotage
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1489 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/2/2010
  het gebruik van Engelstalige termen voor departementen van een hogeschool in Vlaanderen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1490 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 10/2/2010
  de stand van zaken met betrekking tot het plan voor de renovatie van het Brussels Conservatorium
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1491 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de erkenning van stagemeesters van artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1492 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de erkenningscommissie voor subspecialisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1493 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de verdwijning van Chinees mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1494 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de federale contingentering van het aantal studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1101
4-1495 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2010
  borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1496 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de stand van zaken omtrent de regularisaties
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1497 Els Schelfhout (CD&V) 11/2/2010
  het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen Belgi en Congo rond volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1498 Nahima Lanjri (CD&V) 11/2/2010
  de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1499 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/2/2010
  het gebruik van en de verslaving aan geneesmiddelen zoals kalmeermiddelen en slaapmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1500 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7061
4-1501 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Bejing
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7060
4-1502 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7059
4-1503 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7062
4-1504 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7058
4-1505 Nahima Lanjri (CD&V) 17/2/2010
  de procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1506 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/2/2010
  de uitbouw van een hadroncentrum in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7057
4-1507 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  het voornemen om activiteiten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap te laten uitoefenen door 50-plussers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1508 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  de jaarrekeningen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1509 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/2/2010
  de werking van de arrondissementele informatiekruispunten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1510 Geert Lambert (Onafhankelijke) 24/2/2010
  een door de politie opgelegd fuifverbod voor jongeren die op een zwarte lijst staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1511 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 24/2/2010
  het treinongeval in Halle en het gebruik van gsm's door treinbestuurders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1512 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het gebruik van de gezondheidskaart door de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1513 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het tijdelijk verlengen van bepaalde sociale voordelen na het vinden van werk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1514 Nahima Lanjri (CD&V) 24/2/2010
  misbruiken met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1515 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/2/2010
  de inwerkingtreding van de Starter-bvba
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1516 Nahima Lanjri (CD&V) 25/2/2010
  het uitblijven van het koninklijk besluit over het aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden van de opvangwet
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7115
4-1517 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/2/2010
  het asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7113
4-1518 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/2/2010
  het geneesmiddel Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1519 Els Schelfhout (CD&V) 25/2/2010
  de opvangcrisis en de gevolgen voor minderjarigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7116
4-1520 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  de toegankelijkheid van federale websites
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1521 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het statuut van de mantelzorger bij de begeleiding van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1522 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het einde van de 'prijs der liefde'
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1523 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/2/2010
  de kosteloze borgstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1524 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/2/2010
  de toegang tot logopedische verzorging voor kinderen met spraakstoornissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1525 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  Belgi als draaischijf in drugshandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1526 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  zonnecentra
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1527 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de oproer in de Tilburgse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1528 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de bevoegdheden van de FOD Justitie binnen de gezondheidsdiensten van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1529 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de steun van Belgi aan de Albanese kandidatuur voor EU-lidmaatschap
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1530 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  het tekort aan medische isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1531 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de omzendbrief nr. 154 van 23 december 2009 betreffende besparingen binnen de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1532 Cindy Franssen (CD&V) 25/2/2010
  de hoge prijzen van bepaalde producten en diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1165
4-1533 Ccile Thibaut (Ecolo) 25/2/2010
  het toezichthoudend personeel in het gesloten centrum van Saint-Hubert
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7114
4-1534 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/2/2010
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1535 Wouter Beke (CD&V) 3/3/2010
  de rol van de gemeenten bij het oplossen van de parkeerproblematiek van de huisartsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7216
4-1536 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1537 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  meervoudige chemische sensitiviteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1538 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de bepaling van het paritair comit van een bedrijf
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1539 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de vorderingen in het project om het gebouw van het Provinciebestuur van Henegouwen in orde te brengen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1540 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  Poolse of Nederlandse uitzendkantoren die buitenlandse uitzendkrachten aan het werk zetten tegen dumpingprijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1541 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1542 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  de toekenning van fiscale voordelen in ruil voor werkzekerheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1543 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5409
4-1544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6094
4-1545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5508
4-1546 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6157
4-1547 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5571
4-1548 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 4/3/2010
  de wetenschappelijke steun aan het federale gezondheidsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1549 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1550 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1551 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de werking van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1552 Els Van Hoof (CD&V) 4/3/2010
  de behandeling van klachten door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7214
4-1553 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  het aantal tuchtonderzoeken tegen agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1554 Jean-Paul Procureur (cdH) 4/3/2010
  internationale rogatoire commissies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1555 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  de onduidelijke antwoorden op schriftelijke vragen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1556 Ccile Thibaut (Ecolo) 4/3/2010
  de toekomst van de werkplaats van Stokkem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7215
4-1557 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1558 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  drugshonden
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1559 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1560 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  armoede van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1561 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de toestroom van migranten in Belgi
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1562 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2010
  de regularisatiefacturen van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1563 Dimitri Fourny (cdH) 4/3/2010
 
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7172
4-1564 Dimitri Fourny (cdH) 4/3/2010
  de wachtdiensten van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1565 Jean-Paul Procureur (cdH) 9/3/2010
  de sluiting van de loketten van het station van Ecaussinnes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7299
4-1566 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2010
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7292
4-1567 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2010
  het bewaren van medische gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7288
4-1568 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/3/2010
  de toekenning van 'klein verlet' voor een bezoek aan de tandarts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7289
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7290
4-1569 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  de loonvoorwaarden als hindernis bij het aanwerven van werknemers ouder dan vijftig
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1570 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  vrouwensterfte door aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1571 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2010
  het gebruik van cholesterolremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1572 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2010
  de financile toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1573 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de kostprijs van het internet en de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1574 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1575 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  de gegevensbanken LOCO en CADNET
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6643
4-1576 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  het doorstorten van aanvullende personenbelasting naar de lokale overheden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6803
4-1577 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  de procedureregels voor het beheer van activa in het departement Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
4-1578 Christine Defraigne (MR) 11/3/2010
  de wet betreffende de continuteit van de ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1579 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/3/2010
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7306
4-1580 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1581 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de renovatie van de gevangenis van Sint-Gillis
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1582 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van de gesloten instelling van Everberg
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1583 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van het penitentiair schoolcentrum Hoogstraten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1584 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van de gevangenis van Leuven
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1585 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/3/2010
  het gebruik van tabak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1586 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis te Haren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1587 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1588 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1589 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis te Merksplas
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1590 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  verplicht afkicken van drugs in de gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1591 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de vrijlating van mensenhandelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1592 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de contingentering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1593 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  het gebrek aan personeel in de Belgische rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1594 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  terugbetaling van logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1595 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de Isralische beslissing tot het verder bouwen van nieuwe nederzettingen in Oost-Jeruzalem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7291
4-1596 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de stiptheid van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7300
4-1597 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  het samensmelten van de meldkamers voor brandweer, ambulances en politie in het kader van de 112-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7303
4-1598 Dimitri Fourny (cdH) 11/3/2010
  de energieprijzen
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7296
4-1599 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de mogelijkheden om touchscreens aan te passen voor blinden
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7305
4-1600 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  misleidende reclame betreffende een fiscaal voordeel
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
4-1601 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  de mogelijke privatisering van het goederentransport van B-Cargo
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1602 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  de inwerkingtreding van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1603 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  misleidende reclame betreffende een fiscaal voordeel
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7297
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7298
4-1604 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1605 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de blijvende klachten over de werkwijze van SABAM
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7302
4-1606 Ccile Thibaut (Ecolo) 11/3/2010
  de cartografie en de keuzes voor de inplanting van de logistieke platformen voor de bezorging van de post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7301
4-1607 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de invloed van de spectaculaire goktenten op gokverslaving
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7286
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7287
4-1608 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de controle van werknemers door priv-detectives
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7293
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7294
4-1609 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de controles op de naleving van de nieuwe rookwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1610 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de hervorming van de studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7295
4-1611 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de naleving van de nieuwe alcoholwetgeving en alcohol in automaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1612 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de btw-verlaging in de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1613 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  het nieuwe elektronische stemsysteem
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7304
4-1614 Christiane Vienne (PS) 11/3/2010
  het aanwerven van buitenlandse werknemers aan lage kostprijs en de sociale dumping
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1615 Benoit Hellings (Ecolo) 17/3/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de vragen die het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stelt
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1166
4-1616 Wouter Beke (CD&V) 17/3/2010
  de fiscale behandeling van inkomsten uit rechten op computerprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7391
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7392
4-1617 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/3/2010
  het gebruik van geneesmiddelen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7397
4-1618 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2010
  antiterrorismeoefeningen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1619 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1620 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  de uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1621 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  de vervanging van bestaande cellen door een nieuwe vleugel te Merksplas
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7393
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7394
4-1622 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  de renovatie en de uitbreiding van bepaalde gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7395
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-7396
4-1623 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1624 Ccile Thibaut (Ecolo) 17/3/2010
  de "demarketing" op de website van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7403
4-1625 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2010
  de lijst die jaarlijks moet worden ingediend bij de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1626 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2010
  buitenlandse handelaren op onze handelsbeurzen en btw-controles
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1627 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de impact van de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1628 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/3/2010
  de terugbetaling van de vaccinatie tegen hepatitis B voor het schoonmaakpersoneel in de gezondheidssector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7398
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7399
4-1629 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  de remsystemen van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1630 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de integratie van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie in het Kimberleyproces
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1631 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de dubbele nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1632 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/3/2010
  het toenemend gebruik van (zware) drugs bij jongeren in ons land
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1633 Cindy Franssen (CD&V) 18/3/2010
  de automatische toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1634 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  multiresistentie tegen antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1635 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  het drugsgebruik van de Belgische jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1636 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-1151
4-1637 Geert Lambert (Onafhankelijke) 18/3/2010
  de wapenbezitters zonder vergunning
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7400
4-1638 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1639 Els Van Hoof (CD&V) 18/3/2010
  de residentile psychiatrische behandeling van seksuele delinquenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1640 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-1641 Wouter Beke (CD&V) 18/3/2010
  strafuitvoering in het buitenland
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7405
4-1642 Ann Somers (Open Vld) 18/3/2010
  het gebrek aan veiligheidspersoneel voor het begeleiden van gedaagden naar het gerecht
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7401
4-1643 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/3/2010
  het wetenschapsbeleid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7402
4-1644 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/3/2010
  de controles op drugs in het verkeer
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7452
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7453
4-1645 Franco Seminara (PS) 23/3/2010
  kindsoldaten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7454
4-1646 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/3/2010
  het gebruik van professionele diesel door ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1647 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/3/2010
  de financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1648 Nahima Lanjri (CD&V) 23/3/2010
  het uitwijzen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in de loop van het schooljaar dat ze meerderjarig worden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1649 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/3/2010
  de bevolkingscijfers sinds 2008
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7455
4-1650 Dimitri Fourny (cdH) 23/3/2010
  de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1168
4-1651 Nahima Lanjri (CD&V) 23/3/2010
  de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1652 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/3/2010
  het energiedrankje Cocaine energy drink
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1653 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/3/2010
  de ontduiking van RSZ-bijdragen door het Fonds voor bestaanszekerheid van de Houthandel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
4-1654 Els Van Hoof (CD&V) 24/3/2010
  de rol van interculturele begeleiding in het kader van zwangerschappen en bevallingen bij allochtone vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1655 Ccile Thibaut (Ecolo) 24/3/2010
  het budget voor maaltijden in de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7456
4-1656 Martine Taelman (Open Vld) 24/3/2010
  de financiering van projecten in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen in Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7457
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7458
4-1657 Martine Taelman (Open Vld) 24/3/2010
  de huur van gevangeniscellen in Nederland
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7459
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7460
4-1658 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  de prijsverhoging van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1659 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  de uitzendingen van Call TV
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1660 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  de financiering van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1661 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2010
  de besteding van de middelen voor ontwikkelingshulp in Afghanistan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1662 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/3/2010
  dienstencheques aan verlaagd tarief
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7432
4-1663 Dominique Tilmans (MR) 25/3/2010
  de eindejaarstoelage voor de gentegreerde politie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1664 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de risicodossiers inzake kinderopvanginitiatieven
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1665 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2010
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1666 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1667 Dirk Claes (CD&V) 25/3/2010
  de functie van technopreventieve adviseurs
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7461
4-1668 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de gratis groene lijn van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7462
4-1669 Dirk Claes (CD&V) 25/3/2010
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-7463
4-1670 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de tegemoetkomingen van het RIZIV bij de aankoop van hoorapparaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1671 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen en de ondersteuning van de OCMW's
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1672 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/3/2010
  de strijd tegen de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1673 Elke Tindemans (CD&V) 25/3/2010
  de inval bij de Koerdische tv-zender Roj-tv op 4 maart 2010
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1674 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/3/2010
  de wachttijd voor de moederschapsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1675 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de terugbetaling van Indometacine en Ibuprofen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1676 Lieve Van Ermen (LDD) 30/3/2010
  het hoge aantal abortussen bij tienerzwangerschappen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1677 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/3/2010
  de ontduiking van RSZ-bijdragen door het Fonds voor bestaanszekerheid van de Houthandel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1678 Richard Fournaux (MR) 30/3/2010
  het verrekenen van de gezondheidsindex in de berekening van de huurprijzen voor sociale woningen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1679 Martine Taelman (Open Vld) 31/3/2010
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1680 Lieve Van Ermen (LDD) 30/3/2010
  cocanegebruik en hartinfarcten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7430
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7431
4-1681 Lieve Van Ermen (LDD) 31/3/2010
  de intercepties van Russische bommenwerpers door de Royal Air Force
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1682 Martine Taelman (Open Vld) 31/3/2010
  JustScan
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1683 Martine Taelman (Open Vld) 31/3/2010
  het proefproject rond videoconferenties
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1684 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2010
  medische hulpverlening per helikopter in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1685 Nele Lijnen (Open Vld) 31/3/2010
  de verloning van jobstudenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1686 Nele Lijnen (Open Vld) 31/3/2010
  de individuele loopbaanrekening
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1687 Ann Somers (Open Vld) 31/3/2010
  ontradings- en sensibilisatiecampagnes in het buitenland
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1688 Ann Somers (Open Vld) 31/3/2010
  het verwijderingsbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1689 Ann Somers (Open Vld) 31/3/2010
  het protocolakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1690 Louis Ide (Onafhankelijke) 31/3/2010
  het toekennen van premies aan specifieke groepen binnen de sector van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1691 Louis Ide (Onafhankelijke) 31/3/2010
  de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1692 Louis Ide (Onafhankelijke) 31/3/2010
  de erkenning van de gerechtspsychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1693 Lieve Van Ermen (LDD) 1/4/2010
  het toenemende aantal uitkeringsgerechtigde invaliden
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1694 Nahima Lanjri (CD&V) 1/4/2010
  de evaluatie van het pilootproject met de terugkeerwoningen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1695 Dominique Tilmans (MR) 1/4/2010
  de toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1696 Louis Siquet (PS) 8/4/2010
  de nieuwe website van Child Focus over de veiligheid van internetverkeer
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1697 Louis Siquet (PS) 8/4/2010
  de verlaging van het kilometercontingent voor de controleurs van de Federale Overheidsdienst Economie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1698 Louis Siquet (PS) 8/4/2010
  de vergoedingen wegens beroepsziekte voor het politiepersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1699 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  fraude met werkloosheidsuitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1700 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  het ontbreken van inventarissen bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1701 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de vraag van een Vlaams minister om de taalcode uit het Rijksregister te doen schrappen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1702 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1703 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de criminaliteit in de NMBS-stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1705 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1706 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de terugbetaling van btw aan buitenlandse handelaren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-1707 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1708 Louis Siquet (PS) 13/4/2010
  de financiering van het project betreffende de strijd tegen zwerfkatten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1709 Louis Siquet (PS) 13/4/2010
  de enqutes naar de arbeidskrachten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1710 Lieve Van Ermen (LDD) 14/4/2010
  de nieuwe partydrug mephedrone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1711 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/4/2010
  de contingentering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1712 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2010
  alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1713 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de afschaffing van maaltijd- en eco-cheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1714 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de homofobe uitlatingen van kardinaal Bertone
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1715 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de aanhoudende treinvertragingen en de problematische communicatie door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1716 Wouter Beke (CD&V) 20/4/2010
  de kosten voor de politie in het kader van de bomspotting te Kleine-Brogel op zaterdag 3 april 2010
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1717 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/4/2010
  taalklachten betreffende onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen naar aanleiding van verkeersovertredingen
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1718 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de afschaffing van 150 extra treinen tijdens de zomermaanden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1719 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/4/2010
  het nut van een taskforce ESBL
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1720 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/4/2010
  de stand van zaken aangaande het onverdoofd ritueel slachten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1721 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/4/2010
  de organisatie en administratiekosten van het sociaal voordeel in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1722 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 21/4/2010
  de rekrutering van inspecteurs voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1723 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/4/2010
  de sociale verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1724 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/4/2010
  het voorstel voor de oprichting van een platform voor hadrontherapie in de regio Luik - Maastricht - Aken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1725 Dominique Tilmans (MR) 21/4/2010
  de terugbetaling van verplaatsingskosten voor de nabehandeling van een niertransplantatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1726 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1727 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  het voorzien van een test- en leeromgeving voor tax-on-web
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1728 Wouter Beke (CD&V) 22/4/2010
  de verdere opvolging van het juridische dispuut tussen de centra voor beroepsopleiding en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1729 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1730 Nahima Lanjri (CD&V) 22/4/2010
  de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1731 Ann Somers (Open Vld) 22/4/2010
  de financile situatie van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1732 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  het arrestatiebevel ten aanzien van de heer Rufyiri te Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1733 Els Van Hoof (CD&V) 22/4/2010
  gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de priv-sector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1734 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2010
  het bleachen van tanden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1735 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de compensatieregeling voor NMBS-reizigers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1736 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de kritiek op de elektronische maaltijdcheques
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1737 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de cordinatie bij ongevallen met goederentreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1738 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de afscherming van Limburg met slimme camera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1739 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de oprichting van een nationaal kenniscentrum cybercriminaliteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1740 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de boetes voor identiteitscontrole op evenementen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1741 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  het akkoord met de overheidsvakbonden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1742 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/4/2010
  een betere aansluiting tussen de lijnen 162 en 165
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1743 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1744 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  de arrestatie van Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1745 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/4/2010
  de frequentie waarmee de ambulancediensten onderbezet zijn bij de brandweer van de sectoren Bouillon, Paliseul, Gedinne en Vresse-sur-Semois
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode