Vraag om uitleg nr. 4-1259

4-1259 Nahima Lanjri (CD&V) 26/11/2009
  de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1186
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6356