Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5056

van Nahima Lanjri (CD&V) d.d. 23 november 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Asielaanvragen - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel
minderjarigheid

Chronologie

23/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1118
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6170

Vraag nr. 4-5056 d.d. 23 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) vormen een bijzondere groep vreemdelingen die mijns inziens een optimale bescherming moeten genieten. Onlangs werd ik echter geconfronteerd met een onduidelijkheid op het terrein.

Het betrof een geval van een NBMV die asiel had aangevraagd. Hij was echter in het bezit van een bevel tot terugbrenging. Dat is de zogenaamde bijlage 38. De minderjarige in kwestie was nog net zeventien jaar oud, één maand later werd hij achttien. Voorts waren al de verslagen die werden opgemaakt over hem zeer lovend.

Op het terrein bestaat er nu, zoals gezegd, onduidelijkheid over de mogelijkheden voor dergelijke NBMV.

Graag had ik de staatssecretaris hierover volgende vragen gesteld:

1) Is het voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker die net geen achttien jaar oud is en een bevel tot terugbrenging heeft ontvangen mogelijk om nog een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te verkrijgen?

2) Wordt bij de beslissing rekening gehouden met al de verslagen die over de persoon in kwestie zijn opgemaakt?