Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6349

van Nahima Lanjri (CD&V) d.d. 23 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Vluchtelingen - Resettlementprogramma - Vluchtelingenfonds

hervestiging van personen
politiek asiel
politieke vluchteling
integratie van migranten
asielzoeker

Chronologie

23/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1282

Vraag nr. 4-6349 d.d. 23 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vraag van de Europese Unie besliste BelgiŽ om een pilootproject op te starten in verband met resettlement of hervestiging. Via resettlement worden vluchtelingen die hun thuisland zijn ontvlucht en tijdelijk onderdak hebben gevonden in een ander land, hervestigd in een derde land. In dat land krijgen de vluchtelingen blijvende bescherming door toekenning van een zekere vorm van verblijfsrecht van onbepaalde duur. Voor vluchtelingen die voor resettlement in aanmerking komen is een terugkeer naar hun land van herkomst en integratie in hun eerste opvangland onmogelijk.

In 2009 besliste de Belgische overheid om een groep Irakezen die reeds lange tijd in vluchtelingenkampen in SyriŽ en JordaniŽ zaten, te laten overkomen naar ons land. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en het Federale Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) hebben gezamenlijk dit pilootproject voorbereid en in werking gesteld, gaande van de identificatie van personen in SyriŽ en JordaniŽ die nood hebben aan bescherming op basis van dossiers die werden overgemaakt door de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), tot het opstellen van een aangepaste begeleiding met het oog op hun duurzame integratie in onze Belgische samenleving. De Internationale Organisatie voor migratie (IOM) bracht de vluchtelingen naar BelgiŽ. Ondertussen is er hier ook een groep vluchtelingen aangekomen.

Ook andere Europese landen hebben resettlement-programma's. Zo nam Duitsland recent 2 500 overwegend christelijke Irakezen op. Verder engageerde dit land zich om dit principe te blijven behouden, welke ook de Europese richtlijnen mogen zijn. Ook Nederland neemt tweejaarlijks een bepaald contingent vluchtelingen op in het kader van een resettlement-programma. Verder voorziet het Europees Vluchtelingenfonds in steun voor de Lidstaten van de Europese Unie die tijdig een dossier indienen om een groep vluchtelingen te hervestigen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen aan de geachte staatssecretaris gesteld:

1) Is hij overtuigd van het nut van resettlement?

2) Heeft de regering de intentie om zoals in onze buurlanden jaarlijks of tweejaarlijks een bepaald contingent vluchtelingen via resettlement in BelgiŽ op te vangen?

3) Bestaan er concrete plannen om in de nabije toekomst een nieuwe groep vluchtelingen te hervestigen?

4) Uit hoeveel vluchtelingen zal deze groep bestaan?

5) Uit welke landen of welke regio's zullen deze vluchtelingen komen?

6) Zal hij een dossier indienen zodat er een beroep kan gedaan worden op steun uit het Europees Vluchtelingenfonds?