Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7115

van Nahima Lanjri (CD&V) d.d. 9 maart 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen - Aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten

migrerende werknemer
politiek asiel
verblijfsrecht
werkvergunning
asielzoeker

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1516

Vraag nr. 4-7115 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het regeerakkoord is overeengekomen dat asielzoekers zes maanden na de indiening van hun asielaanvraag gerechtigd zouden kunnen worden om te werken. Het koninklijk besluit dat dit regelt, is ondertussen verschenen.

Het is echter belangrijk dat asielzoekers die inkomsten hebben, niet zomaar van alle voordelen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen (opvangwet) kunnen blijven genieten. Als ze over de nodige financiŽle middelen beschikken, kunnen ze immers voor een deel in hun eigen onderhoud voorzien. Dat werd ook zo door de regering afgesproken.

Probleem is dat de opvangwet ter zake niets vermeldt. Asielzoekers die inkomsten hebben, genieten dus dezelfde voordelen als andere asielzoekers. Om dat probleem aan te pakken is er een koninklijk besluit nodig.

Dat koninklijk besluit zou oorspronkelijk tezamen verschijnen met het koninklijk besluit dat het mogelijk maakt dat asielzoekers werken. Dat is echter niet gebeurd en de publicatie ervan blijft maar aanslepen. Nochtans betreft het een dringende aangelegenheid waarover ik de geachte staatssecretaris reeds verschillende malen heb geÔnterpelleerd. Ook in zijn beleidsbrief maakt hij er melding van.

Graag had ik hieromtrent het volgende gevraagd:

1) Kan de geachte staatssecretaris me meedelen hoever het staat met het koninklijke besluit betreffende het aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden van de opvangwet?

2) Wat zijn de resterende knelpunten?

3) Wanneer verwacht hij dat het koninklijk besluit gepubliceerd zal kunnen worden?