Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7431

van Lieve Van Ermen (LDD) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Justitie

Coca´negebruik - Incidentie van hartinfarcten - Maatregelen

verdovend middel
drugverslaving
hart- en vaatziekte

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7430
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1680

Vraag nr. 4-7431 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit recente wetenschappelijke gegevens leren we dat sommige hartinfarcten (3,1 %) een direct gevolg zijn van coca´negebruik. Artsen op het terrein zien infarcten bij twintigers en dertigers fenomenaal toenemen, terwijl een jong hart normaal nog jaren te gaan heeft alvorens het kans maakt op stilstand.

Onderzoek heeft aangetoond dat coca´ne veranderingen teweegbrengt in de bloedvaten en het hart en dat de dosering hierbij een minieme rol speelt. Ook bij zeer gering gebruik kunnen de gevolgen desastreus zijn, bijvoorbeeld wanneer dit gebruik samengaat met alcohol en tabak. In Europa gebruiken twaalf miljoen inwoners coca´ne. In BelgiŰ is tijdens een congres van mei 2008 over de chemische profilering van afvalstoffen in het afvalwater en tijdens een congres van oktober 2008 van het Federaal Wetenschapsbeleid, aan het licht gekomen dat naar schatting 1,88 ton coca´ne per jaar "gebruikt" wordt, meestal door hoogopgeleide jongeren. Antwerpen fungeert triest op de eerste plaats, gevolgd door Genk en Charleroi.

1. Beseft de minister welke nefaste gevolgen coca´negebruik kan hebben op onze maatschappij?

2. Zal er interministerieel overleg gepleegd worden over de behandeling en de preventie van drugsgebruik in het algemeen en van coca´ne in het bijzonder?

3. Welke maatregelen zullen worden genomen om die ziekte de wereld uit te helpen, om te beginnen in BelgiŰ?