Vraag om uitleg nr. 4-1189

4-1189 Dominique Tilmans (MR) 18/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1262