Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7401

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Justitie

Gedaagden - Begeleiding naar het gerecht - Gebrek aan veiligheidspersoneel

gerechtszitting
beveiliging en bewaking
politie
strafrechtspraak
strafprocedure
mensenhandel

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1642

Vraag nr. 4-7401 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op dinsdag 9 maart 2010 werden twee mensensmokkelaars vrijgelaten wegens een gebrek aan veiligheidspersoneel dat de betrokkenen moest begeleiden naar het gerecht. Als uitleg hiervoor schoof de minister een samenloop van omstandigheden naar voor. Met name verwees hij naar het hoog absente´sme en naar de staking van het gevangenispersoneel van Sint-Gillis die op vrijdag 5 maart 2010 officieel van start ging. Nochtans lichtte een magistraat tijdens de vergadering van de Werkgroep Mensenhandel op 24 februari 2010, dus vˇˇr de feiten van 5 en 9 maart 2010, toe dat het veiligheidspersoneel chronisch onderbemand is. Naar verluidt gebeurt het dikwijls dat een gevangene wordt voorgeleid in het gerechtsgebouw te Brussel, maar dat de zaak, ondanks de aanwezigheid van het openbaar ministerie, de magistraat en de advocaat van de beschuldigde moet worden verdaagd omdat er onvoldoende veiligheidspersoneel ter beschikking is om de gevangene te begeleiden van het onthaal naar de toegewezen rechtszaal.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Is de minister op de hoogte van het chronische gebrek aan veiligheidspersoneel om gedaagden in zware dossiers als mensenhandel te begeleiden naar de toegewezen rechtszalen en hoe reageert hij hierop als beleidsmaker?

2) Kan hij, naar aanleiding van de getuigenis in de werkgroep mensenhandel, aangeven hoeveel keer een strafzaak terug op de rol moest worden gezet door een gebrek aan veiligheidspersoneel in de gerechtsgebouwen zelf?

3) Klopt de informatie dat dit verscheidene keren het geval was voor dossiers van mensenhandel, waardoor de verdachten uiteindelijk moesten worden vrijgelaten uit de voorlopige hechtenis, met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers/getuigen in deze dossiers? Is hij zich bewust van de risico's?

4) Hoeveel veiligheidspersoneel is er nodig om gedaagden naar het gerecht te begeleiden? Gaat hij akkoord met de honderdtwintig man die de agenten van het veiligheidskorps vooropstellen?

5) Hoeveel veiligheidspersoneel is er momenteel ter beschikking voor begeleiding in de Brusselse rechtbanken? Welke maatregelen zal de minister nemen wanneer dit cijfer lager ligt dan het vooropgestelde aantal uit vraag 4?