Vraag om uitleg nr. 4-1265

4-1265 Dimitri Fourny (cdH) 26/11/2009
  de modernisatiewerken op de lijn 161-162
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1215
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6360