Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6360

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 161-162 Brussel-Luxemburg - Modernisering - Werken - Kantelbaktrein - Markt- en rentabiliteitsstudies - Invloed op de voortgang van de werken - NMBS Holding - CoŲrdinatie tussen de entiteiten

spoorwegnet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1265

Vraag nr. 4-6360 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op de lijn 161-162 Brussel-Luxemburg zijn momenteel werken aan de gang die als positief gevolg zullen hebben dat de reistijd met 20 minuten wordt ingekort.

Die tijdwinst zou nog kunnen worden verhoogd tot 32 minuten mocht de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beslissen op dit stuk een kantelbaktrein in te stellen, een project dat al een tijd wordt bestudeerd. Kantelbaktreinen kunnen inderdaad een snelheid ontwikkelen die 30 tot 35% hoger is dan die van klassieke treinen bij het nemen van bochten.

Om de efficiŽntie van de kantelbaktrein te verbeteren zijn echter specifieke aanpassingen nodig.

Infrabel wacht bijgevolg op een beslissing van de NMBS, maar een antwoord blijft uit. Infrabel heeft de NMBS er onlangs aan herinnerd dat de beslissing hoogdringend is: ze moet nu worden genomen indien men de aanpassingswerken in de aan de gang zijnde werken wil integreren om aldus kosten te besparen. Als de aanpassingen niet in de huidige werken worden geÔntegreerd, zal hun kostprijs veel hoger liggen.

De NMBS heeft met de betrokken internationale partners een marktstudie besteld met betrekking tot het nut van dit project. Die studie werd begin oktober 2009 afgerond. Waarom vergt het zoveel tijd om ze te analyseren?

De NMBS heeft gezegd dat nog een andere studie moet worden gemaakt om de efficiŽntie van het project te evalueren. Is die ten minste al besteld? Tegen wanneer wordt ze verwacht? Welke gevolgen zal die nieuwe reflectietermijn hebben voor de huidige werken aan lijn 162? Moet Infrabelle die ontwikkelingen verhinderen?

Los van dit concrete probleem kan ik moeilijk begrijpen waarom de samenwerking tussen de twee filialen van de NMBS-Holding zo slecht verloopt. Hoe komt het dat deze situatie niet werd voorzien en dat de NMBS er geen rekening mee heeft gehouden dat die beslissing voor Infrabel zeer dringend is? Waarom werden de studies die voor de beslissing noodzakelijk zijn, niet vroeger besteld?

Meer in het algemeen zou ik meer duidelijkheid willen hebben over de aard van de samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de NMBS-groep. Hoe verloopt die? Is er regelmatig overleg tussen de beslissingsorganen van die entiteiten? Is de coŲrdinatie momenteel voldoende georganiseerd?