Vraag om uitleg nr. 4-1215

4-1215 Dimitri Fourny (cdH) 19/11/2009
  de modernisatiewerken op de lijn 161-162
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1265