Mondelinge vraag nr. 4-1089

4-1089 Philippe Monfils (MR) 11/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1487
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7055
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7056