Vraag om uitleg nr. 4-1262

4-1262 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1189