Auteurs- en sprekersregister betreffende "Monfils Philippe" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Provinciaal" senator (Art. 210bis van het Kieswetboek)      
  1-6
p. 95-96 1-6 p. 95-96 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de verantwoordelijke minister tijdens de uiteenzetting van mondelinge vragen      
  1-4
p. 47-48 1-4 p. 47-48 (PDF)
Ambt van de Rechterlijke Orde - Verbod van cumulatie met een door verkiezing toegekend openbaar mandaat (Deelneming aan een commissie, een raad of raadgevend comitť op het beheer of de controle van een openbaar orgaan - Artt. 293 en 294 Gerechtelijk Wetboek) (2-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2240-2241 2-44 p. 2240-2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199 2-58 p. 3199 (PDF)
Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ (4-7055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7055
Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ (4-7056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7056
Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij - Voorstel voor een richtlijn - Standpunt van BelgiŽ (KopieŽn voor privť-gebruik - Tijdelijke kopieŽn - Bescherming van technische voorzieningen) (2-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571-573 2-13 p. 571-573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 724-727 2-16 p. 724-727 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
Belgisch leger - Rollend materiaal - Tanks - Kostprijs van het onderhoud (4-6453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6453
Bestraffing van grove schendingen van het internationaal humanitair recht - Wet van 16 juni 1993 - "Universele bevoegdheid" - Toestand bij de Belgische rechtbanken (2-1707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2592-2593 2-49 p. 2592-2593 (PDF)
Bob-campagne 2009 - Wedstrijd "Welke Bob krijgt de auto?" - Deelnemers - Aantal - Deelnamevoorwaarden - Winnaars (4-6564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6564
Centraal wapenregister - Werking - Inwerkingtreding (4-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1168
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het het ministerie van Landsverdediging - Woningen verhuurd aan militairen - Toewijzingscriteria - Ongerechtvaardigde opzeg (4-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1668
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden -Artikel†32, ß1, 2ļ, van de wet van 26†maart†2003 - Toepassing (4-1190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1190
Cumulatie van pensioen en beroepsinkomen - Maximumbezoldiging - Aanpassing aan het pensioenbedrag (2-488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 595-596 2-13 p. 595-596 (PDF)
DNA-onderzoek - Identificatieprocedure in strafzaken - Gegevensbanken (2-487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Question avec rťponse
Bul. 2-13
p. 608-609 2-13 p. 608-609 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De bedragen die de Staat wil toewijzen aan de extra prestaties van de federale politie (Risico van criminaliteitstoename ten gevolge van de vermenigvuldiging van geldtransporten verbonden aan de invoering van de euro) (2-574)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 19-21 2-107 p. 19-21 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De behandeling van hepatitis C (Financiering van de nieuwe behandelingen [Pegintron]) (2-1171)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-251
p. 9-10 2-251 p. 9-10 (PDF)
De beslissing om een einde te maken aan de steun van Defensie aan projecten betreffende de gedachtenisplicht (Pelgrimstocht van Belgische overlevenden van Buchenwald - Project dat jongeren met een speciale trein wil brengen naar Buchenwald) (4-147)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-17
p. 20-23 4-17 p. 20-23 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) over hoffelijkheid achter het stuur (Logo van een verzekeringsmaatschappij - Samenwerking met de BIVV - Offerteaanvragen - Reclameverbod langs de autosnelwegen) (2-709)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-144
p. 9-11 2-144 p. 9-11 (PDF)
De controle op het in de handel brengen van honden en katten (Handel in dieren - Illegale handel : draaischijf van fraude in Europa - Verzoek van Frankrijk om gerechtelijke samenwerking - Veterinaire controles) (2-871)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 26-28 2-182 p. 26-28 (PDF)
De discriminerende terugbetaling van Fosamax-Fosavance (Osteoporose - Geen terugbetaling van de weektabletten voor mannelijke patiŽnten) (4-701)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 50-51 4-62 p. 50-51 (PDF)
De door de verzekeringssector aangevraagde premieverhogingen burgerlijke aansprakelijkheid auto's (Daling van de beurs - Probleem van onverzekerd rijden en oprichting van een tariferingsbureau) (2-864)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-230
p. 7-14 2-230 p. 7-14 (PDF)
De dringende geneeskundige hulpverlening (Disfuncties - Particulier geval - Administratief onderzoek) (2-845)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-178
p. 19-20 2-178 p. 19-20 (PDF)
De dringende geneeskundige hulpverlening (Gebrek aan efficiŽntie - Dramatisch voorval - FinanciŽle moeilijkheden) (2-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 11-14 2-172 p. 11-14 (PDF)
De drugstesten in het verkeer (2-489)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 10-11 2-96 p. 10-11 (PDF)
De erkenning van een specifiek statuut voor joodse oorlogsslachtoffers (2-876)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-235
p. 26-30 2-235 p. 26-30 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID (Sekte) (2-219)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 19-24 2-72 p. 19-24 (PDF)
De financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten (MURD - Spreiding over de verschillende provincies - FinanciŽle moeilijkheden) (2-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 11-14 2-172 p. 11-14 (PDF)
De foutieve interpretaties van de wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Misbruiken door het toepassingsgebied uit te breiden tot beroepsinkomsten) (4-641)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-64
p. 14-16 4-64 p. 14-16 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De gepastheid van de invoering van een nieuwe merknaam "het Station" (Ondanks de vele vertragingen - NMBS) (4-833)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 48-50 4-71 p. 48-50 (PDF)
De hervorming van het centraal wapenregister (Stand van zaken) (4-709)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 71-73 4-63 p. 71-73 (PDF)
De hervorming van het centrale wapenregister (teneinde de traceerbaarheid van vuurwapens te verbeteren) (4-99)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 71-73 4-16 p. 71-73 (PDF)
De hervorming van het systeem van de koninklijke dotaties (Gevolg dat aan aanbeveling van de Senaat doc. 4-1335 wordt verleend) (4-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-108
p. 24-25 4-108 p. 24-25 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens (Houding van de minister tegenover het naar buiten brengen, de inhoud en de timing van de nota) (4-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 18-20 4-81 p. 18-20 (PDF)
De kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen (Plan "kwaliteitsdienstverlening" versus nieuwe structurele problemen) (4-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-28
p. 29-32 4-28 p. 29-32 (PDF)
De laatste circulaire van gewezen procureur des Konings Dejemeppe (Vereenvoudigd proces-verbaal voor diverse overtredingen) (2-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 21-22 2-243 p. 21-22 (PDF)
De lineaire maatregelen inzake verkeersveiligheid (Regeringsplan : voorontwerp van wet - Strafmaatregelen versus aangepaste maatregelen - Voorzorgsmaatregelen en begeleidende maatregelen - Overdreven snelheid - Promotie van het openbaar vervoer) (2-880)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-182
p. 14-18 2-182 p. 14-18 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (2-625)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 58-63 2-164 p. 58-63 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (Schending inzake godsdienstvrijheid) (2-643)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De niet-toepassing van de bepalingen inzake de dwanglicentie voor reprografie (Uitblijven van uitvoeringsbesluiten in verband met de heffing op printers en drukwerk - Problemen met het besluit omtrent kopieŽn voor eigen gebruik) (4-1120)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-114
p. 30-32 4-114 p. 30-32 (PDF)
De nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap      
  Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
4-8 COM
p. 3-19 4-8 COM p. 3-19 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De omzendbrief met aanbevelingen voor de aankoop van producten die milieuvriendelijker en in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd (Gemis aan overleg met de door de omzendbrief betrokken sectoren - Cobelpa - Papierindustrie - Contraproductieve beslissingen - Promotie van de warmeluchtblazers) (2-978)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 50-54 2-275 p. 50-54 (PDF)
De ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen (Probleem voor de jagers) (4-1097)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 51-54 4-92 p. 51-54 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De opvang in BelgiŽ van kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl (Eis van Wit-Rusland om een bilaterale verbintenis aan te gaan) (4-783)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 52-53 4-66 p. 52-53 (PDF)
De organisatie van de hulpdiensten tijdens Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-267)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-47
p. 13-14 2-47 p. 13-14 (PDF)
De prioriteiten van de politie inzake uitrusting (Keuze voor gadgets in plaats van kogelvrije vesten e.a. - Minicamera's) (4-1161)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-116
p. 38-40 4-116 p. 38-40 (PDF)
De problematiek rond Cyprus (en uitbreiding van de Europese Gemeenschap - Toepassing UNO-resoluties) (2-451)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 62-66 2-110 p. 62-66 (PDF)
De problemen in verband met het centraal strafregister (Inwerkingtreding van artikelen 9 en 10 van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het centraal strafregister) (2-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 81-82 2-218 p. 81-82 (PDF)
De reactie van BelgiŽ betreffende het blokkeren van de luchthavens van Bangkok (In Thailand geblokkeerde Belgen - Belgisch crisisbeheer) (4-502)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-51
p. 40-43 4-51 p. 40-43 (PDF)
De recente verklaringen van de gouverneur van Vlaams-Brabant over de franstaligen en de institutionele toekomst van het land      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-4
p. 52-54 1-4 p. 52-54 (PDF)
   Protest tegen de afwezigheid in openbare vergadering van de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken - Verdaging van de mondelinge vraag
1-4
p. 47-48 1-4 p. 47-48 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De reclamecampagne voor het werk van Ontwikkelingssamenwerking (Vermomde reclame voor het behoud van de federale Ontwikkelingssamenwerking) (2-949)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 14-17 2-199 p. 14-17 (PDF)
De resultaten van een Britse enquÍte naar de effecten van antidepressiva (Die geneesmiddelen zouden niet doelmatiger zijn dan een placebo) (4-162)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-18
p. 6-8 4-18 p. 6-8 (PDF)
De schending van de godsdienstvrijheid door het communistisch regime in Vietnam (Schending van de mensenrechten) (2-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De slechte organisatie van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (dat als opdracht heeft voortgezette opleidingen te organiseren voor ambtenaren - Slechte werking) (4-955)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 40-42 4-80 p. 40-42 (PDF)
De slechte toepassing door de plaatselijke overheden van de recente wijzigingen in de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie) (4-421)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-46
p. 28-30 4-46 p. 28-30 (PDF)
De slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie - Verkeerde interpretatie van de wet van 25 juli 2008 - Beroepsmogelijkheid bij de Federale Wapendienst) (4-819)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 20-22 4-80 p. 20-22 (PDF)
De strijd tegen de zwarthandel in wapens (4-1073)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De tekortkomingen van het elektronisch toezicht (Enkelband) (4-885)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 23-26 4-92 p. 23-26 (PDF)
De toegankelijkheid van federale websites (voor personen met een handicap) (4-1520)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 58-59 4-114 p. 58-59 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Optreden tegen onverzekerde voertuigen - Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds - Informatiebestand - Politiecontrole) (4-360)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 37-39 4-34 p. 37-39 (PDF)
De toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij (Criteria voor psychiatrische internering en voor vrijlating - Internering wegens misdaden of wanbedrijven) (4-710)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 64-66 4-63 p. 64-66 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren (4-1273)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 55-58 4-101 p. 55-58 (PDF)
De vele onverklaarde treinvertragingen (4-674)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 68-73 4-60 p. 68-73 (PDF)
De verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens (Verdovende middelen) (4-557)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-60
p. 27-29 4-60 p. 27-29 (PDF)
De verklaringen van de Belgische ambassadeur in IsraŽl (2-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 6-7 2-239 p. 6-7 (PDF)
De verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie (in een krant waarin hij persoonlijke ideeŽn naar buiten brengt en kritiek uit op sommige opdrachten die de minister hem oplegt - Handhavingsbeleid) (4-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-81
p. 32-35 4-81 p. 32-35 (PDF)
De verlaging van de alcohollimiet van 0,5 naar 0,2 promille voor jonge automobilisten (Aanpassing van de opleiding van jonge automobilisten - Veralgemening van de drugscontroles) (4-251)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 18-21 4-26 p. 18-21 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen te Athene (Onaanvaardbaarheid van de vertegenwoordiging van Afghanistan door een delegatie van de Taliban - Aanwezigheid van vrouwen in de delegaties) (2-428)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 47-50 2-110 p. 47-50 (PDF)
De vordering van lokalen in het kasteel van Sclessin voor Euro 2000 (Inrichten van cellen voor hooligans aangehouden bij het voetbalkampioenschap) (2-206)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 16-18 2-38 p. 16-18 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
De zwakke tewerkstellingscijfers van gehandicapte personen (Toestand in het openbaar ambt en in de privť-sector) (4-252)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 38-41 4-28 p. 38-41 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Philippe Monfils, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Monfils, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Monfils, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2990
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2991
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2992
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2993
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2994
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2995
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2996
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2997
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2998
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2999
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3000
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3001
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3002
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3003
Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu" (4-204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-204
Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu" (4-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-43
Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu" (4-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-587
Haar verklaring dat de wet van 10 december 1997 betreffende het verbod op tabaksreclame herzien moet worden (2-23)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9
p. 12-14 2-9 p. 12-14 (PDF)
Herziening van Titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-393)      
  Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een nieuw artikel 22ter in te voegen dat personen met een handicap het genot van rechten en vrijheden moet waarborgen (Erkenning dat een handicap een probleem is van mensenrechten) (4-393)
   Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-393/1
p. 1-4 4-393/1 p. 1-4 (PDF)
   Intrekking
4-101
p. 74 4-101 p. 74 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į, van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd voor de federale parlementsverkiezingen tot 18 jaar) (4-263)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-263/1
p. 1-2 4-263/1 p. 1-2 (PDF)
Het allergierisico bij het gebruik van euromunten (Hoog nikkelgehalte) (2-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 21-22 2-161 p. 21-22 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel aan Cyprus (Cypriotische problematiek) (2-464)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-90
p. 27-29 2-90 p. 27-29 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bijzonder comitť van de Verenigde Naties voor het internationaal verdrag inzake het verbod op klonen van mensen met het oog op reproductie (Standpunt van de vertegenwoordigers van onze regering in het VN-debat - Verbod tot het therapeutisch klonen versus reproductief klonen) (2-911)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-190
p. 33-36 2-190 p. 33-36 (PDF)
Het door de regering aangekondigde mobiliteitsbeleid (Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers) (2-567)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-157
p. 64-85 2-157 p. 64-85 (PDF)
Het einde van de 'prijs der liefde' (Vermindering van de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die samenwoont) (4-1522)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 61-64 4-114 p. 61-64 (PDF)
Het exporteren naar ons land van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict (2-971)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 17-18 2-202 p. 17-18 (PDF)
Het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan (Wegnemen van de veiligheidsstangen bij de bepantsering van de deuren - Aantal ongevallen - Andere gepantserde wagens) (4-603)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 32-34 4-62 p. 32-34 (PDF)
Het geweld tegen dieren in slachthuizen (Onderzoek van Gaia en "Animaux en pťril" met behulp van een verborgen camera in Ciney en Anderlecht) (2-381)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 17-18 2-78 p. 17-18 (PDF)
Het gunstig advies van de Europese Commissie over de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie (2-880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 37-43 2-241 p. 37-43 (PDF)
Het initiatief van de stad Gent om de rechtzoekende die meegenomen wordt in een voertuig van de lokale politie daarvoor te laten betalen (Wettelijke basis) (2-1244)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 49-51 2-270 p. 49-51 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het jongste falen van de mobiele urgentiegroep (MUG - Overlijden van een baby - Modus operandi van de hulpdiensten) (2-1007)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-211
p. 7-8 2-211 p. 7-8 (PDF)
Het niet-naleven door de kabelmaatschappijen van de overeenkomsten die ze met de auteursverenigingen hebben gesloten (Vergoeding van de houders van auteursrechten) (2-130)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-47
p. 52-54 2-47 p. 52-54 (PDF)
Het organiseren van een tombola in het kader van de Bob-campagne 2009 (4-965)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 34-37 4-103 p. 34-37 (PDF)
Het rijbewijs voor motorfietsen van 125 cc (Rijbewijs voor auto niet meer geldig voor motorfiets) (2-795)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 16-18 2-164 p. 16-18 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord met Vietnam (Communistische dictatuur - Schending mensenrechten) (2-151)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-30
p. 20-23 2-30 p. 20-23 (PDF)
Het statuut van de mantelzorger bij de begeleiding van gehandicapte personen (Nood aan faciliteiten op het vlak van werktijden en waarborgen inzake sociale zekerheid) (4-1521)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 59-61 4-114 p. 59-61 (PDF)
Het vastlopen van de onderhandelingen met de vakbonden over het strategisch plan van Defensie (4-928)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-94
p. 35-38 4-94 p. 35-38 (PDF)
Het vereenvoudigen van de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen (Technische kennis en bekwaamheid inzake bedrijfsbeheer - Hergroepering in beroepsgroepen - Snellere uitreiking van de attesten - Opleiding in overeenstemming met de vereiste bekwaamheid) (2-525)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 19-21 2-100 p. 19-21 (PDF)
Het verkeersveiligheidsplan (Misdrijf "grote snelheidsovertreding" - Zones 30 - Aanpassing van de straffen) (2-837)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-175
p. 18-20 2-175 p. 18-20 (PDF)
Het voorhanden hebben van wapens - Voorwaarden - Ontwerp van koninklijk besluit (4-1894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1894
Hulde (2001-2002)      
  Mevrouw Leduc feliciteert de heren De Decker, Kelchtermans, Monfils en Moureaux voor hun twintig jaar dienst in het Parlement
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
  De heer Monfils die eveneens sinds twintig jaar een parlementair mandaat bekleedt, heeft zich voor de huldezitting moeten verontschuldigen
2-189
p. 4 2-189 p. 4 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Hulde aan de heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat
4-105
p. 10-11 4-105 p. 10-11 (PDF)
  4-105
p. 12 4-105 p. 12 (PDF)
  4-105
p. 14 4-105 p. 14 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekennen van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker      
  4-3
p. 5-6 4-3 p. 5-6 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Late verzending van de oproepingen voor een vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden      
  2-105
p. 8 2-105 p. 8 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 11 2-105 p. 11 (PDF)
Nieuwe Europese nummerplaten - Plannen - Kostprijs - Redenen (4-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1814
Ontslag van senatoren (1995-1996)      
  de heer Monfils (Vervangen door de heer Hazette)
1-7
p. 144 1-7 p. 144 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Verslag van de heren Monfils en Moens
2-709/7
p. 1-288 2-709/7 p. 1-288 (PDF)
  Algemene bespreking
   Advies van de Raad van State over sommige artikelen van het ontwerp van bijzondere wet
2-115
p. 4 2-115 p. 4 (PDF)
   Bescherming van de veiligheid van de voedselketen
2-115
p. 17-18 2-115 p. 17-18 (PDF)
   Bevoegdheid inzake dierenwelzijn
2-115
p. 18-19 2-115 p. 18-19 (PDF)
   Bevoegdheidsoverdracht inzake visserijbeleid
2-115
p. 19 2-115 p. 19 (PDF)
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-115
p. 21-22 2-115 p. 21-22 (PDF)
   Modaliteiten van de bevoegdheidsoverdracht op het vlak van de gemeenten en de provincies
2-115
p. 12-14 2-115 p. 12-14 (PDF)
   Nieuwe bevoegdheidsverdeling
2-115
p. 5 2-115 p. 5 (PDF)
   Openbaarheid van de debatten in commissie
2-115
p. 4 2-115 p. 4 (PDF)
   Oprichting van een Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele Vernieuwing (Costa)
2-115
p. 6 2-115 p. 6 (PDF)
   Oprichting van een bijzondere werkgroep belast met het opstellen van een lijst van exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking
2-115
p. 22 2-115 p. 22 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-115
p. 20 2-115 p. 20 (PDF)
   Regionalisering van de kerkfabrieken
2-115
p. 22-23 2-115 p. 22-23 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-115
p. 17-20 2-115 p. 17-20 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-115
p. 7-12 2-115 p. 7-12 (PDF)
   Terugbetaling van de europese steun aan landbouwers (steun aan de productie)
2-115
p. 19 2-115 p. 19 (PDF)
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-115
p. 13 2-115 p. 13 (PDF)
  2-115
p. 16 2-115 p. 16 (PDF)
   Vertegenwoordiging van BelgiŽ in de EU-ministerraad inzake landbouwbeleid
2-115
p. 19 2-115 p. 19 (PDF)
   Waarborgen in de faciliteitengemeenten
2-115
p. 5-6 2-115 p. 5-6 (PDF)
  2-115
p. 6 2-115 p. 6 (PDF)
  2-115
p. 14-16 2-115 p. 14-16 (PDF)
   Advies van de Raad van State - Bezwaren over de ongrondwettigheid van sommige Brusselse amendementen
2-116
p. 25-27 2-116 p. 25-27 (PDF)
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 28-29 2-116 p. 28-29 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-116
p. 23-24 2-116 p. 23-24 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 22-25 2-116 p. 22-25 (PDF)
  2-116
p. 30-31 2-116 p. 30-31 (PDF)
   Nieuwe vorm van beroep tot schorsing teneinde de bescherming van de minderheden te verzekeren
2-116
p. 30 2-116 p. 30 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 27-28 2-116 p. 27-28 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-116
p. 28 2-116 p. 28 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 25 2-116 p. 25 (PDF)
   Waarborgen voor de Franstaligen in de gemeenten met bijzonder statuut
2-116
p. 29-30 2-116 p. 29-30 (PDF)
   Waarborgen voor de taalminderheden in het Gewest Brussel Hoofdstad
2-116
p. 25-26 2-116 p. 25-26 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Algemene bespreking
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-129
p. 26-27 2-129 p. 26-27 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen - Franse Gemeenschap
2-129
p. 27-31 2-129 p. 27-31 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-130
p. 31-34 2-130 p. 31-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-171
p. 4-10 2-171 p. 4-10 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Roelants du Vivier en Monfils
2-1549/2
p. 1-9 2-1549/2 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1549/3
p. 1-85 2-1549/3 p. 1-85 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Monfils en Roelants du Vivier, op de tekst aangenomen door de commissie
2-1549/5
p. 2 2-1549/5 p. 2 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid - Reorganisatie - Prioriteit - Verbetering van de proeven en examens - Te lange termijnen (4-6992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6992
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Procedť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  De heer Josť Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995 BZ)      
  Verzoek van de heer Monfils om de eerste minister uit te nodigen in de Senaat voorlezing te houden van de regeringsverklaring
1-3
p. 30 1-3 p. 30 (PDF)
  1-3
p. 31 1-3 p. 31 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1999 BZ)      
  Over het feit dat de eerste minister in de Senaat geen regeringsverklaring aflegt
2-3
p. 12-14 2-3 p. 12-14 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
  2-289
p. 4 2-289 p. 4 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Europees beleid m.b.t. asielzoekers en vluchtelingen
2-7
p. 14-15 2-7 p. 14-15 (PDF)
   Ontwikkeling van een Europese ruimte van veiligheid en recht - Europese Raad van Tampere
2-7
p. 14-15 2-7 p. 14-15 (PDF)
   Turkije : eventuele toetreding tot de EU
2-7
p. 16 2-7 p. 16 (PDF)
   Uitbreiding van de EU
2-7
p. 15-16 2-7 p. 15-16 (PDF)
   Vermindering van de fiscale druk
2-7
p. 13-14 2-7 p. 13-14 (PDF)
   Vermindering van de lasten op arbeid
2-7
p. 14 2-7 p. 14 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   "Tijdspaarrekening" voor eindeloopbaanregelingen
2-73
p. 36 2-73 p. 36 (PDF)
   Actieve welvaartstaat
2-73
p. 34 2-73 p. 34 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging
2-73
p. 36-37 2-73 p. 36-37 (PDF)
   Asiel- en migratiebeleid
2-73
p. 38 2-73 p. 38 (PDF)
   Belastinghervorming
2-73
p. 34-35 2-73 p. 34-35 (PDF)
   Belastingsysteem dat neutraal is t.a.v. de samenlevingsvorm (Gehuwde koppels / Samenwonenden)
2-73
p. 35 2-73 p. 35 (PDF)
   Belastingvermindering voor kinderen ten laste
2-73
p. 35 2-73 p. 35 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-73
p. 39 2-73 p. 39 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-73
p. 35-36 2-73 p. 35-36 (PDF)
   Indeling van de werktijd
2-73
p. 36 2-73 p. 36 (PDF)
   Meer ecologische fiscaliteit
2-73
p. 35 2-73 p. 35 (PDF)
   Mobiliteit - Opstellen van een Witboek
2-73
p. 38 2-73 p. 38 (PDF)
   Oprichting van een Federaal Instituut voor de Mobiliteit
2-73
p. 38 2-73 p. 38 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 39 2-73 p. 39 (PDF)
   Plan duurzame mobiliteit
2-73
p. 45-47 2-73 p. 45-47 (PDF)
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 39-40 2-73 p. 39-40 (PDF)
   Toekomstvisie
2-73
p. 33-34 2-73 p. 33-34 (PDF)
   Tot stand komen van de elektronische overheid (e-government - e-justice)
2-73
p. 37-38 2-73 p. 37-38 (PDF)
   Vermindering van de fiscale druk op de arbeidsinkomsten
2-73
p. 34-35 2-73 p. 34-35 (PDF)
   Vermindering van de sociale lasten
2-73
p. 35 2-73 p. 35 (PDF)
  2-73
p. 36 2-73 p. 36 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 15-16 2-232 p. 15-16 (PDF)
  2-232
p. 21 2-232 p. 21 (PDF)
   Beleid op de internationale scŤne
2-232
p. 19 2-232 p. 19 (PDF)
   Economische groei
2-232
p. 20 2-232 p. 20 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-232
p. 16-18 2-232 p. 16-18 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-232
p. 21 2-232 p. 21 (PDF)
   Hervormingen inzake inkomstenbelastingen
2-232
p. 21 2-232 p. 21 (PDF)
   Hulp voor de meest kwetsbare mensen
2-232
p. 22 2-232 p. 22 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-232
p. 22 2-232 p. 22 (PDF)
   Politiehervorming
2-232
p. 18 2-232 p. 18 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-232
p. 22 2-232 p. 22 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-232
p. 22 2-232 p. 22 (PDF)
   Verdubbeling van de moederschapsuitkering en -rust voor de zelfstandige vrouwen
2-232
p. 22 2-232 p. 22 (PDF)
   Verlaging van de werknemersbijdragen voor de werknemers met lage lonen
2-232
p. 22 2-232 p. 22 (PDF)
   Wetgevend werk dat vůůr de verkiezingen nog moet worden afgerond
2-232
p. 23 2-232 p. 23 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Vereenvoudiging van de banenplannen
2-233
p. 46-47 2-233 p. 46-47 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Actief buitenlands beleid
2-145
p. 27-28 2-145 p. 27-28 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-145
p. 26-27 2-145 p. 26-27 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 30-34 2-145 p. 30-34 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-145
p. 27 2-145 p. 27 (PDF)
  2-145
p. 28-30 2-145 p. 28-30 (PDF)
   Vredesproces in het Midden-Oosten
2-145
p. 28 2-145 p. 28 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Riziv - Gehoorapparaten - Terugbetaling (4-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-247
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2002-2003)      
  Toepassing artikel 61 (Als een artikel verworpen wordt, is het ontwerp geamendeerd en mag de eindstemming eerst plaatsvinden nadat vijf dagen verstreken zijn)
2-288
p. 50 2-288 p. 50 (PDF)
Vergoeding wegens arbeidsongeval - Personenbelasting - Inhouding inzake sociale zekerheid (2-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 966 2-21 p. 966 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils en Francis Delpťrťe
4-1531/1
p. 1-3 4-1531/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 43-49 4-108 p. 43-49 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten (1-133)      
  Voorstel van de heer Monfils c.s.
1-133/1
p. 1-3 1-133/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 26 van het Reglement van de Senaat (Openbaarmaking van de werkzaamheden van de subcommissies en werkgroepen) (2-872)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-872/1
p. 1-2 2-872/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Monfils
2-872/2
p. 1 2-872/2 p. 1 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Monfils
2-159
p. 34-35 2-159 p. 34-35 (PDF)
  2-159
p. 61 2-159 p. 61 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 84 van het reglement van de Senaat (Bestrijding van antidemocratische extremistische partijen door hen de mogelijkheid te ontnemen om zich tot erkende fracties te verenigen en door de regel van de evenredige vertegenwoordiging niet meer op hen van toepassing te maken) (2-753)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-753/1
p. 1-3 2-753/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het Reglement van de Senaat (De voorzitter van de Senaat is van rechtswege voorzitter van ťťn van de vaste commissies waarvan hij deel uitmaakt) (2-110)      
  Verslag namens het Bureau door de heer Monfils
2-110/2
p. 1-4 2-110/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-11
p. 21-23 2-11 p. 21-23 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiŽntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen) (2-622)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-857/1
p. 1-4 2-857/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Bespreking
2-52
p. 4-27 2-52 p. 4-27 (PDF)
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de begeleiding van minderjarige seksuele delinquenten (4-116)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-116/1
p. 1-5 4-116/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nanotechnologieŽn (Onderzoek inzake het oneindig kleine) (4-123)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-123/1
p. 1-10 4-123/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria (4-1578)      
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Monfils
4-1578/2
p. 1-2 4-1578/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van federale openbare gebouwen (4-265)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-265/1
p. 1-4 4-265/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1100)      
  Voorstel van de heren Monfils en Roelants du Vivier
2-1100/1
p. 1-3 2-1100/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy
2-1100/2
p. 1-2 2-1100/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Laloy en de heer Monfils
2-1100/3
p. 2 2-1100/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) (4-1233)      
  Voorstel van de heren FranÁois Roelants du Vivier en Philippe Monfils
4-1233/1
p. 1-9 4-1233/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (2-918)      
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Europese ruimtevaartbedrijf Arianespace (2-1527)      
  Voorstel van de heren Monfils en Roelants du Vivier en mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1527/1
p. 1-11 2-1527/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op kopiŽren voor eigen gebruik (ten einde het kopiŽren voor eigen gebruik, t.b.v. de betrokkene zelf of voor gebruik in familiekring, op te nemen in de uitzonderingscategorieŽn waarvoor de technische maatregelen kunnen worden opgeheven - Uitvoeringsbesluiten wet 22 mei 2005) (4-146)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-146/1
p. 1-4 4-146/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Monfils
2-221/2
p. 1-2 2-221/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg (4-923)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-923/1
p. 1-3 4-923/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Philippe Monfils
4-1511/1
p. 1-5 4-1511/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het aanleggen van een globaal kadaster van personen met een handicap (Werkgroep) (4-1649)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1649/1
p. 1-3 4-1649/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om BelgiŽ ertoe aan te zetten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, te ratificeren (4-531)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-531/1
p. 1-3 4-531/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de regering te vragen jaarlijks bij het Parlement een verslag in te dienen met betrekking tot de evaluatie van de doelstellingen inzake werkgelegenheid voor gehandicapten in de overheidsdiensten (4-708)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-708/1
p. 1-3 4-708/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 30-32 2-142 p. 30-32 (PDF)
  2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over Cyprus (Toetreding tot de Europese Unie - Oplossing voor het probleem Cyprus) (2-494)      
  Voorstel van de heren Monfils en Siquet
2-494/1
p. 1-3 2-494/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heren Monfils en Siquet
2-494/2
p. 1-3 2-494/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-78
p. 26-33 2-78 p. 26-33 (PDF)
Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ (2-198)      
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de deontologische gedragsregels die de regering moet aannemen inzake buitenlands beleid (2-611)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Monfils
2-611/2
p. 1-2 2-611/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ (2-956)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Monfils
2-220
p. 52 2-220 p. 52 (PDF)
  2-220
p. 58-59 2-220 p. 58-59 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Amendement nr 2 van de heren Monfils en Roelants du Vivier
2-869/2
p. 5 2-869/2 p. 5 (PDF)
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Josť Daras, de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Voorstel van de heer Monfils en mevrouw Leduc
2-317/1
p. 1-2 2-317/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verklaring van Laken (2-923)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Monfils
   (Hervorming en verdieping van de EU)
2-923/1
p. 1-5 2-923/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune en de heren Mahoux en Monfils
2-521/1
p. 1-4 2-521/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Cyprus - Agenderen op internationale fora) (2-1174)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Monfils
2-1174/2
p. 1-3 2-1174/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Monfils
2-1174/3
p. 1 2-1174/3 p. 1 (PDF)
  Over het doel van de resolutie om te ijveren voor een feitelijke erkenning van de zogenaamde Turkse republiek Noord-Cyprus
2-208
p. 45-47 2-208 p. 45-47 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 32-33 2-216 p. 32-33 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale ontvoeringen van kinderen door een van de ouders (2-395)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-395/1
p. 1-3 2-395/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-114/1
p. 1-6 4-114/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Philippe Monfils
4-114/2
p. 1-2 4-114/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Philippe Monfils
4-114/3
p. 1 4-114/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Philippe Monfils en FranÁois Roelants du Vivier
4-114/4
p. 1 4-114/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Philippe Monfils et consorts
4-114/4
p. 1 4-114/4 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-38
p. 39-41 4-38 p. 39-41 (PDF)
  Bespreking van het amendement
4-38
p. 41-43 4-38 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
  Stemming over het amendement en stemverklaringen van de heren Monfils, Colla, Mahoux, Geens, Ceder en Vankrunkelsven
2-26
p. 58-60 2-26 p. 58-60 (PDF)
  2-26
p. 68 2-26 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1008/2
p. 1 2-1008/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-871/2
p. 1 2-871/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-63/2
p. 1 2-63/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1546/2
p. 1 2-1546/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1383/2
p. 1 2-1383/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-454/2
p. 1 2-454/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1547/2
p. 1 2-1547/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1541/2
p. 1 2-1541/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-250/2
p. 1 2-250/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-1382/2
p. 1 2-1382/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-870/2
p. 1 2-870/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Verslag van de heren Monfils en Caluwť
2-327/2
p. 1 2-327/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  Stemming
2-288
p. 58 2-288 p. 58 (PDF)
  2-288
p. 97-98 2-288 p. 97-98 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers (4-2861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2861
Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers (4-2862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2862
Wegpolitie - Aankoop nieuwe voertuigen type BMW X5 - Verantwoording (4-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1667
Wensen (2002-2003)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - SubsidiŽring van de verenigingen (4-1893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1893
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - SubsidiŽring van de verenigingen (4-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2566
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - SubsidiŽring van de verenigingen (4-5608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5608
Wet van 8†juni†2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikel†32 - Toepassing - Geldigheidsduur van erkenningen en vergunningen (4-1795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1795
Wetsontwerp betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid (Ontwikkeling van de e-overheid - Mogelijkheid voor de overheidsdiensten om zich onder mekaar te verenigen en wel in de vorm van een vzw, ten einde hun informatie te beheren) (2-770)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 44-46 2-134 p. 44-46 (PDF)
  Stemming over het ontwerp in zijn geheel en stemverklaringen van de heren Monfils, Barbeaux en Vandenberghe
2-134
p. 52 2-134 p. 52 (PDF)
  2-134
p. 70 2-134 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Verreycken, Monfils en Ceder en mevrouw Nyssens
2-18
p. 27-31 2-18 p. 27-31 (PDF)
  2-18
p. 46-51 2-18 p. 46-51 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendementen nrs 56 tot 59 van de heer Monfils
2-280/4
p. 3-5 2-280/4 p. 3-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en van de heren Mahoux en Monfils
2-50
p. 5-6 2-50 p. 5-6 (PDF)
  2-50
p. 8-9 2-50 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Versoepeling en vereenvoudiging van de behandeling van verzoeken) (2-1325)      
  Amendement nr 1 van de heer Monfils
2-1325/2
p. 1-2 2-1325/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Monfils
2-1325/4
p. 8 2-1325/4 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993 (2-377)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Galand, Mahoux, Monfils, Geens en Dallemagne
2-57
p. 29-31 2-57 p. 29-31 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 32-37 2-114 p. 32-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 (2-446)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Monfils
2-57
p. 33 2-57 p. 33 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (2-838)      
  Algemene bespreking
2-161
p. 32-35 2-161 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (4-1069)      
  Algemene bespreking
4-60
p. 43-48 4-60 p. 43-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek AlbaniŽ, 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ, ondertekend te Brussel op 9 juli 2008 (4-1109)      
  Algemene bespreking
4-60
p. 48-51 4-60 p. 48-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Bijzondere machten
2-67
p. 48 2-67 p. 48 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 47 2-67 p. 47 (PDF)
  2-67
p. 48-49 2-67 p. 48-49 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-67
p. 49-50 2-67 p. 49-50 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 49 2-67 p. 49 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-67
p. 50-51 2-67 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Opnemen van de Europese gedragscode in de nationale wetgeving - Uitbreiding van de toepassing van de wet tot materieel gebruikt voor ordehandhaving - Rapportering aan het Parlement) (2-1425)      
  Verslag van de heer Monfils
2-1425/3
p. 1-8 2-1425/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendement nr 15 van de heer Monfils
2-288/4
p. 1 2-288/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Philippe Monfils
4-105
p. 14-15 4-105 p. 14-15 (PDF)
  4-105
p. 19-20 4-105 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-37
p. 57-86 2-37 p. 57-86 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Over de regeling van werkzaamheden
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement (Concordantie herstellen tussen de voornoemde wet en de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen) (4-1186)      
  Verslag van de heer Philippe Monfils
4-1186/2
p. 1-4 4-1186/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-65
p. 39-40 4-65 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (Concordantie herstellen tussen de voornoemde wet en de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen) (4-1187)      
  Verslag van de heer Philippe Monfils
4-1187/2
p. 1 4-1187/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-65
p. 39-40 4-65 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-92
p. 7-8 2-92 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Amendement nr 19 van de heren Monfils en Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-833/5
p. 2-3 2-833/5 p. 2-3 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-144
p. 35-36 2-144 p. 35-36 (PDF)
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (4-310)      
  Algemene bespreking
4-5
p. 11-18 4-5 p. 11-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendement nr 23 van de heer Philippe Monfils
4-1411/4
p. 13 4-1411/4 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9, 22 en 24 van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heer Philippe Monfils
4-1411/4
p. 1-6 4-1411/4 p. 1-6 (PDF)
  4-1411/4
p. 13 4-1411/4 p. 13 (PDF)
  4-1411/4
p. 13-14 4-1411/4 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Algemene bespreking
2-270
p. 31-46 2-270 p. 31-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Amendement nr 27 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Monfils
2-691/2
p. 16 2-691/2 p. 16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorsel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde tot een betere bescherming van de gezelschapsdieren te komen (Verhandelingsverbod van honden- en kattenvachten) (2-1143)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1143/1
p. 1-3 2-1143/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van proefpersonen bij medisch onderzoek (Waarborgen - Schadevergoeding en objectieve aansprakelijkheid) (2-222)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-222/1
p. 1-5 2-222/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling (4-1138)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Guy Swennen en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Nahima Lanjri
4-1138/1
p. 1-8 4-1138/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de dotaties aan leden van de koninklijke familie (Wettelijk kader) (2-1054)      
  Voorstel van de heren de Clippele en Monfils
2-1054/1
p. 1-6 2-1054/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Monfils c.s.
2-244/4
p. 7-8 2-244/4 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 240 van de heer Monfils c.s.
2-244/13
p. 6 2-244/13 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 479 van de heer Monfils c.s.
2-244/17
p. 20 2-244/17 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 687 van de heer Monfils c.s.
2-244/20
p. 12 2-244/20 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 674, 685 en 686 van de heer Monfils
2-244/20
p. 7 2-244/20 p. 7 (PDF)
  2-244/20
p. 12 2-244/20 p. 12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodhulp aan slachtoffers van gewelddaden (Verdubbeling van het maximumbedrag van de hulp) (2-1034)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1034/1
p. 1-2 2-1034/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (Overdracht van het onroerend goed waarin de apotheek gevestigd is : democratisering van de toegang tot het beroep van apotheker) (2-125)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-125/1
p. 1-5 2-125/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Monfils
2-125/2
p. 1 2-125/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-159
p. 24-27 2-159 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer Monfils
2-246/2
p. 23 2-246/2 p. 23 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed (Invoeging afdeling "Hulp van de Staat aan slachtoffers van daden van moed" in hoofdstuk III van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen) (2-326)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-326/1
p. 1-5 2-326/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Monfils
2-326/2
p. 1-4 2-326/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Monfils
2-326/3
p. 1-2 2-326/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Monfils
2-326/4
p. 1 2-326/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-113
p. 6-9 2-113 p. 6-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dotaties aan leden van de koninklijke familie (4-815)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-815/1
p. 1-4 4-815/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendementen nrs 80 tot 82, 96 en 98 van de heer Monfils en mevrouw Cornet d'Elzius
2-548/5
p. 59-61 2-548/5 p. 59-61 (PDF)
  2-548/5
p. 68 2-548/5 p. 68 (PDF)
  2-548/5
p. 69-70 2-548/5 p. 69-70 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-87/1
p. 1-13 2-87/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Voorstel van de heren Monfils en Mahoux
2-695/1
p. 1-15 2-695/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendement nr 69 van de heren Mahoux en Monfils
2-695/5
p. 10 2-695/5 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 125 van de heren Monfils en Mahoux
2-695/7
p. 24-25 2-695/7 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 133 van de heer Monfils c.s.
2-695/9
p. 1 2-695/9 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 134 van de heren Monfils en Mahoux
2-695/9
p. 2 2-695/9 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 137 en 140 van de heer Monfils c.s.
2-695/10
p. 1 2-695/10 p. 1 (PDF)
  2-695/10
p. 2 2-695/10 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 138, 144 en 145 van de heer Monfils
2-695/10
p. 1-2 2-695/10 p. 1-2 (PDF)
  2-695/10
p. 3 2-695/10 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 161 tot 163 van de heer Monfils
2-695/11
p. 5 2-695/11 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 268 van de heren Monfils en Colla, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 44 2-695/17 p. 44 (PDF)
  Amendementen nrs 166, 167, 169 tot 176 en 262 van de heren Mahoux en Monfils, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 2 2-695/17 p. 2 (PDF)
  2-695/17
p. 2-4 2-695/17 p. 2-4 (PDF)
  2-695/17
p. 42 2-695/17 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 177, 178 en 269 van de heer Monfils, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 4-5 2-695/17 p. 4-5 (PDF)
  2-695/17
p. 44 2-695/17 p. 44 (PDF)
  Amendementen nrs 267 en 275 van de heer Monfils c.s., ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 43 2-695/17 p. 43 (PDF)
  2-695/17
p. 45 2-695/17 p. 45 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames van Kessel, Nyssens en De Roeck en de heren Mahoux, Monfils, Remans, Colla, Vandenberghe en Vankrunkelsven
2-249
p. 35-40 2-249 p. 35-40 (PDF)
  2-249
p. 68 2-249 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-184
p. 41-42 2-184 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (1-34)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-34/1
p. 1-8 1-34/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-22/1
p. 1-8 2-22/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende therapeutische experimenten op zwangere en lacterende vrouwen (Invoeging van een artikel 8bis in de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon) (4-111)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-111/1
p. 1-4 4-111/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comitť voor de Sport (belast met het verstrekken van advies in alle geschillen waarbij sportbeoefenaars, sportclubs en sportbonden tegenover elkaar komen te staan - Niet-betaalde sportbeoefenaars) (2-497)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-497/1
p. 1-9 2-497/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comitť voor de Sport (belast met het verstrekken van advies in geschillen waarbij sportbeoefenaars, sportclubs en sportbonden tegenover elkaar komen te staan - Niet-betaalde sportbeoefenaars) (1-119)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-119/1
p. 1-9 1-119/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters (Vrijstelling van werkgeversbijdragen - Omscholing van oud-topsporters) (1-118)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-118/1
p. 1-8 1-118/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 11 van de heer Monfils
2-409/2
p. 5 2-409/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Monfils
2-409/3
p. 12 2-409/3 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heer Monfils c.s.
2-409/8
p. 1-2 2-409/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 4-11 2-160 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Monfils
2-1158/2
p. 1-9 2-1158/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 110 van de heren Moens en Monfils
2-1158/5
p. 18 2-1158/5 p. 18 (PDF)
  Amendementen nrs 118 tot 121 van de heer Monfils
2-1158/7
p. 1-4 2-1158/7 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 140 van de heer Monfils
2-1158/10
p. 1-2 2-1158/10 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 144, 146 en 147 van de heer Monfils
2-1158/11
p. 1-2 2-1158/11 p. 1-2 (PDF)
  2-1158/11
p. 3 2-1158/11 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 155 en 156 van de heren Happart en Monfils
2-1158/12
p. 1-2 2-1158/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 170 van de heer Monfils
2-1158/13
p. 4 2-1158/13 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 136, 139 en 169 van de heren Happart en Monfils, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/16
p. 1 2-1158/16 p. 1 (PDF)
  2-1158/16
p. 2 2-1158/16 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 175 tot 189 van de heren Monfils en Happart, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/17
p. 1-8 2-1158/17 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
  2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 35-39 2-288 p. 35-39 (PDF)
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verbod op de kinderhandel (Verkoop van ongeboren of pasgeboren kinderen - Invoeging artikel 391 sexies in het Strafwetboek - Wijziging artikel 10 ter, 2, voorafgaande titel Wetboek strafvordering - Wijziging wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie) (4-122)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-122/1
p. 1-3 4-122/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen betreffende de opening, de overdracht en de fusie van apotheken (1-35)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-35/1
p. 1-9 1-35/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel inzake sommige aspecten van de bio-ethiek (Kunstmatige voortplanting - Burgerlijk Wetboek: adoptie - Medisch onderzoek - Strafbepalingen) (1-37)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-37/1
p. 1-27 1-37/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om tuchtbeslissingen op gerechtelijk gebied eveneens te verzenden naar de Hoge Raad voor de Justitie (Aanvulling artikel 427 Gerechtelijk Wetboek) (4-1443)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1443/1
p. 1-3 4-1443/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Colla, Mahoux, Galand, Monfils en Thissen
2-199
p. 34-36 2-199 p. 34-36 (PDF)
  2-199
p. 52-53 2-199 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (4-1748)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1748/1
p. 1-32 4-1748/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot verzwaring van de straffen voor misdrijven tegen jongeren en bejaarden en tot invoering van strengere voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die geÔnterneerd zijn krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij (1-36)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-36/1
p. 1-10 1-36/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (FinanciŽle steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (4-145)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-145/1
p. 1-3 4-145/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren (Wijziging artikel 380 en 380ter Strafwetboek - Schrapping van het misdrijf van werving en van het misdrijf van het houden van een huis van prostitutie - Arbeidsovereenkomst of statuut van zelfstandige - Maken van reclame voor seksuele dienstverlening) (4-151)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-151/1
p. 1-7 4-151/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van personen die zich prostitueren (2-906)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-906/1
p. 1-7 2-906/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 144 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Monfils
2-12/11
p. 16 2-12/11 p. 16 (PDF)
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, de Clippele, Monfils, Vankrunkelsven, Vandenberghe en Mahoux en van mevrouw Nyssens
2-170
p. 41-43 2-170 p. 41-43 (PDF)
  2-170
p. 62 2-170 p. 62 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van feiten die ertoe strekken de toepassing van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking te belemmeren (1-85)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-85/1
p. 1-4 1-85/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken (4-1236)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1236/1
p. 1-3 4-1236/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (4-885)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en de dames Christiane Vienne en Vanessa Matz
4-885/1
p. 1-4 4-885/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar (Kindermishandeling) (4-1650)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1650/1
p. 1-3 4-1650/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het informatierecht van de slachtoffers (Automatische informatie door de magistraat van alle personen die schade geleden kunnen hebben over het verloop van het dossier) (2-1045)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1045/1
p. 1-3 2-1045/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ß3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding op de identiteitskaart van de wijze waarop de echtscheiding is totstandgekomen - Verstoting - Vreemdelingen) (2-218)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-34
p. 33-35 2-34 p. 33-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de programmawet (I) van 24 december 2002 teneinde een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren voor werkgevers die personen met een handicap in dienst nemen (4-1004)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1004/1
p. 1-3 4-1004/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft (Ontwikkeling van de film- en audiovisuele sector - Fiscale stimulans) (2-703)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-703/1
p. 1-6 2-703/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Monfils
2-703/2
p. 2 2-703/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 40-42 2-125 p. 40-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (4-264)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-264/1
p. 1-3 4-264/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (2-100)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (4-150)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-150/1
p. 1-4 4-150/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen (Voorstel in het verlengde van de conclusies van het verslag van 1997 van de Onderzoekscommissie over de sekten) (4-367)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-367/1
p. 1-3 4-367/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (Vereenvoudiging van de procedure van volle adoptie) (2-88)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-88/1
p. 1-4 2-88/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendementen nrs 15 tot 22 van de heer Philippe Monfils
4-924/3
p. 66-72 4-924/3 p. 66-72 (PDF)
  Amendementen nrs 6, 7, 30 tot 33, 45, 48 en 66 van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Philippe Monfils
4-924/3
p. 62-63 4-924/3 p. 62-63 (PDF)
  4-924/3
p. 76-78 4-924/3 p. 76-78 (PDF)
  4-924/3
p. 83-84 4-924/3 p. 83-84 (PDF)
  4-924/3
p. 86 4-924/3 p. 86 (PDF)
  4-924/3
p. 92 4-924/3 p. 92 (PDF)
  Amendementen nrs 79 tot 82 van de heer Philippe Monfils
4-924/7
p. 3-7 4-924/7 p. 3-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
  4-100
p. 10-21 4-100 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau (op initiatief van het Parlement) (2-534)      
  Voorstel van de heer Monfils en mevrouw de T'Serclaes
2-534/1
p. 1-7 2-534/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem (Bioscoopbezoek door minderjarigen - Filmkeuringscommissie - Voorlichtingssysteem) (4-148)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-148/1
p. 1-5 4-148/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Amendement nr 5 van de heer Monfils
2-1255/3
p. 4-5 2-1255/3 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-427/1
p. 1-5 2-427/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heer Monfils c.s.
2-427/2
p. 5-7 2-427/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Monfils
2-427/3
p. 2 2-427/3 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 32-34 2-92 p. 32-34 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-208
p. 35-42 2-208 p. 35-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 54bis in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) (Evenwicht van houders van auteursrechten en naburige rechten en de kabelmaatschappijen wanneer de overeenkomst betreffende de toestemming van doorgifte van programma's via de kabel afloopt) (2-496)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-496/1
p. 1-3 2-496/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Monfils
2-496/3
p. 1-5 2-496/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heren Istasse en Monfils
2-496/4
p. 1 2-496/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 4-6 2-238 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Philippe Monfils
4-495/2
p. 4-6 4-495/2 p. 4-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 32-35 4-53 p. 32-35 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
4-54
p. 32 4-54 p. 32 (PDF)
  4-54
p. 38 4-54 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-147/1
p. 1-9 4-147/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening) (2-1047)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Monfils en mevrouw de T'Serclaes
2-1173/2
p. 1-5 2-1173/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (2-39)      
  Over de inoverwegingneming
2-6
p. 29-30 2-6 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (4-32)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 13-15 4-118 p. 13-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen (Repressieslachtoffers - Verwijdering en verbanning) (2-1294)      
  Stemming over de inoverwegingneming
2-231
p. 38-39 2-231 p. 38-39 (PDF)
  2-231
p. 54 2-231 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Federale Boedel (Beheer van het Federale patrimonium - Inventaris van alle objecten, meubilair en kunstwerken) (4-1269)      
  Voorstel van de heren FranÁois Roelants du Vivier en Philippe Monfils
4-1269/1
p. 1-6 4-1269/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (4-76)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heren Philippe Monfils en Francis Delpťrťe
4-76/1
p. 1-6 4-76/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de voorlichting bij een openbare oproep tot sociale solidariteit (Verzoek aan het publiek om een of meerdere personen financieel ter hulp te komen, ter delging van de kosten voor behandeling van de handicap of ziekte van de betrokkene[n], dan wel van de daaraan inherente aanpassingen aan diens of dier [on]roerende goederen) (4-112)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-112/1
p. 1-5 4-112/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een veilige opslag van gevaarlijke bewijsstukken in de justitiepaleizen (o.a. wapens, munitie, explosieven, chemische producten, drugs, geneesmiddelen - Veiligheids- en controlemaatregelen - Jaarlijkse inventaris) (4-1645)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1645/1
p. 1-4 4-1645/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van het beroep van sportmakelaar (4-120)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-120/1
p. 1-6 4-120/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de elementen opgenomen in de gegevensbank bedoeld in artikel 427, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de adviezen van de Nationale Tuchtraad over de voorgestelde straffen (4-1444)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1444/1
p. 1-4 4-1444/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden (Verbieden van organisaties van private personen waarvan het oogmerk erin bestaat de door de wet aangewezen organen voor controle op de politiediensten aan te vullen) (2-1389)      
  Voorstel van de heren De Decker, Vandenberghe, Thissen en Monfils en mevrouw Lizin
2-1389/1
p. 1-4 2-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep (Wijziging art. 1057 Gerechtelijk Wetboek) (2-1036)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1036/1
p. 1-2 2-1036/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, ß 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen (4-498)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-498/1
p. 1-2 4-498/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-34
p. 33-35 2-34 p. 33-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen (2-1577)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1577/1
p. 1-3 2-1577/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
2-63
p. 46-48 2-63 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1į, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen (4-501)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-501/1
p. 1-2 4-501/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de benoeming van de magistraten (Verzekeren dat de Benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie worden ingelicht over de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen en lopende procedures - Voegen bij het benoemingsdossier van de door de Advies- en onderzoekscommissies van de HRJ gegrond verklaarde klachten - Onderzoeksbevoegdheid van de Benoemings- en aanwijzingscommissies) (4-1470)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1470/1
p. 1-8 4-1470/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 283 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vereffening van de rolrechten en de expeditierechten in debet teneinde de rechtsbedeling toegankelijker te maken) (2-922)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-922/1
p. 1-4 2-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vast bedrag voor beroepskosten van de zelfstandige onthaalmoeders, de kinderdagverblijven en de minicrŤches) (4-117)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-117/1
p. 1-3 4-117/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Monfils
4-117/2
p. 1 4-117/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden (Vervanging van de woorden "na te hebben gestopt" door "met lagere en aangepaste snelheid") (4-500)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-500/1
p. 1-2 4-500/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde de strafbaarstelling van pornografie uit te breiden tot de geluidsdragers (Wijziging artikel 383bis Strafwetboek) (4-142)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-142/1
p. 1-3 4-142/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde het bewust bekijken van pedopornografische dragers via een telecommunicatienetwerk te bestraffen (4-717)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-717/1
p. 1-2 4-717/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Tankstations en winkels verbonden aan tankstations) (2-269)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-269/1
p. 1-5 2-269/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 418, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de termijn voor het instellen van een tuchtprocedure tegen een magistraat te verkorten van zes tot drie maanden (4-1442)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1442/1
p. 1-3 4-1442/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Beperking door de rechter van het verval van het recht een wagen te besturen in geval de ongeschiktheid van de bestuurder niet volledig is) (2-501)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-501/1
p. 1-4 2-501/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils c.s.
2-579/1
p. 1-3 2-579/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nagy, Willame-Boonen en Nyssens en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Monfils en Morael
2-83
p. 25-28 2-83 p. 25-28 (PDF)
  2-83
p. 57-58 2-83 p. 57-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Doorgifte van programma's via kabel - Onenigheid - Instelling van een verplichte procedure tussen de beheersvennootschappen en de omroeporganisaties) (2-533)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-533/1
p. 1-3 2-533/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 4-6 2-238 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen (4-321)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-321/1
p. 1-3 4-321/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken (4-499)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-499/1
p. 1-3 4-499/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (4-415)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en mevrouw Dominique Tilmans
4-415/1
p. 1-3 4-415/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Voorstel van de heren Monfils en Happart
2-895/1
p. 1-5 2-895/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Monfils
2-895/2
p. 1-2 2-895/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Monfils en Happart c.s.
2-895/4
p. 1-2 2-895/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-219
p. 35-38 2-219 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (Reclame en sponsoring voor tabaksproducten - EG-richtlijn) (2-28)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-28/1
p. 1-4 2-28/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip syntheseconclusies erin op te nemen (Met het oog op de vereenvoudiging van het werk van de rechter en zo de gerechtelijke achterstand weg te werken) (2-1027)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1027/1
p. 1-3 2-1027/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen (2-1037)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1037/1
p. 1-2 2-1037/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (Inlichten van de donoren van gameten en overtollige embryo's in een toegankelijk taalgebruik over het doel van lopende onderzoeksprojecten) (4-972)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils
4-972/1
p. 1-5 4-972/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils
4-972/2
p. 1-2 4-972/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen (Gerechtelijke achterstand : nieuwe verplichting voor de deskundige wat betreft de voortgang van zijn werkzaamheden) (2-1091)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1091/1
p. 1-2 2-1091/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof) (Herstel van de gelijkschakeling van het pecuniair statuut van de referendarissen van het Arbitragehof met de referendarissen van de Raad van State) (2-623)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-859/1
p. 1-5 2-859/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen veinzen tegen personen of eigendommen (Bestraffing van de daad verricht om voor te wenden of materieel indruk te wekken dat een aanslag op personen of eigendommen wordt gepleegd - Bestraffing van de dreiging bacteriologische of chemische stoffen te gebruiken of te stelen) (2-925)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-925/1
p. 1-3 2-925/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (Opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter : vestiging van vruchtgebruik ; zaakvoerder van een landbouwvennootschap) (2-401)      
  Algemene bespreking
2-218
p. 61-63 2-218 p. 61-63 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Voorstel van de heren Monfils, Happart en Thissen c.s.
2-1336/1
p. 1-4 2-1336/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Monfils en Happart
2-1336/2
p. 1-2 2-1336/2 p. 1-2 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten (Wetboek der successierechten, artt. 83-3 en 83-4 - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artt. 104, 109, 111, 199 en 200) (2-75)      
  Voorstel van de heer Monfils c.s.
2-75/1
p. 1-9 2-75/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Monfils
2-75/2
p. 1-5 2-75/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-95
p. 16-19 2-95 p. 16-19 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-119
p. 32-33 2-119 p. 32-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts ťťn lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-858/1
p. 1-2 2-858/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet, teneinde kandidaten die niet aan de eisen van de democratie voldoen, te verbieden het ambt van burgemeester, schepen of lid van de bestendige deputatie uit te oefenen (Kandidaten van een "niet-democratische" partij - Raad van State) (2-346)      
  Voorstel van de heer Monfils c.s.
2-346/1
p. 1-7 2-346/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoŲrdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen (4-121)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-121/1
p. 1-2 4-121/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, om de regeling inzake verhoogde kinderbijslagen voor kinderen met een handicap uit te breiden tot kinderen geboren voor 1 januari 1993 (4-737)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-737/1
p. 1-5 4-737/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968 (Strijd tegen snelheid en dronkenschap : strafmaatregelen) (1-33)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-33/1
p. 1-3 1-33/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging betreffende de toekenning van materiŽle bijstand (Terugbetaling van geneeskundige verzorging - Hospitalisatieverzekering) (4-332)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-332/1
p. 1-3 4-332/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
4-47
p. 106-107 4-47 p. 106-107 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Evenredigheidsbeginsel - Geval waarbij een strekking binnen het orgaan of de instelling een meerderheid van de vertegenwoordigers heeft zonder tegelijk een meerderheid te bezitten in de vertegenwoordigde vergadering - Samenstellen van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie) (4-312)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-312/1
p. 1-9 4-312/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Monfils
2-1256/2
p. 1-4 2-1256/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Monfils
2-1256/4
p. 1-2 2-1256/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht (Toekenning van een strafonderbreking - Enkelband) (4-1506)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1506/1
p. 1-4 4-1506/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle (Beheerscontract - Parlementaire controle - Overheidscontrole en behoorlijke uitvoering van de opdrachten van openbare dienst - Ontoereikende actiemiddelen van de overheid) (2-974)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-974/1
p. 1-8 2-974/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wat de tussenpersonen betreft (Betere bescherming van de jonge sportbeoefenaar mits invoering van onverenigbaarheden die belangenconflicten moeten voorkomen alsook een erkenningsvoorwaarde voor tussenpersonen) (2-641)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-641/1
p. 1-4 2-641/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien teneinde rechtsbescherming te verlenen aan biotechnologische uitvindingen (2-176)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-176/1
p. 1-12 2-176/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-704/1
p. 1-12 2-704/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Monfils
2-704/3
p. 1-10 2-704/3 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 73 tot 77 van de heer Monfils
2-704/8
p. 17-20 2-704/8 p. 17-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiŽle middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Verslag van de heer Philippe Monfils
4-764/3
p. 1-11 4-764/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Toepasselijkheid van het mededingingsrecht op vrije beroepen en hun orden) (2-126)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-126/1
p. 1-6 2-126/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betreft de rechten van de slachtoffers (Toekennen van meer rechten aan het slachtoffer) (2-1044)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1044/1
p. 1-3 2-1044/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar (4-143)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-143/1
p. 1-3 4-143/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Afschaffing van de bijdragen voor vergunningen en hernieuwingen inzake wapenbezit - Uitbreiding van de wettige gronden voor erfgenamen - Toestemming voor jagers en sportschutters om hun wapens te behouden na verstrijken van hun licentie - Uitbreiding van de wettige gronden voor wie in het bezit is van wettelijk voor de inwerkingtreding van de wet verkregen wapens - Tijdelijk gebruiksonklaar maken van wapens - Musea en wetenschappelijke instellingen) (4-9)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-9/1
p. 1-14 4-9/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen met zes maanden, namelijk tot 31 december 2007 (4-8)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-8/1
p. 1-3 4-8/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten einde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen (2-89)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-89/1
p. 1-6 2-89/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Monfils
2-89/2
p. 1-5 2-89/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen (4-152)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-152/1
p. 1-10 4-152/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de berechting bij verstek betreft (Oneigenlijk gebruik van de verzetsprocedure voorkomen) (2-640)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-640/1
p. 1-4 2-640/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-119/1
p. 1-13 4-119/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 18 van de heer Philippe Monfils
4-119/3
p. 1-9 4-119/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Philippe Monfils
4-119/4
p. 1-2 4-119/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 24 van de heer Philippe Monfils c.s.
4-119/4
p. 2-4 4-119/4 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren (Tax shelter voor de filmindustrie, beeldende kunsten en podiumkunsten - Bedrijfsmecenaat - Belastingkrediet ten gunste van de muziekindustrie - Belastingkrediet voor particulieren voor de uitgaven voor kunst en cultuur) (4-1264)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils en FranÁois Roelants du Vivier
4-1264/1
p. 1-22 4-1264/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp (4-118)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-118/1
p. 1-3 4-118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat betreft de achterstand in de betaling van sociale bijdragen (2-1035)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1035/1
p. 1-4 2-1035/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, wat betreft de moederschapsrust (2-1026)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-1026/1
p. 1-4 2-1026/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde aan de geconventionneerde kinderonthaalsters het voordeel van de werkloosheidsverzekering te bieden (4-113)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-113/1
p. 1-2 4-113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de 3e graad te maken (4-709)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-709/1
p. 1-3 4-709/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (Correcties, inzonderheid wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, van een aantal ongelijkheden ten nadele van kunstenaars die hun activiteiten uitoefenen als loontrekkende) (4-149)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-149/1
p. 1-4 4-149/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wjiziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (Periode van deeltijdse werkhervatting na ziekte - 60-plussers) (4-115)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-115/1
p. 1-3 4-115/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan 16 jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank (4-144)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-144/1
p. 1-2 4-144/1 p. 1-2 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999