S. 2-1035 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat betreft de achterstand in de betaling van sociale bijdragen
Philippe Monfils   

sociale bijdrage
sociale zekerheid
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1035/1 2-1035/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/2/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2002   Indiening Doc. 2-1035/1 2-1035/1 (PDF)
7/2/2002   Inoverwegingneming
7/2/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2002   Verzending naar commissie
15/1/2003   Inschrijving op agenda
15/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
15/1/2003   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 15/1/2003