S. 2-1425 Dossierfiche K. 50-2083

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie
Dirk Van der Maelen   Martine Dardenne   Robert Denis   Claude Eerdekens   Stephan Goris   Peter Vanhoutte  

uitvoervergunning
wapenhandel
parlementair toezicht
gedragscode
openbare orde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2083/1 Wetsvoorstel 16/10/2002
K. 50-2083/2 Amendementen 6/11/2002
K. 50-2083/3 Amendementen 10/12/2002
K. 50-2083/4 Erratum 30/12/2002
K. 50-2083/5 Verslag namens de commissie 10/1/2003
K. 50-2083/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2003
K. 50-2083/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/1/2003
K. 50-2083/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2003
2-1425/1 2-1425/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/2/2003
2-1425/2 2-1425/2 (PDF) Amendementen 25/2/2003
2-1425/3 2-1425/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2003
2-1425/4 2-1425/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2083/1
17/10/2002   Inoverwegingneming
10/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2083/5
15/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 311, p. 11-78
16/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 314, p. 3-7
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-35/o13)
Integraal verslag nr. 314, p. 7-10
Doc. K. 50-2083/8
16/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 278.
Doc. 2-1425/1 2-1425/1 (PDF)
3/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o8) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1425/4 2-1425/4 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1425/3 2-1425/3 (PDF)
13/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2003   Bekendmaking (36106-36108)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/1/2003, 16/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/1/2003 15 3/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 278.
Onderzoekstermijn (S1) 4/2/2003 60 14/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2003 7/7/2003, blz 36106-36108