S. 4-1650 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar
Philippe Monfils   

slachtoffer
verzwarende omstandigheid
huiselijk geweld
slachtofferhulp
verwantschap
kind
minderjarigheid
strafrecht
misdaad tegen de personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1650/1 4-1650/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2010   Indiening Doc. 4-1650/1 4-1650/1 (PDF)
11/2/2010   Inoverwegingneming
11/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
11/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd