S. 2-110 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat
Jeannine Leduc    Hugo Vandenberghe    Myriam Vanlerberghe    Philippe Monfils    Marie Nagy    Frans Lozie   

reglement van het parlement
parlementaire commissie
voorzitter van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-110/1 2-110/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 14/10/1999
2-110/2 2-110/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 28/10/1999
2-110/3 2-110/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 28/10/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/1999   Indiening Doc. 2-110/1 2-110/1 (PDF)
18/10/1999   Inoverwegingneming
18/10/1999   Verzending naar Bureau
3/11/1999   Inschrijving op agenda
10/11/1999   Algemene bespreking Hand. 2-11 Hand. 2-11 (PDF)
10/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 2-11 Hand. 2-11 (PDF)
  Behandeling in Bureau
18/10/1999   Verzending naar Bureau
28/10/1999   Inschrijving op agenda
28/10/1999   Aanwijzing rapporteur : de heer Monfils
28/10/1999   Bespreking
28/10/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
28/10/1999   Aanneming zonder amendering
28/10/1999   Vertrouwen aan rapporteur
10/11/1999   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 10/11/1999
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/1999
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 28/10/1999

Kruispuntbank van de wetgeving