S. 2-579 Dossierfiche K. 50-1003

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
Jean-François Istasse    Philippe Monfils    Hugo Vandenberghe    Jeannine Leduc    Chokri Mahassine   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal
Europees afgevaardigde
cumulatie van ambten
status van de verkozen persoon
onverenigbaarheid
statuut van de afgevaardigden
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-579/1 2-579/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/11/2000
2-579/2 2-579/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2000
2-579/3 2-579/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/12/2000
2-579/4 2-579/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/12/2000
K. 50-1003/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2000
K. 50-1003/2 Verslag namens de commissie 27/12/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2000   Indiening Doc. 2-579/1 2-579/1 (PDF)
23/11/2000   Inoverwegingneming
23/11/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-82 Hand. 2-82 (PDF)
7/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-82 Hand. 2-82 (PDF)
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+32/-24/o1) Hand. 2-83 Hand. 2-83 (PDF)
Doc. 2-579/4 2-579/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/11/2000   Verzending naar commissie
28/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
28/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+5/-3/o1)
28/11/2000   Aanneming zonder amendering
5/12/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-579/3 2-579/3 (PDF)
5/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-579/2 2-579/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/12/2000   Overzending Doc. K. 50-1003/1
19/12/2000   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1003/2
21/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 18
21/12/2000   Stemming over het geheel: verworpen (+28/-103/o5)
Integraal verslag nr. 100, p. 36-37
21/12/2000   Verwerping
21/12/2000   Verwerping
In de Kamer
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 21/12/2000
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/11/2000, 5/12/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 21/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 9/12/2000 60 15/2/2001