S. 2-703 Dossierfiche K. 50-1303

Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft
Philippe Monfils   

steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
filmproductie
audiovisuele productie
film
belastingaftrek
audiovisueel beleid
filmindustrie
vennootschapsbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-703/1 2-703/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/3/2001
2-703/2 2-703/2 (PDF) Amendementen 23/5/2001
2-703/3 2-703/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2001
2-703/4 2-703/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/6/2001
2-703/5 2-703/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/6/2001
K. 50-1303/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/6/2001
K. 50-1303/2 Verslag namens de commissie 24/6/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2001   Indiening Doc. 2-703/1 2-703/1 (PDF)
26/4/2001   Inoverwegingneming
26/4/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/6/2001   Inschrijving op agenda
14/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
14/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o2) Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
Doc. 2-703/5 2-703/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/4/2001   Verzending naar commissie
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael
8/5/2001   Bespreking
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
23/5/2001   Aanneming na amendering
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacky Morael is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1303/1
24/6/2002   Vervalt in commissie
Aanneming 50-1823 (artikelen 80 tot 99)
Doc. K. 50-1823/15
9/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 1-32 + nr. 249, p. 1-58 + nr. 250, p. 1-58
15/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 255, p. 1-13
15/7/2002   Verval door aanneming van een ander dossier Doc. K. 50-1823/40
27/11/2001   Opschorting termijn
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
22/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
27/3/2002   Hervatting termijn
15/7/2002   Vervalt
Aanneming 50-1823
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/6/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 8/5/2001, 23/5/2001, 12/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Vervallen 9/7/2002, 15/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 0 27/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 60 10/6/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 0
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 60 12/11/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 60 22/2/2002
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 0 30/11/2001