S. 2-326 Dossierfiche K. 50-1261

Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed
Philippe Monfils   

slachtofferhulp
vrijwilligerswerk
vergoeding
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-326/1 2-326/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/3/2000
2-326/2 2-326/2 (PDF) Amendementen 28/11/2000
2-326/3 2-326/3 (PDF) Amendementen 13/12/2000
2-326/4 2-326/4 (PDF) Amendement 27/3/2001
2-326/5 2-326/5 (PDF) Verslag namens de commissie 15/5/2001
2-326/6 2-326/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/5/2001
2-326/7 2-326/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 17/5/2001
K. 50-1261/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/5/2001
K. 50-1261/2 Verslag namens de commissie 13/7/2001
K. 50-1261/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2000   Indiening Doc. 2-326/1 2-326/1 (PDF)
16/3/2000   Inoverwegingneming
16/3/2000   Verzending naar commissie: Justitie
10/5/2001   Inschrijving op agenda
17/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-113 Hand. 2-113 (PDF)
17/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-113 Hand. 2-113 (PDF)
17/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/3/2000   Verzending naar commissie
17/5/2000   Inschrijving op agenda
17/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
17/5/2000   Bespreking
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Hoorzitting - de heer Jean-Claude Dirick en mevrouw Orban, resp. voorzitter en secretaresse van het Nationaal Werk van hulpverlening aan de wezen van de slachtoffers van moed en zelfopoffering; - de heer Philippe Verhoeve, adjunct-adviseur bij de Commissi
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Bespreking
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Bespreking
10/1/2001   Inschrijving op agenda
10/1/2001   Niet behandeld
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Bespreking
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Niet behandeld
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Niet behandeld
27/3/2001   Inschrijving op agenda
27/3/2001   Bespreking
27/3/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
27/3/2001   Aanneming na amendering
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Uitgesteld
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
15/5/2001   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
18/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1261/1
13/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1261/2
18/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 2-3
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 158, p. 41
Doc. K. 50-1261/3
19/7/2001   Aanneming zonder amendering
19/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
24/10/2001   Bekendmaking (36876-36877)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/5/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/5/2000, 7/11/2000, 29/11/2000, 6/12/2000, 13/12/2000, 17/1/2001, 27/3/2001, 15/5/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/5/2001 60 17/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/8/2001 24/10/2001, blz 36876-36877